35 "Maluchów" zaparkowało pod Kościołem Mariackim w Krakowie, w Wielkim Finale największego motoryzacyjnego projektu charytatywnego.
Wielka Wyprawa Maluchów ruszyła! We wtorek, 4 lipca z Bielska-Białej 36 ekip zmierza już do Monte Carlo.
  Formularz zgłoszeniowy: leczenie i rehabilitacja
  WNIOSEK
  Cezary Jan DroszczPrezes Zarządu Anna KuflewiczCzłonek Zarządu RADA FUNDACJI:
 
  Fundacja PZM
Fundacja Polskiego Związku Motorowego organizuje pomoc finansową i rzeczową ofiarom wypadków drogowych.
W styczniu 2013 roku Fundacja Polskiego Związku Motorowego rozpoczyna akcję "pomoc poszkodowanym żużlowcom".
Formularz został wysłany do Fundacji!
Fundacja Polskiego Związku Motorowego w celu zapobiegania wypadkom drogowym prowadzi działania służące upowszechnianiu wiedzy o zasadach bezpiecznego porusz