decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zniesienie zawieszeń  ...
zniesienie zawieszeń, tor treningowy, listy klasyfikacyjne
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, prekontrakty
obsady sędziów, egzamin mż, weryfikacje posezonowe
 decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, odwołany egzamin 
obsady sędziów, zmiana terminu zawodów, przynależności klubowe
obsady sędziów, zmiana terminu zawodów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, nowa data turnieju, trening, prekontrakty
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiana daty finału DM I Ligi, obsady sędziów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady, zmiana terminu zawodów, kalendarz MACEC
zniesienie zawieszenia, mecze finałowe, obsady sędziów
obsady sędziów, zawieszenia zawodników, egzamin MŻ, zmiana godziny zawodów, zmiana w regulaminie DMPJ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DMPJ, tabele końcowe 250cc i 85-140cc, Terminarz finałów DMPJ, obsady sędziów, Turnieje ZKJ, prekontrakty
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DMPJ, licencja trenera, obsady sędziów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, klasyfikacje końcowe, mecze DM II Ligi, obsada sędziów, Turniej Par Juniorów, kalendarz Mini żużla, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwieszenie klubu i zawodnika, egzamin
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady sędziów, zmiany obsad, zawieszenie klubu, zawieszenie zawodnika
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady sędziów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze półfinałowe DM I i II Ligi, obsady, zmiana terminu DMPJ, kalendarz turnieju par
zmiany w kalendarzu DMPJ, obsady sędziów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady, nowe daty i grupy DMPJ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, egzamin, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, finał IMP, obsady sędziów
odwołane DMPJ, nowe terminy, ZZ, obsady, nowa godzina zawodów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów, zmiana godziny, mecze DM I Ligi, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze DM II ligi, obsady sędziów, tor miniżużlowy, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, kalendarz miniżużla
obsady sędziów, zmiany w terminarzu DMPJ, grupy MMPPK, przynależności klubowe
nowe daty zawodów, odwołanie DMPJ, nowy termin MIMP
nowe terminy zawodów DM I i DM II ligi, odwołane zawody, przynależności klubowe
odwołane zawody 250cc, DMPJ, nowy termin, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, egzamin MŻ, informacja w sprawie prekontraktów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady sędziów, odwołany mecz, zmiana godziny egzaminu, przynależności klubowe
 egzamin na licencję - zmiana terminu
obsady sędziów, zmiany obsady, data nice cup, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady, grupy ćwierćfinałowe DMPJ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, mecze TV, uzupełnienie PJ
odwołane zawody DMPJ w Rzeszowie, obsady sędziowskie ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, egzamin MŻ, mecze DM I Ligi, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, nowa data zawodów, zmiana w RZMoT, obsady sędziów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, zmiana godziny zawodów, nice cup, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady, licencje toru, lekarzy, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, mecze TV, licencja lekarza, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, mecze TV, licencja lekarza
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady, daty zawodów, licencja lekarza, egzaminy na licencje
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów, egzamin MŻ
decyzje weryfikacyjne, nazwa drużyny, obsady sędziów, licencja lekarza, mecze TV, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów, przynależności klubowe
zmiana terminu meczu, licencje toru, obsady, interpretacja regulaminu, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, ZZ, przynależności klubowe
termin zawodów DM I Ligi, licencja toru, przynależności klubowe
Obsady sędziów, zmiana obsady, ZZ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady, kaski, ZZ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, ZZ, licencja lekarza, przynależności klubowe
IMP, obsady, nazwa drużyny, zmiany obsad, mecze TV, przynależności klubowe
obsady sędziów, zmiana meczu TV DM II Ligi, licencja lekarza, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, egzamin, ZZ, licencja toru, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zawieszenie licencji toru, odwołanie zawodów, Interpretacja STRC, nowe terminy zawodów, obsady, zmiany obsad, przynależności klu
daty DMPJ, mecze TV, mecze Reprezentacji Polski, odwołany mecz 13 rundy, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, DMPJ, terminarz DMPJ, przynależności klubowe
nowa data zawodów, obsady sędziów, egzamin MŻ, weryfikator, przynależności klubowe
finały IMP, odwołane DMPJ, zmiany terminów DMPJ, obsady sędziów, Mecze TV 2 ligi, licencja lekarza, przynależności klubowe
odwołanie meczu DM I Ligi, licencja toru, licencje lekarza, przynależności klubowe
obsady sędziów, przynależności klubowe 85-140cc
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady, menadżer, mecze TV, przynależności
ZZ, obsady, okienka śródroczne, opony homologowane, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady, DMPJ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, licencje lekarzy, data meczu, licencja menadżera, DMPJ, licencja toru, przynależności klubowe
zmiana godziny zawodów, egzamin MŻ, obsady sędziów, zmiana obsady, przynależności klubowe
zmiana godziny zawodów, obsady sędziów, licencja instruktora, przynależności klubowe
mecze TV, obsady, zmiany obsady, lista menadżerów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zawodnicy zastępowani, licencja instruktora, zmiana w kalendarzu minizuzla
obsady sędziowskie, odwołanie DMPJ, licencja lekarza, licencje toru, weryfikacje
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołane zawody, nowe terminy IMP, obsady sędziowskie, skład DMPJ, egzaminy, licencja trenera, osoby funkcyjne, nazwa drużyny, l
nowe daty zawodów, licencje lekarzy, wyciąg z porozumienia
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziowskie, ZK, mecze TV, nice cup, licencja toru
odwołane zawody, licencje torów, ZZ, uzupełnienie listy, przynależności klubowe
nazwa drużyny, licencje torów, zmiana terminu zawodów, interpretacje regulaminów
 licencje trenerów, instruktorów, menadżerów, lekarzy
odwołany Złoty Kask, odwołane 1-2 rundy DMPJ, daty egzaminów na licencje ..
podział na grupy DMPJ, nowe daty turniejów ZKJ, odwołane ZKJ, obsada sędziów, licencje toru
Puchar Fundacji, zmiana sędziego, obsady, homologacja, licencje toru
MPPK - nowa data zawodów, odwołany Puchar Fundacji PZM...
lista Złoty Kask - Memoriał Jerzego Szczakiela, eliminacje MP - miejsca zawodów, licencje lekarzy, sparingi- zasady  .....
kalendarz sportu żużlowego, obsady sędziowskie, licencje lekarzy ...
numery startowe MPPK, mecze TV 1 i 2 ligi
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DMPJ, obsada sędziów, zawieszenia zawodników, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DMPJ, zawieszenia, obsady, przynależności klubowe
licencja menadżera, obsady sędziów, listy klasyfikacyjne
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiana terminów zawodów, egzamin Ż i 250cc, obsady
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, zmiany w obsadach, MACEC, obsady sędziów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DMPJ, finał DMPJ, Turnieje ZKJ, obsady, egzamin na licencję Ż i 250cc
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela IMP 250cc, obsady, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, klasyfikacja IMP, obsady sędziów, zmiana godziny zawodów, odwołanie DMPJ, zmiana terminu Krosno
nowy termin IMP 250cc, obsady, zmiana obsady, licencja lekarza, termin egzaminu , terminy ZKJ, tor treningowy MŻ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela końcowa Pucharu GKSŻ 250cc, zniesienie zawieszenia, obsady sędziów, egzamin mż, licencja lekarza
decyzje weryfikacyjne, zmiana daty zawodów, obsady sędziów, posezonowe weryfikacje, nice cup finał
zniesienie zawieszenia, odwołane zawody, licencja lekarza
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela pucharu GKSŻ 250cc, zawieszenia, licencja lekarza, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne gksż, tabela IMP, obsady, mecze telewizyjne
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, nowa data finału MIMP, obsady sędziów, tor miniżużlowy treningowy
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, licencja instruktora, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, aktualne klasyfikacje, obsady, mecze telewizyjne
Weryfikacja rozgrywek, mecze telewizyjne, potwierdzenie zawodnika ...
DMPJ finały, obsady sędziowskie, formuła PPPK ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, półfinały DM I Ligi, nowy termin meczu DM II ligi, uzupełnienie obsady MIMP
decyzje weryfikacyjne, tabele, kalendarz 250cc, obsady, licencja lekarza, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele DMPJ, obsady sędziów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, nr startowe MMPPK, przynależność klubowa ...
obsady, nowa data zawodów, egzamin, instruktor, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, mecze telewizyjne 1 i 2 ligi
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołane zawody Pucharu GKSŻ
obsady, licencja lekarza, egzamin MŻ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady, zawieszenia, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, przynależności klubowe
zawieszenie zawodnika, obsada sędziowska, mecz  telewizyjny 2 liga ...
weryfikacja rozgrywek MŻ, aktualne listy sędziów, przynalezności klubowe ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DM I i II Ligi, zmiana obsad, obsady, mecze u24E
obsady sędziów, nazwa drużyny, TZKJ, przynależności klubowe
odwołanie pucharu GKSŻ, nowe daty Nice CUP, grupy DMPJ, zmiany  w kalendarzu PZM, licencja instruktora, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, grupy półfinałowe i daty DMPJ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, grupy MMPPK, przynależności klubowe
Lista startowa IMP Grudziądz, obsady sędziowskie, licencje lekarzy, ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, licencje lekarzy, instruktor, przynależności
obsady sędziowskie DMPJ, egzamin na licencję Ż i 250cc, nowe terminy zawodów ......
decyzje weryfikacyjne, tabele, zmiany dat, obsady, zmiana drużyn w DMPJ, nazwa, osoby urzędowe, lekarze, przynależności klubowe
nowa data meczu, mecze telewizyjne, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DMPJ, podział ćwierćfinały DMPJ, obsady sędziowskie ...
mecze TV, nowa data zawodów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, ZZ, obsady, 
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DMPJ, licencja toru, zmiany w regulaminach, obsady sędziów, zawieszenie zawodnika, BST
nowy termin zawodów, mż, regulaminy, licencje instruktora i mendadżera, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, egzamin MŻ, mecze telewizyjne, ZZ, nowa data zawodów, obsady sędziowskie, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, egzamin MŻ, odwołany mecz ŻRP, nowa data zawodów DM I Ligi, zawieszenie i zniesienie zawieszenia zawodnika, zale
ZZ, interpretacje przepisów regulaminowych, obsady, ZKJ
decyzje weryfikacyjne, obsady, odwołane DMPJ, mecze tv, nowe daty meczów, egzamin mż, przynależności klubowe
daty zawodów, miejsce BK, licencje lekarzy, przynależności klubowe
obsady sędziów, daty IMP, tor miniżużlowy treningowy
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, DMPJ, obsady sedziów, przynależności klubowe, zawodnicy skreślenii z listy potwierdzonych
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady, mecze 8 rundy DM II Ligi, egzamin na licencję Ż i 250cc
 obsada sędziów, nowa data meczu, przynależności klubowe,
zawieszenie, licencja lekarza, przynależności klubowe
weryfikacje GKSŻ, nowa data zawodów, odwołane zawody
weryfikacja rozgrywek MŻ, obsady sędziowskie, terminy MŻ, potwierdzenie zawodnika ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, mecze telewizyjne, licencje lekarzy
nowe daty finałów, obsady, daty DMPJ, licencja toru, przynależności klubowe
potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika ...
weryfikacja zawodów, regulamin IPP    
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, licencje lekarzy, nowe daty meczów DM I Ligi,
obsady sędziów, odwołany mecz, zmiana obsady, nowa nazwa drużyny, nowa data zawodów;
obsady sędziowskie, finał BK, przynależności klubowe
mecze telewizyjne, przynależności klubowe
obsady sędziowskie, nowe terminy DMPJ, licencje lekarzy, przynależności klubowe
nowe daty zawodów, egzamin na licencję, zmiany w regulaminie, licencja lekarza 
decyzje weryfikacyjne, daty meczów, licencja lekarza, przynależności klubowe
zmiana sędziego, mecz ŻRP, regulaminy, egzamin na mż, licencje lekarzy, przynależności klubowe
obsady sędziów, zmiana obsady, przynależności klubowe
obsady sędziów, okienka śródroczne, skład ACCR, przynależności klubowe
obsady, nowe daty meczów, egzamin na licencję Ż, licencja toru, lekarze, trener, nazwy DMPJ, przynależności klubowe
zasady kwalifikacji, grupy DMPJ, przynależności klubowe
Regulaminy i kalendarz miniżużel 2022
Komunikat GKSŻ 21/2022 - potwierdzenia zawodników IX, goście
obsady, licencje toru, osoby funkcyjne, interpretacja przepisów, ZZ, licencje lekarzy, wyciąg z porozumienia
obsady, licencje toru, osoby funkcyjne, interpretacja przepisów, ZZ, licencje lekarzy, wyciąg z porozumienia
zagadnienia techniczne, licencje lekarzy, goście DM II Ligi
obsady, minuta ciszy, zmiana terminu, nowy termin 2 rundy, menadżerowie uzupełnienia, licencje lekarzy
 licencje torów, lekarzy, menadżerowie drużyny i klubu, licencje instruktora i trenera
licencje toru, obsada, Finał SK, interpretacje regulaminu i zmiany
licencje toru, obsada, Finał SK, interpretacje regulaminu i zmiany
numery MPPK, obsady, licencje toru, egzamin Ż i 250cc, sędziowie, komisarze toru i przewodniczący Jury
mecze telewizyjne DM II Ligi, zmiany w regulaminach PZM
przynależności klubowe III
Komunikat GKSŻ nr 4/2022 - Mecze telewizyjne DM I Ligi
 informacja o zawieszeniu Rosji i Białorusi, licencje, zmiany w regulaminach
 licencja instruktora, zmiany w RPK, numery IMN, weryfikacje torów, kalendarz miniżużla
licencje menadżerów i instruktorów, zwolnienie z klubu
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, licencja trenera, listy klasyfikacyjne 1 i 2 ligi
Weryfikacja rozgrywek, posezonowe inspekcje torów żużłowych...
 decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie
licencja toru, egzamin na licencję Ż i 250cc, przynależności klubowe
weryfikacja rozgrywek, tabela DMPJ, obsady sędziowskie ....
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, regulamin DMPJ, zmiana terminu zawodów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze finałowe 1 i 2 ligi, obsady sędziowskie
weryfikacja rozgrywek, licencja toru, obsady sędziowskie, zmiany w regulaminie IPP 250cc  ....
 decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zawieszenie licencji toru, przynależności klubowe
 kalendarz DMPJ, 250cc, obsada sędziowska, zmiany w regulaminach
obsady sędziowskie, DMPJ, ZZ, przynależności klubowe, regulamin
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołany DMPJ, regulamin IPP, przynależności klubowe
nowy termin DMPJ, egzamin na licencję, egzamin na licencję MŻ
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DM II Ligi, transmisja MMPPK, nowe miejsce finału MIMP
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, numery startowe finału DMP w miniżużlu, odwołany finał DMPJ w Lublinie
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady, regulamin PPPK 85-125cc, data zawodów 250cc
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, miejsce 3. Finału DMPJ, mecze telewizyjne DM I Ligi, odwieszenie zawodników, osoba funkcyjna
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, daty i numery startowe finałów DMPJ, numery startowe finału MMPPK
decyzje weryfikacyjne, tabela DM II Ligi, obsady, IPP 250cc, nowa data zawodów, przynależności klubowe
Wycofana zgoda na start dla N. Pedersena, obsady sędziowskie ....
obsady sędziowskie, zmiana terminu meczu, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów, numery startowe miniżużla, godziny meczów DM II Ligi, mecze telewizyjne DM II Lig
IM1LŻ nowa data, decyzje weryfikacyjne, potwierdzenie zawodnika ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, odwołanie jury, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze telewizyjne DM I Ligi, obsady sędziowskie, zawody wpisane do kalendarza FIM
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, obsady sędziowskie, numery startowe DMPJ, ZZ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DMPJ, godziny zawodów, obsada sędziowska
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela, zmiana sędziego, ZZ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, mecze tranismitowane DM I Ligi, zmiana w regulaminie, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DMPJ, nowe terminy DMPJ, nowy termin meczu DM I Ligi, mecze telewizyjne DM II Ligi, zmiana w regulaminie
Weryfikacja rozgrywek, potwierdzenie zawodnika, zz ...
Weryfikacja rozgrywek, zmiana obsady sędziowskiej, data MPPK ....
Obsady sędziowskie, termin eliminacji MMPPK, potwierdzenie zawodnika ...
obsady sędziowskie, zmiana godziny meczu, zmiana regulaminu RZMOT, egzamin na licencję MŻ, zawieszenie zawodnika
decyzje weryfikacyjne, tabele, ZZ, zawieszenie zawodnika, nowy termin zawodów 2 ligi, zmiana w regulaminie
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, zmiana terminu DMPJ, numery startowe MPPK, odwołane eliminacje MMPPK
zmiana godziny meczu DM II Ligi, mecze telewizyjne
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, grupy MMPPK, obsady, ZZ
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziowskie, zmiana terminu meczu, DMPJ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, osoby funkcyjne, ZZ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, nowa data DMPJ, zmiana rund DMPJ, Regulaminy
obsady, zmiany terminów meczów, mecze telewizyjne
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, odwołane DMPJ, zawody wpisane do kalendarza FIM, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne tabele DMPJ, rundy ćwierćfinałowe DMPJ, stojak, ZZ, przynależności
Weryfikacja rozgrywek, mecze telewizyjne 2.LŻ, potwierdzenie zawodnika ...
decyzje weryfikacyjne, odwieszenie licencji toru,  data DMPJ
DMPJ, obsady sędziów, zawody wpisane do kalendarza, przykrycia toru, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, zmiana terminu meczu, obsady, zawieszenie licencji toru, DMPJ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, ZZ, mecze transmistowane, ZK, zawody w kalendarzu FIM, zmiana sędziego, obsady, DMPJ, zabezpieczenie med., przynależności klubow
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, DMPJ, licencje toru, osoby funkcyjne, przynależności klubowe
Weryfikacja rozgrywek miniżużlowych, daty zawodów ....
Weryfikacja rozgrywek, daty zawodów, potwierdzenie zawodnika ...
decyzje weryfikacyjne, przynależności, nowy termin DMPJ, miniżużel
decyzje weryfikacyjne, terminarz 2. Ligi, obsady sędziowskie, mecze telewizyjne 2 ligi, nowa data DMPJ, numery startowe mini żużla
 Egzamin na licencję Ż i 250cc, daty zawodów ...
nowe terminy zawodów, ZK, egzamin MŻ, zmiany w regulaminach sanitarnych
nowy termin meczu 2. Ligi Żużlowej, licencja toru, osoby funkcyjne, nowe daty DMPJ
obsady sędziowskie, nowa data miniżużla, odwołane zawody DMPJ, mecze telewizyjne 1. Ligi
 decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DMPJ, odwołane zawody MŻ
 daty badań, obsady sędziowskie, godzina meczu 2 ligi, numery startowe miniżużla, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DM I Ligi, zmiany terminów meczów, ZZ, DMPJ, egzamin MŻ, Nazwa drużyny, regulamin, obsada
obsady, zmiany terminów meczów 1 i 2 ligi, zmiany w kalendarzu, mecze transmitowane, przynależności klubowe
obsady, osoby funkcyjne, licencje toru, przynależności
 odwołane zawody DMPJ, zmiany w terminarzu 1. Ligi, 
 zmiany w terminarzu 1. Ligi, zmiana przewodniczących jury,  przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze telewizyjne, nice cup, przynależności klubowe
obsady sędziowskie, odwołany egzamin na licencję Ż, nowa nazwa drużyny DMPJ, przynależności klubowe
zmiana terminu DMPJ, obsady sędziowskie, egzamin mini żużla, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiana w ZZ, przynależności klubowe, Licencja toru, Zgrupowanie
obsady sędziowskie, zmiany w kalendarzu sportu żużlowego, zmiany w regulaminach, przynależności klubowe
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołane zawody DMPJ, obsady sędziowskie IMP, Zmiany w terminach rozgrywanych meczów, zawody w kalendarzu FIM
mecze eWinner 1. LŻ, Ćwierćfinały IMP, Regulamin sanitarny, DMPJ, obsady, wirażowi, regulaminy
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze 2. Ligi Żużlowej, zmiany w regulaminach, interpretacja GKSŻ, przynależności klubowe
interpretacja regulaminu, nowe terminy zawodów, obsady sędziowskie, przynależności klubowe, badania
nowy termin startu 2. Ligi, nowe terminy meczów 1. Ligi, zawody w kalendarzu FIM, egzamin, licencje toru, Polada, Zgrupowanie ŻRP
obsady sędziowskie, egzamin na licencję Ż, aktualizacja homologacji, stosowanie mat podgrzewających, przynależności klubowe.
 Zagadnienia techniczne: lista produktów i części homologowanych lub zaakceptowanych przez FIM.
Odwołany mecz, licencje toru, posiedzenia Jury, "ZZ", okienka transferowe I ligi , itp. 
 Licencje toru, obsady sędziowskie, mecze telewizyjne I Ligi , przynależności klubowe ...
Potwierdzenie przynależności klubowej zawodników ...
Licencje toru, lista sędziów, komisarzy toru do EŻ, Przewodniczący Jury, komisarze techniczni, potwierdzenie zawodnika, itp.  
egzamin na licencje Ż i 250cc, badania na obecność koronawirusa, itp. 
mecze transmitowane eWinner 1.LŻ, sparingi, IMN zawodów, odwołane zawody
zawieszenie licencji toru, okienka transferowe DMP
- zawieszenie w prawach sportowych 
wyniki w sezonie 2020 - podsumowanie
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, 250cc o Puchar Ekstraligi
Obsada sędziowska, odwołane zawody ...
Weryfikacje rozgrywek, tabele I i II Ligi , nowe opony Anlas, zawody ...  
Odwołane zawody i nowe terminy zawodów....
 Weryfikacje rozgrywek, obsady i terminy zawodów ... 
Termin meczu DM I Ligi ...
Weryfikacje turniejów ZKJ, zmiana terminów zawodów MŻ, ....
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, osoby urzędowe, kalendarz, 250cc, egzamin MŻ
 obsady sędziowskie, kalendarz, weryfikacje posezonowe
Daty zawodów, obsada na IMEJ, osada sędziowska ....
Odwołanie meczu DM I Ligi ....
runda finałowa, godzina meczu, obsada, puchar Ekstraligi
decyzje weryfikacyjne, kalendarz, egzamin na licencję, Finał IMEJ, obsady sędziowskie, zawody wpisane do kalendarzy międzynarodowych
 Terminy zaległych zawodów 13 r. I Ligi, odwołane zawody mini żużla i 250cc ...
decyzje weryfikacyjne, tabele, odwołane mecze, zmiany obsad, finał DMPJ, odwołane ZKJ
licencja toru, data zawodów 250cc, obsady i zmiany w obsadach, 
decyzje weryfikacyjne, data meczu, obsada sędziowska, zmiana obsady, numery startowe MŻ
wycofana homologacja, zmiany w kalendarzu, decyzje weryfikacyjne, tabele, nice cup
 odwieszenie licencji toru, decyzje weryfikacyjne, transmisje zawodów, zmiana daty DMP mini żużla
decyzje weryfikacyjne, tabele DMPJ, mecze telewizyjne
Zawieszenie homologacji opony Anlas, obsady sędziowskie, przynależność klubowa ...
decyzje weryfikacyjne, obsady, MMPPK, zmiany obsad, IPP 250cc
decyzje weryfikacyjne, ŻRP, kalendarz, obsady, Nice Cup, Numery startowe MŻ
zmiany w kalendarzu, zmiana obsady
Nowy termin meczu I ligi , zawieszona licencja toru w Częstochowie ... 
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, zmiany obsady, zmiana terminu meczu
 zmiany w obsadach sędziowskich, zmiany w terminarzach, ZZ, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziowskie, zmiany terminów
DMPJ, licencje torów, numery startowe DMP MŻ
 Zmiana terminu meczu I ligi , mecze telewizyjne....
Weryfikacje rozgrywek, obsada sędziowska, mecze telewizyjne 9 runda, przynależność klubowa...
obsady sędziowskie, zmiana kontrolera motocykli, licencja instruktora
decyzje weryfikacyjne, zmiana terminu DMPJ, egzamin na licencję Ż i 250cc
zawieszenie licencji toru, obsada sędziego
zmiana terminu MMPPK, mecze TV, składy DMPJ, przynależności klubowe,
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiany terminów meczów DM I Ligi, obsady sędziowskie, mecze telewizyjne, odwieszenie licencji toru, odwołanie zawodów MŻ, przyna
mini żużel, tabela biegowa, listy startowe, egzamin, sędziowie, przynależności klubowe
zawieszenie licencji toru, obsady sędziowskie
Przygotowanie toru pod względem atrakcyjności zawodów....
mini żużel - tabela biegowa i listy startowe 1 i 2 rundy IMP MŻ, osoby urzędowe, IMP, przynależności
tabela biegowa i  listy startowe 1 i 2 rundy mini żużel
decyzje weryfikacyjne, obsady, lic. toru, zawody wpisane do kalendarza FIM, DMPJ, zmiana terminu MIMP, mecze TV
decyzje weryfikacyjne, okienka transferowe, testy covid, obsady sędziowskie, DMPJ, przynależności klubowe
obsady sędziowskie, przewodniczący jury
 Zmiana przewodniczącego Jury, godzina meczu tv ....
decyzje weryfikacyjne, kalendarz, TV, egzamin, przynależności
Odwołane zawody DM I Ligi ...
nazwy drużyn DMPJ, tabela DM I Ligi, Zawodnicy zastępowani
kalendarz mini żużla, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, obsady, mecze tv, dmpj, przynależności
egzamin na licencje, obsady, dmpj, daty meczów, przynależności
zmiana obsady, obsady, osoby urzędowe, egzamin Ż, instytucja gościa, przynależności klubowe
regulaminy i kalendarz mini żużla
zmiany w kalendarzu
decyzje weryfikacyjne, daty imprez, reżim sanitarny, licencja toru, przynależność klubowa
decyzje weryfikacyjne, obsady, osoby funkcyjne, odwołane zawody, licencje torów, MŚ 2021
przynależności, licencja toru, obsady sedziowskie
lista startowa IM1LŻ, przewodniczący Jury, przynależności klubowe
Okienka transferowe I i II liga, obsady zawodów.... 
- przynależności klubowe, aneksy
Regulaminy i dokumenty opublikowane na stronie www.pzm.pl , okienka transferowe, licencje dla torów, Sędziowie, komisarze to
Licencje dla torów żużlowych i miniżużlowych, regulamin sanitarny ..
Wytyczne PZM – treningi żużlowe indywidualne i grupowe, treningi od 29 maja ...
Decyzja w sprawie treningów i sparingów ....
Rekomendacja PZM, przełożone zawody, licencje torów ...
Zmiany w kalendarzu sportu żużlowego ....
Informacja o ustaleniach z klubami I i II ligi, licencje torów, itp. ...
 Odwołane zawody DM I i II ligi 1. rundy oraz eliminacje Złotego Kasku ....
Zawody w kalendarzach PZM i FIM, wyciagi z porozumień z klubami zagranicznymi, sprawy techniczne, mecze telewizyjne, weryfikacje torów ..
mecze sparingowe, szkolenie sekretarzy, spikerów i osób urzędowych, zmiany w kalendarzu sportu żużlowego, 
nowa data Północ Południe, osoby urzędowe na IME na lodzie
licencja instruktora, wyniki 2019
licencje instruktorów, antydoping, alokacje, zawieszenie licencji torów, sprawy techniczne, zwolnienie zawodników
weryfikator, zasady kwalifikacji, tabela biegowa
Weryfikacja rozgrywek, średnie zawodników I i II ligi, egzamin na licencję ...
Weryfikacja rozgrywek, obsady sędziowskie, przynależność klubowa - potwierdzenie zawodnika ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady, przynależności klubowe
odbiór techniczny, zmiana obsad, odwołanie zawodów
decyzje weryfikacyjne, obsady, egzamin, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, egzamin, obsady
decyzje weryfikacyjne, Złoty Kask, zasady kwalifikacji, obsady sędziów, Mecz ŻRP, numery IMN
obsady sędziów, numery IMN, egzaminy na licencję Ż, 250cc i mini żużla
decyzje weryfikacyjne, tabele, klasyfikacja końcowa IMP mini żużla, obsady sędziów, finał DMPJ, przynależność klubowa
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, puchar NICE 1. LŻ, obsady sędziowskie
licencja instruktora, złoty Kask, ZKJ, IPP 250cc, sędziowie, weryfikacje pozsezonowe
Weryfikacja rozgrywek żużlowych, Regulamin IPP 250cc ....
 licencja toru, decyzje weryfikacyjne, tabele, listy startowe mini żużla
Puchar Polski 250cc, zawody DMPJ w Lublinie i Grudziądzu....
Przynależność klubowa - potwierdzenie zawodnika
Weryfikacja rozgrywek, obsady sedziowskie, listy startowe MŻ, terminy:DMPJ Lublin, ZKJ Opole, informacja o badaniach lekarskich ...
Przynależność lubowa - potwierdzenie zawodnika ...
Decyzje weryfikacyjne, srebrny kask, nominacje pucharu NICE, zawody FIM, egzaminy na licencje
Obsady sedziów, mini żużel w Częstochowie - listy startowe, przynależność klubowa - potwierdzenie zawodnika ...
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, przynależności klubowe, składy DMPJ
zawieszenia, obsady sędziów, numery FIME, numery startowe mini żużla, delegaci PZM, przynależności klubowe
ZZ, numery FIM i FIME, Delegaci / przewodniczący Jury
decyzje weryfikacyjne, Złoty Kask,  ZZ, obsady sędziów, egzamin na licencję, terminarz rundy finałowej, mecze telewizyjne, zmiany w kalendarz
decyzje weryfikacyjne, licencja mini toru, numery FIME, tabele mini żużla, egzamin, delegat, godzina zawodów, przynależności klubowe
zawieszenie, obsady, zmiana obsady, numery EMN, przynależności klubowe
 decyzje weryfikacyjne, zmiana w kalendarzu mini żużla
Zniesiony stan zawieszenia M. Lutowicza, zmiana obsady, numery finał MMPPK, przynależność klubowa, zastrzeżenie meczu ...
decyzje weryfikacyjne, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, numery kalendarza FIM:E, obsady sędziów, osoby urzędowe
wznowienie licencji toru, zmiana terminu meczu
decyzje weryfikacyjne, obsady, listy startowe mini żużla
Aktualna lista zawodników - gości oczekujących DMPJ, potwierdzenie zawodnika 
składy DMPJ, goście oczekujący, nowy termin zawodów MIMP, numery EMN, żółta kartka 250cc, przynależności klubowe
numery startowe DMPJ, interpretacja regulaminu, informacja o zawodach DMPJ
 nowy termin zawodów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, kalendarz mini żużla, numery startowe, zmiany w regulaminie mini żużla
grupy DMPJ, obsady sędziów, numery EMN, zawieszenie licencji toru
decyzje weryfikacyjne, odwołany MIMP, termin zaległego meczu
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, numer IMN, zmiana w regulaminie, zastrzeżenie zawodów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, egzaminy na licencje, obsady sędziów, kalendarz, numery startowe
decyzje weryfikacyjne, kalendarz YDS, ZZ
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, daty pucharu 250cc, przewodniczący komisji, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziowskie, odwołany mecz reprezentacji, kalendarz Nice Cup, mini żużel, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, tabele DMPJ, odwołanie zawodów mini żużla, nowy termin PPPK, regulamin torów, przynależnosci klubowe
zastrzeżenia dot.meczów I Ligi 11. rundy ...
decyzje weryfikacyjne, licencja toru, egzaminy, obsady sędziowskie, kalendarz, mecze TV, mini żużel
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, kalendarze, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, zz, kalendarz, sędziowie, potwierdzenie przynależności,
 decyzje weryfikacyjne, nowe daty DMPJ, numery MMPPK, obsady, mini żużel, przynależności Klubowe
decyzje weryfikacyjne, obsady sedziów, mecze tv, osoby urzędowe
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, mini żużel
decyzje weryfikacyjne, DMPJ, nice cup
odwołane zawody DMPJ, regulamin mini żużla, egzamin na licencję Ż
licencja toru, zmiany w kalendarzu, kalendarz mini żużla, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, Nice cup, jury, numery EMN, zastrzeżenia meczów, skład DMPJ, przynależności klubowe
osoby urzędowe, obsady sędziowskie, zmiany w kalendarzu, mecze tv, przynależności klubowe
 decyzje weryfikacyjne, tabele, kalendarz, przynależności klubowe, składy DMPJ
bsada sędziowska, mecze telewizyjne, zawody wpisane do kalendarza FIME, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie i urzędowe, licencje toru, kalendarz, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, terminarz, zmiana gospodarzy DMPJ, przynależności klubowe
 decyzje weryfikacyjne GKSŻ, SK, mecze transmitowane, zastrzeżenie meczu, terminarz DMPJ
obsady sędziowskie, mecze TV, kalendarz mini żużla,nazwy klubów, przynależnosci klubowe, składy DMPJ, 
 obsada sędziowska, weryfikacje GKSŻ, zmiana w kalendarzu, składy DMPJ, 
Data finału SK, DMPJ - zasady i składy ....
Nowy termin zawodów ligowych w Tarnowie, nr startowe drużyn w finale MPPK .....
Nowa data zawodów ligowych w Poznaniu ....
Nowa data zawodów ligowych, zastrzeżenia dot. I i II ligi ...
Odwołany finał Srebrnego Kasku w Krakowie, nowy termin zawiodów ligowych ....
nowe terminy zawodów, obsady sędziowskie, zawieszenie licencji toru, przynależności klubowe
obsady, zastrzeżenie meczu, DMPJ, kalendarz mini żużla, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, zmiana daty meczu, wyjaśnienia GKSŻ, obsady sędziów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, osoby urzędowe, mecz ŻRP, przynależności klubowe
kalendarz, terminarz, obsada sędziowska, egzamin na licencję Ż, listy startowe mini żużla, DMPJ
decyzje weryfikacyjne, zmiany w kalendarzu, MPK DM I Ligi, obsady sędziowskie, licencje toru, Zawodnicy zastępowani, przynależności klubowe 
mecze telewizyjne, Kalendarz, terminy mini żużla, przynależności klubowe
Weryfikacja rozgrywek, nr startowe MPK DM I Ligi, licencja trenera, przynależności klubowe ..
obsady sędziowskie, osoby funkcyjne, odwołane zawody miniżużla, przynależności klubowe
 Weryfikacja ZK eliminacje, nowe daty zawodów I ligi, osoby funkcyjne i licencja toru Daugavpils
 przynależności klubowe, licencja toru, licencja instruktora
Regulaminy i kalendarz mini żużla 
decyzje weryfikacyjne, nazwa drużyny, obsady sędziowskie, obowiązki kontrolera, zmiana daty turniej, przynależności klubowe, goście 
zmiana obsady, przynależności klubowe, licencja toru
Zawodnicy zastępowani, licencje torów, zmiana w regulaminie, potwierdzenia przynależności
przynależności klubowe, goście, licencja instruktora
zmiana terminu meczu, obsady sędziów, mecz telewizyjny, przynależności klubowe, 
 Zawody wpisane do kalendarza FIME, obsada sędziowska, zmiany w Regulaminie Medycznym PZM, egzamin MŻ, inne
Zawody wpisane do kalendarzy FIM i PZM, obsady sędziowskie i osoby urzędowe, inne
Obsady, kalendarz sportu żużlowego, zagadnienia techniczne, różne ...
licencja trenera, mecze telewizyjne DM I ligi
Weryfikacja torów przed sezon 2019, szkolenia osób urzędowych, wiek minimalny i maksymalny osób urzędowych i funkcyjnych ....
zwolnienie zawodników, kalendarze sportu żużlowego, licencja instruktora
 listy klasyfikacyjne DM I i II Ligi
decyzje GKSŻ, obsady sędziowskie, potwierdzenie przynależności
Obsady sędziów, posezonowe weryfikacje torów ...
Obsady sędziowskie, przynależności klubowe, egzamin na certyfikat 85-125cc...
Obsady sędziowskie, przynależności klubowe ...
zmiana obsady, odwołanie turnieju ZKJ, egzamin na licencję Ż i 250cc
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, zawodnicy zastępowani
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele końcowe Mini Żużla, obsady sędziów, informacja o odprawie z zawodnikami, przynależność klubowa
obsady sędziów, egzamin na certyfikat "Ż"
 informacja o Kongresie Psychologii Sportu, obsady sędziów, zastrzeżenia meczów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, mecze tv, obsady sędziów, zawody wpisane do kalendarzy, klasyfikacje mini żużla, listy startowe mini żużla 
Weryfikacja rozgrywek, DMPJ finał,obsady sędziów, potwierdzenie przynależności klubowej...
obsady sędziów, zawieszenie zawodnika
nowy termin zawodów DM II Ligi, zmiana organizatora Nice Cup, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele końcowe lig, tabela DMPJ, listy startowe mini żużla, czerwo
 potwierdzenie przynależności klubowej
decyzje weryfikacyjne, mecze tv, Zawodnicy Zastępowani, DMPJ, zmiana obsady, licencje toru
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, komisja egzaminacyjna, zawody wpisane do kalendarza, obsada DM II Ligi, informacja o finale DMPJ, 14 runda DMPJ
nowe termin meczu DM II Ligi, odwołane zawody DMPj, nowe daty zawodów DMPJ, decyzje weryfikacyjne, mecze telewizyjne
odwołany mecz DM I ligi i nowy termin zawodów
odwołanie zawodów mini żużla, nowe terminy zawodów DM I Ligi, zmiana meczu telewizyjnego
decyzje weryfikacyjne, tabele, mecz ŻRP, odwołane zawody 250cc, zawody 250cc, egzamin na certyfikat "Ż"
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, numery startowe mini żużla, przynależności klubowe, składy DMPJ
zawieszenie zawodnika, nowa data DMPJ
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, Obsada sędziego
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zniesienie zawieszenia licencji toru, składy DMPJ, informacje w sprawie Nice Cup, zgłoszenia na 250cc, zastrzeżenie meczu, przyn
zniesienie zawieszenia, uzupełnienie listy przewodniczących jury, mecze telewizyjne.
turnieje ZKJ, osoby uprawnione do funkcji przewodniczącego Jury, przynależności klubowe, składy DMPJ, osoby urzedowe
zawieszenia zawodników, zmiana terminów mini żużla, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DM I i II ligi, nowy termin DMPJ, informacja o miejscu zawodów DMPJ,
 nowa data meczu DM I Ligi, obsady sędziów, mecze telewizyjne, przynależność klubowa
obsady sędziów, interpretacja regulaminu, informacja w sprawie braku transmisji spotkania, listy startowe mini żużla, weryfikacja toru
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DM I Ligi, licencja toru, przynależności klubowe
 Odwołanie DMPJ w Toruniu, obsady sędziów, osoby urzędowe SEC Chorzów...
- nowe daty DMPJ, obsady sędziów
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołanie zawodów DMPJ
 Wypożyczenie zawodnika, zmiana sędziego ...
zmiana gospodarza MMPPK, osoby urzędowe, egzamin "Ż" i 250cc, obsady sędziów, regulamin IMME, listy startowe mini żużla, przynależności klubowe
Decyzje weryfikacyjne, tabele DMPJ, obsady sędziów, itp.  
decyzje weryfikacyjne gksż, tabele DMPJ, mecze telewizyjne DM I Ligi, zawodnik nominowany do udziału w Pucharze Nice 1. LŻ
nowa data DMPJ, zmiana obsady, obsady sędziów, przynależność klubowa, składy DMPJ
decyzje weryfikacyjne, zmiana osoby urzędowej, nowe terminy DMPJ.
informacje o egzaminie na certyfikat, obsady sędziów, tabele DMPJ, indywidualny Puchar Polski 250cc, RODO, osoby urzędowe
 zmiany os. urzędowych, nowe terminy zawodów, MACEC, obsady sędziów, mini żużel
Decyzje weryfikacyjne, zmiana terminu DMPJ, Mecze tv 11 rundy DM I Ligi
decyzje weryfikacyjne, tabele, zmiana godziny meczu DM I Ligi, Zawodnicy Zastępowani, nowa data NICE CUP
skład DMPJ, listy startowe Mini żużla, przynależności klubowe
 składy DMPJ, obsady sędziów, przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, skład DMPJ, mecze tv, zmiany w kalendarzu DMPJ, przynależności klubowe 
decyzje weryfikacyjne, tabela, mini żużel, lista nominowanych Puchar Nice 1. LŻ
 zmiany w kalendarzu, obsady sędziów, przynależności klubowe
zawodnicy uprawnieni DMPJ, przynależności klubowe
zawodnicy uprawnieni DMPJ, przynależności klubowe
składy DMPJ, przynależności klubowe, Puchar Nice 1.LŻ
weryfikacja, zmiany w kalendarzu, jury, odwołana runda DMPJ we Wrocławiu, obsady sędziów, podział eliminacji MMPPK,  instruktorzy i trenerzy, mini żużel - l
potwierdzenie przynależności klubowej
 weryfikacja, tabele, zawodnicy zastępowani, przełożony mecz DM I i II ligi, zmiana meczu telewizyjnego, obsada sędziowska
Finał SK, mecze transmitowane 8 i 9 rundy DM I Ligi, obsady sędziów, listy startowe mini żużla, przynależność klubowa.
zmiana daty Srebrnego Kasku, Przynależności Klubowe, zastrzeżenie meczu, ZZ, zmiana osoby urzędowej
zmiana komisarza, obsada sędziowska, egzamin na certyfikat, osoby urzędowe, przynależność klubowa, licencje instruktorów i trenerów 
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów
czerwona kartka, mecz telewizyjny, weryfikacja,
- decyzje weryfikacyjne, zmiana meczu tv, mecze telewizyjne 7 rundy
decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DM I i II Ligi, zastrzeżenie meczu, przynależność klubowa
Zmiana sedziego, IMP, PPPK 85-125cc Bydgoszcz, osoby urzędowe ...
zniesienie zawieszenia, nowy termin NICE Cup, przynależności klubowe, licencja trenera
jury zawodów, przynależności klubowe
Jury zawodów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, zawieszenie zawodnika, zmiana sędziego zawodów, odwołanie meczu telewizyjnego, zawody wpisane do kalendarz
zmiana terminu eliminacji SK w Częstochowie, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołanie egzaminu na certyfikat "Ż", obsady sędziowskie, mecze TV 5 i 6 rundy, prz
zmiana organizatora DMPJ, licencja trenera, przynależność klubowa.
zniesienie zawieszenia, przynależności klubowe, nr startowe MPPK, zmiana sędziego, 
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziowskie, przynależności klubowe, licencja trenera, przewodniczący Komisji certyfikatów Mini Żużla, osoby urzędowe
decyzje weryfikacyjne, zmiana terminu SK, terminarze, obsady, przynależności klubowe
 przynależności klubowe, licencje: os. urzędowych, toru, instruktora, osoby urzędowe SoN
KOMUNIKAT NR 17/2018 - czerwona kartka, zawodnicy zastępowani, licencja toru, potwierdzona przynależność klubowa...
KOMUNIKAT NR 16/2018 - weryfikacje GKSŻ, obsady sędziowskie, potwierdzona przynależność klubowa...
 Potwierdzona przynależność klubowa...
Potwierdzone przynależności klubowe, zawodnicy zastępowani, zmiany w kalendarzu sportu żużlowego.....
 nazwy drużyn, przełożony mecz DM II Ligi,  obsady sedziowskie, licencje torów, finał MPPK
licencje torów, przynależności klubowe    
nowe terminy eliminacji  ZK, odwołanie finału ZK, egzamin na certyfikat Ż, obsada sędziowska
- zniesienie zawieszenia, przełożone mecze, obsady sędziów, sprawy techniczne, licencje torów, terminarz
zniesienie zawieszenia, przynależności klubowe
zawieszeni zawodnicy, potwierdzenia przynależności klubowej
Aktualizacja - tylne opony z homologacją FIM, weryfikacja torów, szkolenia, osoby urzędowe na SGP w Warszawie, itp. ...
Wyciag z Porozumienie z Daugavpils, wykaz opon tylnych z homologacją FIM ....
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów, weryfikator toru, nowy termin egzaminu.
 przynależności klubowe, odwołany egzamin "Ż"
nowa data MMPPK, zmiana kontrolera motocykli, przynależności klubowe, obsady sędziów, skład komisji egzaminacyjnej
decyzje weryfikacyjne, egzaminy na certyfikat (odwołany, nowa data), obsady osób urzędowych
decyzje weryfikacyjne, nowy członek rzeczywisty PZM, obsady sędziowskie, odwołane zawody, 
tabela dmpj, numery startowe finałów DMPJ / MMPPK, odwołany mecz, zawieszenie zawodnika, obsady, klasyfikacje mini żużla, numery startowe mini żużla
Weryfikacja rozgrywek, obsada osób urzędowych .....
Zmiana terminu Finału DMPJ oraz ustalenie miejsca, zmiana sędziego, obsada osób urzędowych na Finał DMPJ ....
Data Nice Cup w Bydgoszczy, godzina DMPJ w Gdańsku, egzamin na certyfikat "Ż" i 250 cc ...
Odwołanie egzaminu na certyfikat "Ż" , klasyfikacja i numery startowe MŻ,potwierdzenie przynależności klubowej, ...
zawieszenie zawodnika, tabela DMPJ, komisja egzaminacyjna, potwierdzenie przynależności klubowej, potwierdzenie lig zawodnika ekstraligi
odwieszenie zawodnika, zmiana obsady, data Nice Cup, osoby urzędowe.
 decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, nice cup, weryfikacja torów
obsada sędziowska, weryfikacje GKSŻ, przewodniczący Jury.
Daty zawodów, tabela DMPJ, potwierdzenie przynależności klubowej, potwierdzenie lig ...
 decyzje weryfikacyjne, obsady sędziowskie, zawieszenia, przynależności klubowe, interpretacja regulaminu
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, obserwatorzy GKSŻ, zastrzeżenie meczu, egzaminy na certyfikat "Ż"
Nice cup, terminarz DM II Ligi, Zawodnicy zastępowani, DMPJ runda 11 - Łódź, Potwierdzenie lig zawodnika ekstraligi
decyzje weryfikacyjne, tabele, terminarz rundy finałowej DM I Ligi, mecze TV, osoby urzędowe, przynależności klubowe, potwierdzenie lig
Terminy DMPJ, obsady sędziów, mecze Tv, klasyfikacje 80-125cc, numery startowe mini żużla.
 potwierdzenie przynależności klubowej, potwierdzenie lig zawodnika ekstraligi
zmiana miejsca 8 rundy DMPJ, decyzje weryfikacyjne, tabele, potwierdzenie przynależności klubowej, potwierdzenie lig
obsady sędziów, przynależność klubowa, potwierdzenie lig
zmiana daty DMPJ, plan transmisji XIV rundy DM I Ligi
przynależności klubowe, potwierdzenie lig
egzamin na certyfikat, nowe daty zaległych DMPJ, zmiana obsad, zawodnicy rezerwowi P1LŻ, przynależność klubowa, potwierdzenie lig
Decyzje weryfikacyjne, tabela I ligi, zmiana obsady, mecze tv, osoby urzędowe SGP w Toruniu, zawodnicy nominowani do Pucharu Nice 1.
czerwona kartka, odwołane zawody DMPJ, obsady sędziów, numery startowe
decyzje weryfikacyjne, tabele, obsady sędziów, egzamin na certyfikat, osoby urzędowe
zmiana sędziego, przynależności klubowe
potwierdzenie lig, zmiany terminów meczów
decyzje weryfikacyjne, numery startowe MMPPK, przynależności klubowe
obsady sędziów, potwierdzenie lig, osoby urzędowe
zawieszenie, zdjęcie zawieszenia, obsady, mecz TV , potwierdzenie lig
zawieszenia, grupy DMPJ, os. funkcyjne na finał MIMP, przynależności klubowe.
decyzje weryfikacyjne, tabele, klasyfikacje mini żużla, numery startowe
 egzamin na certyfikat, zmiana kom. technicznego, klasyfikacji PPPK 80-125 cc, klasyfikacja IMP 80-125cc
decyzje weryfikacyjne, nowa data meczu, numery startowe MPPK, przynależności klubowe, osoby funkcyjne
tabele DMPJ, delegaci PZM, sędzia NICE Cup, homologacja opon
weryfikacje, obsady, zawodnicy zastępowani, nowy termin meczu, nowa obsada, przynależności klubowe, potwierdzenie lig
przełożone zawody MMPPK, nowa data zaległego meczu DM II Ligi, sędziowie EŻ
 numery startowe MMPPK, zawodnicy zastępowani, potwierdzenie lig
decyzje weryfikacyjne, zaległy mecz, obsady sędziów, mecze tv, przynależności klubowe, numery startowe mini żużel
nowe daty DMPJ, potwierdzenie przynależności klubowej, zastrzeżenia meczów DM I Ligi, potwierdzenie ligi zawodnika ekstraligi
decyzje weryfikacyjne, tabele, finał MIMP, godzina meczu DM II Ligi, zmiana transmisji, zawody DMPJ, Nice Cup, uzupełnienie
Zawodnicy zastępowani, informacja o badaniach medycznych, obsady sędziów, przeniesienie półfinału IMP, nowe daty DMPJ.
mecze 10. rundy DM I Ligi, nowa data meczu DM II Ligi, odwołane zawody DMPJ, Puchar Nice 1. Ligi Żużlowej
decyzje weryfikacyjne, tabele DMPJ, nowe daty zawodów, odwołana runda DMPJ
zaległy mecz, X runda DM I Ligi, Licencja toru, informacja o homologacji, Przynależności klubowe
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, zawodnicy zastępowani, osoby urzędowe na TWG '17, numery startowe mini żużel, przynależność klubowa zawodników
przynależności klubowe, potwierdzenie lig
 egzamin na certyfikat, decyzje weryfikacyjne, tabele DMPJ / DM I i II ligi, zastrzeżenie, decyzja GKSŻ, przynależności klubowe, 
decyzje weryfikacyjne, obsady sędziów, zawodnicy zastępowani, potwierdzenia przynależności klubowej, zgłoszenie lig, zniesienie zawieszenia.
Weryfikacja rozgrywek, mini żużel w Częstochowie, numery startowe ....
przynależności klubowe, godzina zaległego meczu, informacje o rundach DMPJ
 Obsady, zastrzeżenie meczu, nowy termin, przynależności klubowe
Mini żużel w Toruniu, aktualny kalendarz MŻ ...
decyzje weryfikacyjne, przynależności klubowe, zmiana komisarza technicznego, składy DMPJ
nowe daty zawodów, zmiana daty MPPK, przynależności klubowe, zawodnicy uprawnieni w DMPJ
Przynależności klubowe, drużyny DMPJ a zawodnicy wypożyczeni, przełożone mecze
 Odwołane zawody, osoby urzędowe, interpretacja ..
Obsady sędziów, obserwatorzy GKSŻ, potwierdzenia zawodników, itp.
Potwierdzenie przynależności kubowej, nowe terminy zawodów, mecze telewizyjne 7-9 rundy, licencja toru, itp.
Zastrzeżenie dot. meczu, odwołanie zawodów ligowych w Łodzi, data Finału Brązowego Kasku...
 Weryfikacje, tabele, mecze telewizyjne 6. runda, DMPJ' 2017, itp.
Potwierdzenie zawodnika, data zaległych zawodów, listy startowe mini żużel, itp.
zmiany: nazwy klubu, regulamin, meczu telewizyjnego, daty zawodów, przynależności klubowe
przełożone mecze, obsady sędziów, potwierdzenie lig, 
odwołany egzamin na certyfikat "Ż", nowe miejsce Finału SK 
informacja o tłumikach
nowe terminy zawodów, przynależności klubowe, DMPJ
Weryfikacje, przełożony mecz DM II Ligi, Potwierdzenie wyboru lig
Odwołane zawody, obsady sedziów, itp.
przynależność klubowa, srebrny kask
Odwołany Finał Złotego Kasku, zmiany dat zawodów ligowych, licencja toru ....
Obsady sędziów, licencje torów, przynależnośc klubowa zawodnika, mecz reprezentacji ....
Weryfikacja el. Złotego Kasku, potwierdzenie zawodnika, licencja toru, sędziowie i komisarze toru w EŻ ...
Przynależności klubowe, goście - juniorzy.
Potwierdzenie zawodników, nazwy drużyn 1LŻ i 2 LŻ, licencje torów, licencje ligowe zawodników ....
el. ZK w Gnieźnie, MPPK, licencje torów, obsady
Złoty Kask, przynależność klubowa
Złoty Kask, licencje torów, zawody kalendarz FIM, zawody kalendarz FIME, obsady sędziów, , zawieszony zawodnik, przynależności klubowe
Nazwy drużyn, sprawy techniczne, itp.
obsada sędziowska, zmiana terminu meczu DM II Ligi, skład komisji egzaminacyjnej, licencje torów żużlowych, nazwy drużyn w sezonine 2017
informacja o zawieszeniach, przynależności klubowe
zniesienie stanu zawieszenia, przynależności klubowe, egzamin na certyfikat "ż", terminarz.
zawieszenia, osoby urzędowe podczas Grand Prix w Warszawie, nazwy rozgrywek, zasady przyjmowania grup gości
Potwierdzenie przynależności klubowych zawodników sportu żużlowego na 2017 rok
Aktualna lista zawieszonych zawodników
Zawieszone kluby, zawieszeni zawodnicy, nowy klub
Zatwierdzono RPK oraz Regulain DMP, DM I Ligi i DM II Ligi na 2017 rok
weryfikacja zawodów, Klasyfikacja IMP 80-125cc, Klasyfikacja Turniejów Zaplecza Kadry Juniorów
Termin MPPK, Klasyfikacja średnich biegopunktowych, termin NICE CUP
zmiana terminu zawodów, informacja o weryfikacji torów
potwierdzenie przynależności klubowej
potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika
Decyzje wryfikacyjne GKSŻ , tabele, obsady sędziów, rozgrywki mini żużla ....
potwierdzenie przynależności klubowej, numery startowe MPPK w Rawiczu, adres spółki Ekstraliga Żuzlowa, Zawodnicy zastępowani.
decyzje weryfikacyjne, zawieszony zawodnik, Zastrzeżenie meczu, Numery startowe IMP oraz DMP 80-125cc, klasyfikacja DMP 80-125cc
Zmiana komisarza ochrony środowiska, informacja na temat Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów, Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, Obsady sedziów, Informacja o finale M
Informacja o egzaminie na certyfikat "Ż", decyzje weryfikacyjne, potwierdzenie przynależności klubowej, klasyfikacja końcowa PPPK 80-125cc
zniesienie zawieszenia, informacja o Finale MDMP, obsady sędziów, numery startowe na IMP oraz DMP 80-125cc, lista zawodników na zasadzie gościa, potwierdzen
Zmiana komisarza toru, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zawieszony zawodnik
obsady sedziów, zmiana komisarza toru, numery startowe IMP i DMP 80-125cc
Zmiana obsad, Przewodniczący Jury'2016, weryfikacja rozgrywek, tabele DM I Ligi i MDMP, lista tzw. "gości", zastrzeżenie...
nowe terminy meczów zaległych, obsady sędziów, lista przewodniczących jury, numery startowe na finał PPPK 80-125cc, klasyfikacja PPPK, uzupełnienie regulami
Przynależność klubowa zawodników
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele DM I Ligi i MDMP, zmiana obsady sędziów, zmiana daty zawodow, zmiana godziny zawodów
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabela DM I Ligi, obsady sędziowskie, nr startowe na mini żużel w Toruniu ....
Aktualna lista zawodników w Pucharze Nice PLŻ, zmiana komisarz ochrony środowiska .... 
Nowy termin meczu 14 rundy, warunek rozegrania meczu...
ustalenie miejsca rozgrywania zawodów 5 rundy MDMP, informacja o zwolnieniu zawodnika z kontraktu, informacje na temat certyfikatu "Ż", osoby urzędowe na za
zmiana organizatora zawodów i numery startowe, obsada sędziowska, data zaległego spotkania, potwierdzenie przynależności klubowej
Potwierdzenie zawodnika, turniej Zaplecza Kadry Juniorów .....
Obsada sędziowska, numery startowe na mini żużel ....
Zmiany obsad, zawodnik zastępowany, Puchar Polskie Ligi Żużlowej' 2016....
weryfikacja rozgrywek, zmiana terminu meczu, obsada sędziowska oraz zmiana sędziego, brak zgód na starty w lidze, zmiana w regulaminie, zniesienie zawieszen
odwieszenie zawodnika, aktualizacja składu MDMP
zawieszenie zawodników, przynależność klubowa, aktualizacja składów MDMP
Weryfikacja rozgrywek, tabela DM I Ligi; MDMP - nowy termin, nowy organizator; termin meczu DM I ligi; zawodnicy "goście" , przynależność klubowa....
regulamin mini żużel, numery startowe IMP, DMP 
przynależność klubowa, zgody na start w lidze, zaległy mecz, obsada sędziowska, interpretacja regulaminu, aktualizacja składów MDMP
ustalenie przynależności klubowej, zdjęcie zawieszenia, składy na MDMP
Potwierdzenie przynależności klubowej, zmiana terminu zawodów.
Errata, Lista zawodników zastępowanych, osoby urzędowe, zmiana obsady sędziowskiej, zastrzeżenie dot. meczu DM I Ligi, brak zgody na start w lidze. 
Weryfikacja rozgrywek, tabela DM I Ligi, zmiana w MDMP, organizator Finału MIMP, obsada sędziowska, wypożyczenia ....
Eliminacje MDMP, czerwona kartka, nowy klub
Zawodnicy zawieszeni, zmiana obsady sędziowskiej ....
Weryfikacja rozgrywek, tabela DM I Ligi, obsady ...
Mecze telewizyjne DM I Ligi rundy 13-18 , odwołany egzamin na certyfikat "Ż" ....
zawodnik zastepowany, zawodnicy "goscie", potwierdzenie przynalezności klubowej zawodnika ....
Zniesiony stan zawieszenia E. Mazura, weryfikacja rozgrywek, tabela DM I Ligi, obsady sędziów, regulamin MDMP'2016 ....
Zawieszenia, potiwerdzenie przynależności klubowej zawodnika, obsady sędziów, MMPPK
Zastrzeżenie dot. meczu, obsady sędziów, numery startowe na mini żużel, licencja toru ....
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zawodnik zastępowany, obsady sędziów, mecz tv 9. rundy DM I Ligi, potwierdzenie przynależności klubowej zawodników
Przełożenie IMP, termin meczów 9. rundy DM I ligi
PPPK w mini żużlu, mecz zastrzeżony, potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika
Decyzje wryfikacyjne GKSŻ, zawodnicy "goście", zniesienie zawieszenia
Obasady sędziów, numery startowe na 5. rundę IMP 80-125 cc w Wawrowie, numery startowe na 5.
Zniesienie zawieszenia zawodników, mecz warunkowy, interpretacja GKSŻ, nowa nazwa klubu, potwierdzenie przynależności klubowej zawodników
Zniesiony stan zawieszenia zawodnika ...
Obsady sędzów, licencje torów, zawieszenia zawodników, potiwerdzenie przynależności klubowej zawodników
Potwierdzenie zawodników, zawodnik zastepowany, zniesione zawieszenie zawodnika, zastrzeżenia w sprawie meczu ligowego....
Weryfikacja rozgrywek, obsady sędziów,  lista "gości", odwołany egzamin na certyfikat "Ż", numery startowe na mini żużel w Toruniu, potwierdzenie zawodnika
Terminy Srebrnego Kasku, sędziowie ... 
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziów, potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika, zawodnicy zastępowani, zawodnicy "goście", osoby funkcyjne na P
Potwierdzenia przynależności klubowej zawodników; mini żużel: PPPK i IMP
Weryfikacja GKSŻ, Zawodnicy "goście", zawodnicy zastępowani, potwierdzenie przynależności klubowej
Sprawy torów, nr startowe IMP i PPPK 80-125cc w Częstochowie ...
Potwierdzenie zawodnika, mecze zastrzeżone
decyzje weryfikacyjne, zawodnicy zastępowani, zawodnicy gośćie, obsada sędziowska, zmiany w kalendarzu mini żuzla 2016
Potwierdzenia zawodników, licencja toru
Obsada sędziów, mecze telewizyjne ...
Nowe daty zawodów ... Zmiany w Kalendarzu Sportu Żużlowego 2016 ....
Weryfikacja rozgrywek, tabela I Ligi, potwierdzenia zawodników, lista zawodników "gości", I runda IMP i PPPK w miniżużlu
Obsada sędziów 5. rundy DM I Ligi i zawodów mini żużla, termin zaległych zawodów
Terminy zaległych zawodów, komisja na egzamin na certyfikat "Ż" w Opolu ...
Weryfikacja rozgrywek, tabela I Ligi, przełożenie meczu 4. rundy ....
Nowy termin Finału Złotego Kasku, inne zmiany dat .... 
Obsada sedziów, nowe daty zawodów, potwierdzenie zawodnika .... 
Odwołanie meczu w częstochowie, zmaina godzin meczów
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, Tabela DM I ligi, uzupełnienie wykazu torów żużlowych, aktualny terminaż DM I ligi z zaznaczeniem meczów przewidizanych do trans
Potwierdzenia zawodnika, aktualny RPK, obsady sędziów, licencje torów ... 
Przełożone zawody ligowe w Rawiczu, nowy termin el. ZK w Częstochowie, komisarze techniczni FIM i PZM, goście w 1. rundzie DM I ligi  ...
Przynależności klubowe zawodników na dzień 1.04.2016
Przynależności klubowe - stan na dzień 31.03.2016
Przynależności klubowe - stan na dzień 30.03.2016
Obsady sędziów, osób urzędowych , mecze telewizyjne ... 
Zawodnicy zastępowani
Przynależności klubowe - stan na dzień 25.03.2016
Nowa opona z homologacją FIM, lista "gości" ...
Przynależności klubowe - stan na dzień 24.03.2016
Przynależności klubowe - stan na dzień 24.03.2016
Obsady sędziowskie, mecze telewizyjne, odwołany egzamin na certyfikat "Ż", osoby urzędowe na SGP w Warszawie ....
Przynależności klubowe - stan na dzień 23.03.2016
Ustalone przynależności klubowe - stan na dzień 10.03.2016 
Zmiana weryfikatorów torów, nazwy drużyn DM I Ligi'2016
Weryfikacje torów przed sezonem ' 2016 ...
Porozumienie w sprawie udziału klubu zagranicznego w rozgrywkach DM I Ligi, zagadnienia techniczne ...
Wstępne inspekcje torów na kolejny sezon.... 
Zmiana daty egzaminu na Certyfikat Ż w Opolu na 23.10.2015
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, skład komisji egzaminacyjnej na Certyfikat Ż - 21.10.2015 Opole
Nowy termin egzaminu na Certyfikta Ż
Potwierdzenie zawodnika, informacja dot.listy substancji zabronionych
Obsada sędziowska, skład komisji egzaminacyjnej na Certyfikat "Ż"
Egzamin na Certyfikat "Ż", weryfikacja toru w Lublinie, weryfikacja toru w Lublinie
Obsada sedziowska, decyzje weryfikacyjne GKSŻ
Możliwość przełożenia zawodów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, klasyfikacja końcowa IMP 80-125 cc
Możliwość przełożenia zawodów, zgoda na start w lidze polskiej
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przełożenia zawodów
Obsada sędziowska, numery startowe na finał MMPPK,sprawy dot. mini żuzla
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przełożenie zawodów.
Obsada sędziowska, potwierdzenie zawodników
Potwierdzenie zawodnika, kara meczu dla zawodnika, możliwość odwołania meczu
Obsada sędziowska, numery startowe drużyn na MDMP w Opolu, numery startowe na IMP i DMP 80-125 cc w Wawrowie
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zakwalifikowane drużyny do finału MDMP w Opolu, lista zawodników zastępowanych, inne
Finał MDMP w Opolu, potwierdzenie zawodnika
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, terminarz części finałowej rozgrywek DM I i DM II Ligi, mecze przewidziane do transmisji TV
Numery startowe na IMP i DMP 80-125 cc w Rybniku
Obsady sędziowskie, Przewodniczący Jury'2015, osoby urzędowe na SGP w Toruniu ....
Interpretacja przepisu RSŻ, decyzje weryfikacyjne GKSŻ,lista zawodników "gości", wyznaczony organizator egzaminu na Certyfikat Ż
Obsada sędziowska, termin dla zaległej 4.rundy MDMP w Krośnie, mini żużel
Decyzje weryfikacyjne, tabele DM I i II Ligi oraz MDMP, "goście" w lidze i MDMP, potwierdzenie zawodnika, 
Potwierdzenie zawodnika - Liga Juniorów ....
Zniesiony stan zawieszenia R. Trojanowskiego, zawieszenie O.
Weryfikacja rozgrywek, tabele DM I Ligi i grup w MDMP, "goście" w lidze i MDMP, zniesienie zawieszenia, zakończenie dyskwalifikacji P.
Zniesiony stan zawieszenia, obsady sedziowskie ....
Zawieszenie zawodników, decyzje weryfikacyjne, potwierdzenie zawodników, osoby urzędowe wyznaczone ....
Decyzje weryfikacyjne, tabele I i II ligi, MDMP,  "goście" w lidze i MDMP, obsada sędziowska, potwierdzenia zawodników, mecze do transmisji tv, licencja tor
Potwierdzenie zawodnika, numery startowe na IMP i PPPK 80-125cc, klasyfikacja PPPK 80-125cc po 6. rundach ....
Weryfikacja MDMP, "goście" w MDMP, uzupełnienie potwierdzeń zawodników do MDMP ...
Potwierdzenie zawodnika, zmiana kontrolera motocykli ....
Zawieszenie zawodnika O. Loktaeva, decyzje weryfikacyjne, potwierdzenie zawodników, zmiana sedziego ....
Egzamin na certyfikat "Ż" w Częstochowie, terminy zaległych zawodów MDMP ....
Interpretacja przepisów regulaminu MDMP, nowy termin odwołanego meczu DM I Ligi 7 rundy, sędzia zawodów ....
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika
Zmiany w kalendarzu rozgrywek dla min żużla, obsada sędziowska, inne
Obsada sędziowska, errata do Regulaminu IMME
Odwołana 2 runda MDMP w Częstochowie i Gorzowie, zmiany w kalendarzu sportu żużlowego, potwierdzenie zawodnika
Potwierdzenie zawodnika, mecze przewidziane do transmisji TV
potwierdzenie zawodnika, potwierdzenie zawodników w MDMP
Zniesienie zawieszenia zawodnika Pawła Miesiąca
Weryfikacja meczów żużlowych, lista zawodników "gość", aktualizacja listy FIM dot. części do wyścigów torowych na sezon 2015 ...
Zniesienie zawieszenie zawodnika Davey Watt 
Potwierdzenie zawodnika, zmiana sędziego
Zniesienie zawieszenia zawodników, potwierdzenie zawodnków, potwierdzenie zawodników do MMPPK
Potwierdzenie zawodnika, obsada sędziowska
Potwierdzenia zawodników do MMPPK i MDMP
Zasady awansu do finału MMPPK, możliwość odwołania zawodów, potwierdzenie zawodnika
Ustalenia dot. listy zawodników na Finał IMP w Gorzowie Wlkp.
Podział par i numery startowe na MMPPK, obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników zastępowanych, inne
Odwołany egzamin na Certyfikat "Ż"
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przłożenia meczu, informacja Motocyklowej Federacji Rosji (MFR), inne
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Obsada sędziowska, numery startowe na IMP 80-125 cc i PPPK 80-125 cc 6.runda w Rybniku
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przełożenia meczu, lista zawodników zastępowanych, potwierdzenie zawodnika, zmiana sędziego, inne
Regulamin MDMP, podział na grupy i nymery startowe w eliminacjach MDMP w 2015 r.
Decyzja FIM o zawieszeniu zawodników rosyjskich .....
Obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, zmian miejsca eliminacji MIMP w dniu 17.07.2015, listy startowe na IMP i PPPK80-125cc w Bydgoszczy
Obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, skorygowana lista startowa na IMP 80-125cc w Wawrowie
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, mecze DM I Ligi do 10 rundy przewidziane do transmisji TV i rez.TV,inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przełożenia zawodów,potwierdzenie zawodnika, inne
Obsada sedziowska, skład komisji egzaminacyjnej na Certyfikat Ż, ustalona data dla półfinału IMP w Krakowie, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, inne
Obsada sędziowska, zmiana daty meczu DM I Ligi VII rundy w Gnieźnie, egzamin na Certyfikat "Ż".
Potwierdzenie zawodnika, obsada sędziowska
Potwierdzenie zawodnika, zmian terminu rozegrania 2.rundy PPPK 80-125 cc, listy startowe na 2.rundę IMP i PPPK 80-125cc
Errata do RSŻ, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, ustalony termin meczu o DM I Ligi 3.rundy w Lublinie, inne
Potwierdzenie zwodnika, ustalono termin finału MPPK w Lesznie, inne
Potwierdzenie zawodnika, lista zawodników -"gości", aktualizacja listy homologowanych i zatwierdzonych przez FIM na sezon 2015 części do wyścigów torowych..
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, inne
Zatwierdzony Regulamin Naboru i Szkolenia Adeptów, potwierdzenie zawodnika, wyznaczone osoby urzędowe.
Odwołany egzamin na certyfikat "Ż"
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, zawodnicy zastępowani, inne
Potwierdzenie zawodników, obsada sędziowska, wydane licencje dla torów, inne
Potwierdzenie zawodnika, wyznaczony sędzia, licencja dla toru w Krośnie
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tor przezmnaczony do weryfikacji przez sezonem 2015
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 10.04.2015)
Zmiana komisarza toru, wykaz torów żużlowych oraz numery licencji torów ...
Wyznaczony termin finału ZK, lista zawodników zastępowanych.
Potwierdzone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 8.04.2015)
Aktualizacja listy homologowanych i zatwierdzonych przez FIM na sezon 2015 części do wyścigów torowych.
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 2.04.2015)
Uzupełnienie Komunikatu GKSŻ nr 22/2015, nowy termin rozegrania eliminacji Złotego Kasku w Grudziądzu, odwołany finał Złotego Kasku.
Odwołane mecze 1 rundy DM I i DM II Ligi
Lista homologowanych i zatwierdzonych przez FIM na sezon 2015 części do wyścigów torowych.
Eliminacje Złotego Kasku w Pile odwołane ...
Ustalony termin eliminacji Złotego Kasku w Pile.
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 27.03.2015)
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 26.03.2015)
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 25.03.2015).
Informacja dot. Regulaminu Naboru i Szkolenia Adeptów, wyznaczeni delegaci GKSŻ na finała MPPK i ZK.
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2015 (stan na dzień 24.03.2015 r.)
Przewidziane do transmisji TV mecze DM I Ligi , terminarz DM II Ligi, egzamin na certyfikat "Ż"
Errata do RO rozgrywek DM I i II Ligi, komisarze toru i stażyści 2015, osoby urzędowe i funcyjne w Daugavpils, przepisy techniczne .... 
Errata do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym i załączników
Zmiana organizatora Finału Złotego Kasku, numery startowe par na Finał MPPK w Lesznie
Zmiana do Komunikatu GKSŻ nr 2/2015 dot.zwolnienia zawodników z SCKM Włókniarz Częstochowa i GKŻ Wybrzeże Gdańsk,  uprawnieni sędziowie , którzy moga sędzio
Zmiana wyznaczonego weryfikatora toru w Zielonej Górze  i komisarz ochrony środowiska w Gorzowie
Zmiana weryfikatoru toru żużlowego w Rybniku
Spełnienie warunku zwolnienia zawodników, wykaz torów przeznaczonych do weryfikacji przed sezonem 2015
Osoby urzędowe wyznaczone przez GKSŻ, wyciąg z Porozumienia z SK Lokomotive Daugavpils ...
Uzupełnienie składu DM I Ligi '2015 ....
Zawieszeniu ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp.
Kurs na licencję instruktora sportu żużlowego PZM
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, informacja GKSŻ
Zmiana art.213 ust.1 Regulaminu Przynależności Klubowej na rok 2015
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołane mecze barażowe, ustalony termin dla finału MPPK w Gorzowie na dzień 19.10.2014 r.
Odwołany finał MPPK w Gorzowie zaplanowany na dzień 17.10.2014 r.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika
Komunikat GKSŻ w sprawie weryfikacji wyniku meczu finałowego w Ostrowie w dn. 5 października 2014 r.
Obsada sędziowska, numery startowe na finał MPPK w Gorzowie
wygaśnięcie licencji nadzorowanej przyznanej GKS Wybrzeże SA  oraz CKM Włókniarz SA, zwolnienie zawodników
Finał ZK - 12.10.2014 r. Rawicz, Turniej Zaplecza Kadry Juniorów - 14.10.2014 r.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiana organizatora finału MPPK
Ustalony termina meczu o DM II Ligi 4 r. finałowej w Ostrowie
Piotr Szymański wybrany na Przewodniczącego Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe, możliwość przełożenia zawodów, obsada sędziowska, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, wyznaczony Przewodniczący Jury Zawodów, Komisarz Toru, listy startowe na finał MDMP i MMPPK, sprawy min żuzlowe
Odwołany Finał ZK w Rawiczu,decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska, interpretacja przepisów mini żuzla, informacja Komisji Techniczn
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska na 2 i 3 rundę DMP 80-125 cc w Bydgoszczy
ustalono nowe terminy dla zaplecza kadry juniorów w Rawiczu - 1-2 pażdziernika 2014
Zmiana miejsca i terminu rozegrania finału Złotego Kasku, potwierdzenie zawodnika
Ustalono termin rozegrania meczu o DM I Ligi 2 rundy finałowej w Grudiządzu, powołany Przewodniczący Jury Zawodów
Porozumienie klubów dot. nowej daty meczu o DM I Ligi 2 rundy finałowej w Rzeszowie
Możliwość przełożenia meczu, potwierdzenie zawodnika, inne
Orzeczenie GKSŻ w sprawie zawodnika Patryka Dudka, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, numery startowe na IPP 80-125 cc
Zniesienie zawieszenia klubu GKS Wybrzeże SA Gdańsk, potwierdzenie zawodników, wyznaczony komisarz toru
Zmiany w kalendarzu sportu żużlowego i mini żuzlowego 2014, odwołany finał Mistrzostw Europy Par w Divisov, potwierdzenie zawodników, inne
Zawieszenie GKS Wybrzeże SA Gdańsk, decyzje weryfikavyjne GKSŻ, obsada sędziowska, zmiany w kalendarzu rozgrywek dla min żużla, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, wyznaczony termin dla finału IMEJ, inne
Potwierdzenie zawodnika,obsada sędziowska, numery startowe na IPP i DMP 80-125 cc w Toruniu, informacja FIM dot.
Odwołany egzamin na Certyfikat "Ż"
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ,lista zawodników "gość",obsada sędziowska, wykreślone zawody z Kalendarza Sportu Żużlowego 2014
Obsada sędziowska, odwołane zawody DMP 80-125 cc 3 r.w Bydgoszczy
Nowa data meczu o DM I Ligi 13 r. w Daugavpils
Ustalone daty zaległych meczów, zmiana w Kalendarzu MACEC CUPS 2014
Zmiana terminu finału MDMP, możliwość przełożenia meczu, potwierdzenie zawodnika, obsada sędziwska, numery startowe na IPP 80-125 cc w Częstochowie, inne
Obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, ustalone daty dla MMPPK i MPPK
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników, którzy brali udział jako "gość" w meczach ligiwych, osłona termiczna tłumika
Potwierdzenie zawodnikó, zmian daty finału MDMP -  wyznaczony organizator
Klasyfikacja PPPK 80-125 cc po IV rundach
Tabela po IV r. PPPK 80-125 cc, numery startowe na IMP 80-125 cc 6 runda (finał), wyznaczone osoby urzędowe, inne
Potwierdzenie zawodnika, obsada sędziowska, numery starowe na PPPK 80-125 cc i DMP 80-125 cc w Gdański, zmiana terminu finału MMPPK w Tarnowie, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, tabele, warunki dot. meczów DM I Ligi, półfinały MDMP, lista zawodników tzw. "gosci", potwierdzenie zawodnika, itp. 
Obsada sędziowska, Finał IMEJ w Rybniku, zmiana terminu zawodów, potwierdzenie zawodnika, itp.
Potwierdzenie zawodników, weryfikacja rozgrywek, termin Złotego Kasku, itp.
Potwierdzenie zawodnika, obsada sędziowska, itp....
Weryfikacja rozgrywek, tabele końcowe eliminacji MDMP
Odwołane el. MMPPK w Krakowie, ustalone terminy zawodów, decyzja GKSŻ i trenera kadry....
Egzamin na certyfikat "Ż" w Częstochowie, numery startowe IMP i PPPK 80-125cc w Toruniu ...
Weryfikacja rozgrywek, w tym MDMP, tabela DM I Ligi, lista zawodników "gości" ....
Weryfikacja rozgrywek, lista zawodników "gości", obsady osób urzędowych, obsady sedziowskie ...
Ustalony termin meczu DM I Ligi 9 rundy w Lublinie, możliwość odwołania meczu, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, inne
Zmiana komisarza toru, ustaloe terminy zaległych zawodów
Odwołany egzamin na Certyfikat 'Ż", potwierdzenie zawodnika
Potwierdzenie zawodnika, obsada sędziowska
Odwołamy mecz DM I Ligi 10 rundy w Rybniku
Możliwość przełożenia meczów, nowe terminy zawodów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska, inne
Potwierdzenie zawodnika, numery startowe na IMP i PPPK 80-125 cc w Częstochowie
Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów wraz z terminarzem,Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi (wersja
Obsada sędziowska, składy drużyn w rozgrywkach MMPPK
Potwierdzenie zawodników, errata do kalendarza rozgrywek dla mini żużla na rok 2014, inne
Możliwość odwołania meczów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenia zawodników, składy drużyn uczesticzących w rozgruywkach MDMP i MMPPK sezonu 2014, list
Rysunki nowej osłony termicznej tłumika
Obsada sędziowska, ustalony termin dla 1/4 IMP w Ostrowie, numery startowe na IMP i PPPK 80-125 cc w Wawrowie, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość odwołania meczów, potwierdzenie zawodnika, lista zawodników zastępowanych, inne
Obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, MMPPK,MDMP - podział na grupy, numery stratowe na IMP 3 runda 80-125 cc w Bydgoszczy
Weryfikacja rozgrywek, lista zawodników - "goście", potwierdzenie zawodników, odwołane zawody mini żużla ....
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiana daty el.MMPPK w Rzeszowie, możliwość odwołania meczu, numery startowe na IMP 80-125 cc i PPPK 80-125 cc w Czestochowie
Nowa data dla finału Złotego Kasku
Możliwość odwołania meczów, zmiana komisarza toru
Obsada sędziowska, przełożony mecz, inne
Obsada sędziowska - Złoty Kask - Finał w Tarnowie, sprawy mini żużla  ....
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników "gość"
Potwierdzenie zawodnika, lista startowa na IMP 80-125cc, PPPK 80-125, obsada sędziowska, wyznaczone osoby urzędowe, inne
Potwierdzenie zawodników, możliwość odwołania meczu, inne
Odwołany egzamin na certyfikat "Ż", przepisy FIM, osłona termiczna tłumika...
Zmiana komisarza toru, możliwość odwołania meczów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, lista zawodników "gość", inne
Obsada sedziowska, potwierdzenie zawodników, możliwość odwołania meczu
anulowanie zawieszenia startów F.Lindgrena, rozwiązanie kontraktu zawartego pomiedzy Speedway Stal Rzeszów SA a Rafałem Okoniewskim.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, errata do Regulaminu Organizacyjnego DM I Ligi, lista zawodników, którzy w meczach ligowych brali udział jako "gość"
Potwierdzenie zawodnika,wyznaczony komisarz toru, zasady w zakresie praw medialnych do rozgrywek Nice Polskiej Ligi żuzlowej, inne
Aktualna lisat komisarzy toru, obsada sędziowska, wykaz osób urzędowych i funkcyjnych z SC Lokomotiv Daugavpils, wykaz toró żużlowych i mini zuzlowych 2014,
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, errata do RSŻ, osłona termiczna tłumika
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2014 (stan na dzień 11.04.2014)
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezpn 2014 (stan na dzień 9.04.2014)
Data el. IMŚJ, obsady sedziowskie, lista zawodników zastępowanych ...
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2014 (stan na dzień 8.04.2014)
Wytyczne do procedury postępowania w przypadku protestów dotyczących paliwa
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2014 (stan na dzień 03.04.2014)
Errata do RSŻ, lista zawodników, którzy w meczach DM I i DM II Ligi w sezonie 2014 nie mogą brać udziału, jako "gość", lista zawodników zastępowanych.
/pliki/galeria/zuzel/komunikat_14_2014.pdfUstalone miejsce egzaminu na Certyfikat "Ż", obsada sędzi
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2014 (stan na dzień 27.04.2014).
Zmiana weryfikatora toru, asystenta kierownika zawodów, zmiany w Kalendarzu Sportu Żużlowego, zasady nominacji do IMŚ GP, osłony termiczne tłumika obowiązko
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2014 (stan na dzień 26.03.2014).
Errat do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2014 (stan na dzień 18.03.2014)
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I Ligi
obowiązujące Logo Polskiej Ligi Żużlowej i Polskiej 2 Ligi Żużlowej  wraz z Logo Book.
Wyznaczone osoby urzędowe na IMŚ GP - Bydgoszcz, certyfikaty dla band APD
Nowe nazwy dla rozgrywek I i II Ligi w sezonie 2014
Weryfikacje torów żuzlowych - zmiany i uzupełnienie; wyposażenie i ubiory ochronne w rozgrywkach ligowych ....
Wykaz torów przeznaczonych do weryfikacji przed sezonem 2014
Zniesienie zawieszenia klubu START Gniezno SA
Zniesienie zawieszenia KŻ Kolejarz Opole
Errata Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
Konkurs do składania ofert przez firmy audytorskie 
Zniesienie zawieszenia KŻ Orzeł Łódź
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, odwołane zawody SPEEDWAY MACEC CUP Braila (Rumunia)
Potwierdzenie zawodnika, wyznaczone osoby urzędowe na Finał IMP
Zmiana godziny rozpoczęcia Finału MMPPK w Gdańsku
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ,potwierdzenie zawodnika, ustalony termin dla Finału MMPPK w Gdańsku
Możliwość przełożenia meczu, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, wyznaczony komisarz toru na mecz do Lublina, zmiana delegata GKSŻ na finał
Uzupełnienie Komunikatu nr 102/2013, obsady sędziowskie i osoby urzędowe, klasyfikacja IPP 80-125 cc, DMP 80-125 cc, numery startowe na DMP ,IPP 80-125cc 
Zmiana daty rozedrania meczu o DM I Ligi 19.rundy w Grudziądzu
Możliwość przełożenia zawodów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, inne
Obsada sędziowska, odwołany Turniej Zaplecza Kadry Juniorów
Korekta pkt.3 Komunikatu nr 109/2013 - numery startowe na zawody 4. rundy IPP 80-125 cc
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ,numery startowe na zawody 4.rundy IPP 80-125cc oraz 5.rundy DMP 80-125 cc, wyznaczone osoby urzędowe, inne
Nazwa drużyny w Finale MDP, potwierdzenie zawodnika
Potwierdzenie zawodnika, wyznaczono komisatza toru na mecz o DM II Ligi w Rybniku, zmiana daty finału MMPPK w Gdańsku
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników zastępowanych,numery startowe na 3r. IPP 80-125 cc i 4 r. DMP 80-125 cc, inne
Zgoda GKSŻ na użycie kamer na kaskach w meczach play off Enea Ekstraligi 2013 , zmiana i uzupełnienia do pkt.2 Komunikatu nr 102/2013 (składy drużyn w MMPPK
Wykaz Przewodniczących Jury Zawodów na sezon 2013, składy drużyn uczestniczących w rozgrywkach MMPPK sezonu 2013
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość odwołania meczów, potwierdzenie zawodników,wyznaczony organizator finału MDMP,  numery startowe MDMP, inne
Potwierdzenie zawodników, egzamin na Certyfikat Ż, wyznaczone osoby urzędowe
Obsady sędziowskie, wyznaczony komisarz toru, odwołany turniej zaplecza kadry juniorów .....
Weryfikacja rozgrywek, tabele końcowe części zasadniczych I i II Ligi, terminarze części finałowej I i II Ligi, rozgrywki mini żużla, lista "gości" w lidze,
Eliminacje MMPPK, potwierdzenie zawodnika ....
Weryfikacja rozgrywek, potwierdzenie zawodników, wyznaczenie obserwatora i komisarzy toru, odwołanie egzaminu na certyfikat "Ż"...
WERYFIKACJA ROZGRYWEK, "GOŚĆ" W LIDZE, EL. MIMP...
Weryfikacje zawodów, obsady dla mini żużla, numery startowe na 5 rundę PPPK 80-125 oraz 1 rundę DMP 80-125...
Możliwość przełożenia zawodów, potwierdzenia zawodników
Wyznaczony  komisarz toru, potwierdzenia zawodników
Zmiany w kalendarzu rozgrywek mini żużla, obsada sędziowska, numery startowe na 4.rundę IMP 80-125 cc oraz PPPK 80-125 cc, potwierdzenie zawodników
GKSŻ ustaliła terminy dla rozegrania 2.rundy MDMP w Opolu i Ostrowie oraz dla 3.rundy MDMP w Krośnie
Ustalony termin 1/2 BK w Ostrowie, odwołany Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów w dn 16-17.07.2013 - ustalony nowy termin.
1/2 SK w Grudziązdu bez Patryka Dudka
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ,grupy i nimery startowe w el.MPPK, lista zawodników, którzy w meczach ligowych brali udział jako "gość"
Egzamin na certyfikat "Ż" w Opolu ....
Zmiana terminu MDMP 3.runda w Krośnie, zmiany w obsadzie osób urzędowych
Wyznaczony komisarz toru i oberwator na zawody w Ostrowie
Kara wykluczenia dla zawodnika Andeya Kudryashova, potwierdzenie zawodnika, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przełożenia meczu, lista zawodników, którz
Odwołany egzamin na Certyfikat "Ż", wyznaczony komisarz toru, obsada sędziowska
Potwierdzenie zawodnika, wyznaczone osoby urzędowe
Ustalony termin dla 1/2 BK w Krakowie i Ostrowie, potwierdzenie zawodnika.
Wyznaczony komisarz toru na mecz o DM I Ligi 11.rundy w Lublinie
Zmiany w Kalendarzu Sportu Żużlowego 2013, możliwość odwołania meczów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, wyznaczony komisarz toru, aktualny wykaz komisarzy toru,i
Potwierdzenia zawodników, obsady sędziowskie
Potwierdzenia zawodników, odwołane półfinały BK w Krakowie i Ostrowie, uzupełnienia do składów drużyn w MDMP
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników zastępowanych, inne
Nazwa drużyny w rozgrywkach MDMP, wykaz band pneumatycznych homologowanych lub rekomendowanych przez FIM
Odwołane zawody IMP i PPPK 80-125 cc w Toruniu
Umorzenie kary, składy drużyn w rozgrywkach MDMP sezonu 2013
Potwierdzenie zawodnika, możliwość przełożenia meczów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników zastępowanych, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska, lista zawodników zastępowanych, inne
Potwierdzenie zawodnika, daty rund i numery startowe w elinacjach MDMP, przełożony mecz   
Errata RSŻ 2013, możliwość przełożenia zawodów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, zmiana terminu I r. MDMP, inne
Obsada sędziowska, egzamin na Certyfikat "Ż"
Odwołany egzamin na Certyfikat "Ż", odwołane zawody IMP 80-125 cc, PPPK 80-125 cc w Bydgoszczy, wyznaczone osoby urzędowe na Event 1 DPŚ w Częstochowie.
Zmiana terminu meczu 9 rundy DM I Ligi w Ostrowie
Errata RSŻ,zmiana terminu półfinału SK w Grudziądzu, obsada sędziowska, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników zastępowanych, numery startowe na 3 run
Ustalono termin 1/2 SK w Grudziądzu, nowy termin egzaminu na Certyfikta"Ż" w Rzeszowie, informacja GKSŻ. 
Potwierdzenie zawodnika, zmiana godziny meczu w Ostrowie
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika,zmiana daty meczu DM I ligi 5.rundy w Lublinie, egzamin na Certyfukat "Ż"
Obsada sędziowska, zmiana gospodarza meczu, potwierdzenie zawodnika, inne
Zmiany w kalendarzu sportu żużlowego, potwierdzenie zawodników
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsada sędziowska, inne
Wycofanie się klubu AK MIR Równe z rozgrywek Drużynowych Mistrzostw II Ligi sezonu 2013, nowa data dla meczu o DM I Ligi w Łodzi, inne
Możliwość przełożenia meczu, nowa data dla meczu DM II ligi 2.rundy, inne
Przełożony mecz, wyznaczony komisarz toru, zmiana w obsadzie sędziowskiej, numery startowe na I rundę IMP i PPPK 80-125cc w Wawrowie, inne
Errata RSŻ obowiązująca od 8.05.2013
Obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika, inne
Nowa data dla finału el.krajowych do IMEJ w Opolu, potwierdzenie zawodnika, wyznaczone osoby urzedowe na zawody, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników- "gości"
Wyznaczony komisarz toru, nowa data zawodów, nazwa drużyny ...
Możliwość odwołania meczu, obsada sędziowska, inne
Errata RSŻ, potwierdzenie zawodnika, odwołany egzamin na Certyfikat Ż, wyznaczony obserwator, komisarz toru,inne
Potwierdzenie zawodnika, wykładnia art.847 RSŻ.
Możliwość przełożenia meczów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników, którzy w meczach DM I i II ligi nie mogą brać udziału jako gość, obsada sędziows
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2013 - stan na dzień 12.04.2013.
Obsada sędziowska, przełożony mecz, inne
Errata do RSŻ, przepisy dot. ubioru zawodnika, lista zawodników zastępowanych, inne
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2013 - stan na dzień 10.04.2013
Errata do Kalendarza Sportu Żużlowego 2013, nowa opona tylna homologowana przez FIM.
Ustalona przynależność klubowa zawodników na sezon 2013 - stan na dzień 5.04.2013 r.
Zmiana daty zawodów DM II Ligi, licencje toru, osoby urzędowe - wyznaczenia GKSŻ ....
Zmiana terminu Finału el. krajowych do IMŚJ oraz el.Złotego Kasku/el.do Grand Prix
Przełożona 2 runda meczów DM I i II Ligi, inne
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2013 - stan na dzień 29.03.2013 r.
Zmiana gospodazrza meczu, zmiana daty meczu, lista Komisarzy Toru na sezon 2013
Zniesienie zawieszenia, zmiana gospodarza meczu o DM II Ligi
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2013 (stan na dzień 22.03.2013)
Zmiany do Kalendarza Sportu Żużlowego 2013 - przełożone mecze
Zawieszenie klubu, zmiana daty meczu o DM I Ligi, osłona termiczna tłumika.  
Obsada osób urzędowych, Finał MŚ na Długim Torze, Regulamin Techniczny FIM ....
Ustalona przynależność klubowa zawodników na sezon 2013 (stan na dzień 14.03.2013)
Złoty Kask - terminy, tory do weryfikacji ....
ERRATA DO REGULAMINU PRZYNALEZNOSCI KLUBOWEJ
Fragment postanowień finansowych dla sportu żużlowego na 2013 rok, weryfikator toru w Sanoku.
Zmiana obsady osób urzędowych w Sanoku, ZK 2013, banda pneumatyczna z homologacją FIM
Obsada osób urzędowych na Finał DMŚ na lodzie w Sanoku 25-26.01.2013
Potwierdzenie zawodnika, informacja o przewinieniu dyscyplinarnym ...
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, zmiana organizatora Pucharu MACEC w dniu 20.10.2012, godzina Finału MMPPK w Gnieźnie.
Decyzja w sprawie interpretacji i uzupełnienia przepisów dyscyplinarnych sportu żużlowego, obsada sędziego
Odwołany Turniej Zaplecza Kadry Juniorów we Wrocławiu, zmina organizatora IMPNieprofesjonalnych.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, data finału MMPPK, zawody MACEC we Lwowie
Zmiana sędziego, egzamin na certyfikat Ż
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, egzamin na Certyfikat - min żużel, obsada sędziowska, errata do Regulaminu Nieprofesjonalnego Wspłzawodnicta w  Sporcie Żużlowym
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, lista zawodników zastępowanych, zawieszenia, wyciąg z komunikatu nr 1/2012 Zespołu Medycznego PZM, homologacja FIM bandy pneumat
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ,obsady sędziowskie
Możliwość przełożenie meczów, numery startowe na finał MMPPK Gniezno.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, końcowa klasyfikacja drużyn rozgrywek DM II Ligi sezonu 2012,obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika.
Możliwość przełożenie meczów, decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodnika, inne
Obsada sędziowska, numery startowe drużyn na finał MDMP
Możliwość przełożenia zawodów, potwierdzenie zawodnika, zmiana sędziego, Turnieje Zaplecza Kadry Juniorów, odwołany egzamin na Certyfikat Ż, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, obsady sędziowskie, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, errata RSŻ, potwierdzenie zawoddnika, inne
Zmiana terminu finału MPPK w Lesznie, potwierdzenie zawodników, inne
Potwierdzenie zawodnika. obsada sędziowska, inne.
Zmiana sedziego, potwierdzenie zawodników, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, możliwość przełożenia meczów, obsada sędziowska,półfinały MDMP, numery startowe na IPP, DMP 80-125 cc w Częstochowie, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, korekta obsad sędziowskich, zawodnicy, którzy brali udział w meczach ligowych i MDMP jako "gość" ...
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, klasyfikacja drużyn DM II Ligi, obsady sędziowskie
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ; zawodnicy, którzy występowali w lidze,MDMP i MMPPK jako "gość"
Nowe daty zawodów, obsady sędziowskie, uzupełnienie składu drużyny ZKŻ Zielona Góra w MMPPK 2012....
Składy drużyn uczestniczących w rozgrywkach MMPPK sezonu 2012...
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, terminarz części finałowej DM I Ligi, lista zawodników I Ligi, którzy mogą być zastępowani, lista zawodników, którzy w meczach l
Zmiana dat: Finału MMPPK, meczu 11 rundy w Gnieźnie, obsady sedziowskie, certyfikat "Ż" w Toruniu....
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenie zawodników, nowy organizator Finał IME ....
Decyzje weryfikacyjne, lista zawodników, którzy brali udział w meczach ligowych jako "gość", Mistrzostwa Świata i Europy w Polsce w 2013 roku, egzamin na ce
Termin powtórzonego meczu 1 rundy DM II Ligi, terminy 11 i 12 rundy o DM II Ligi, eliminacje MIMP w Rawiczu odwołane ...
Korekta Komunikatu, obsady sędziowskie oraz osób urzędowych, numery startowe na II DMP w mini żużlu. potwierdzenie zawodnika ....
Data powtórzonego meczu II ligi...
Obsada sędziowska, możliwość przełożenia meczów.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, potwierdzenia zawodników, lista zawodników zastępowanych....
Obsada sędzowska, weryfikacja rozgrywek, zmiana organizatora Pucharu Europy 80 cc...
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, numery startowe na 5 rundę IMP 80-125cc, potwierdzenie zawodników, inne
Główna Komisja Sportu Zuzlowego
Wyznaczony organizator egzaminu na Certyfikat Ż, potwierdzenie zawodnika
Zawieszenie KŻ Victoria Piła, obsada sędziowska, potwierdzenie zawodnika.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, numery startowe na 2 rundę IMP 80-125 cc oraz PPPK 80-125 cc, zawodnicy zastępowani, potwierdzenie zawodnika, errata do Kalendar
Obsada sędziowska, zmiana daty Pucharu MACEC, inne
Interpretacja przepisów,potwierdzenie zawodnika,
  Komunikat prasowy
Korekty i uzupełnienia, listy zawodników I i II Ligi, którzy mogą być zastępowani, lista zawodników tzw. gości
Potwierdzeni zawodników, weryfikacja rozgrywek, mecze, które mogą być odwołane
Obsada sędziowska, poprawiona lista startowa na I rundę IMP 80-125cc
Potwierdzenia zawodników, lista starowa na 1 rundę IMP,PPPK 80-12cc,inne
Regulaminy dla mini żużla na 2012 rok
Kalendarz Lig Międzynarodowych, potwierdzenie zawodnika, lista zawodników zastępowanych, aktualny podział na grupy w eliminacjach MDMP, inne.  
Weryfikacja rozgrywek, kara meczu, lista zawodników zastępowanych, lista "gości", obsada sędziów.
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, organizator i data egzaminu na ceryfikat Ż, inne
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, organizator i data egzaminu na ceryfikat Ż, inne.
Potwierdzenia zawodników, wyznaczone osoby urzędowe, grupy i numery startowe w eliminacjach MPPK , MMPPK i MDMP, zasady przyjmowania zorganizowanych grup ki
Decyzje weryfikacyjne GKSŻ, ustalone daty zawodów, obsady sędziów, interpretacja przepisów RSŻ.
Errata do regulaminów, interpretacja przepisów, zawodnicy, którzy brali udział w lidze jako "gość".
Potwierdzenia zawodników, obsady sędziów, nowy termin egzaminu na certyfikat "Ż".
Potwierdzenia zawodników, lista zawodników zastępowanych, lista zawodników z KSM, inne.
Korekta do komunikatu 8/2012 pkt.1, potwierdzenie zawodników, informacja Przewodniczącego Zezpołu Medycznego PZM,nowa licecja zawodnicza, inne.
Przyznanie licencji na sezon 2012 dla KŻ Victoria Piła, zmiana Regulaminu DM I i II Ligi oraz Terminarza DM II Ligi, obsada sędziów, potwierdzenie zawodnikó
Odwołany egzamin na Certyfikat Ż, wykaz zweryfikowanych torów, potwierdzenia zawodników,wyznaczeni sędziowie, inne.
Przekazanie praw medialnych i pochodnych do zawodów o DM I i II ligi żużlowej w 2012 r., wykaz zweryfikowanych torów, uzupełnienie potwierdzeń zawodników, i
Ustalone przynależności klubowe zawodników na sezon 2012 (stan na dzień 20.03.2012)
Przepisy w zakresie licencji zawodników, przepisy zawarte w Regulaminie Medycznym PZM, instruktor sportu żużlowego z ważną licencją.
Wykaz torów przewidzianych do weryfikacji przed sezonem 2012 wraz z wyznaczonymi weryfikatorami.
Errata, Regulaminy na stronie internetowej PZM.
Tłumaczenie z Regulaminu Technicznego FIM dot. błotników i zabezpieczenia kół, weryfikacja toru w Sanoku.