Najczęściej zadawane pytania - FAQ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiory „często zadawanych pytań” i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nudne (dla odpowiadającego) pytania.

1. Jak zostać kierowcą rajdowym?

Członek Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym, zaczyna z reguły karierę kierowcy rajdowego od udziału w KJS-ach (Konkursowej Jeździe Samochodem). Po odbyciu odpowiedniej ilości startów w imprezach KJS oraz zdaniu egzaminu przed Komisją powołaną przez stosowny OKSS PZM (Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM ) można ubiegać się o wydanie certyfikatu i licencji rajdowej kierowcy stopnia „RN”. Następnie posiadacz licencji „RN” zdobywa doświadczenie poprzez udział w Rajdach Okręgowych, po uzyskaniu odpowiedniej ilości startów może ubiegać o wydanie międzynarodowej licencji rajdową kierowcy stopnia „R”.
Pełna procedura uzyskiwania licencji sportu smaochodowego opisana jest w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego

Do góry

2. Jak zostać pilotem rajdowym?

Osoba będąca członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym może ubiegać się o wydanie licencji stopnia „RN” po wyjeżdzeniu odpowiedniej ilości startów i odbyciu szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne w zakresie znajomości regulaminów sportu samochodowego, obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a także znajomości opisów nawigacyjnych oraz zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego. 
Pełna procedura uzyskiwania licencji sportu smaochodowego opisana jest w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego

Do góry

3. Jak zostać kierowcą wyścigowym?

Osoba będąca członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym może przystąpić do kursu a następnie egzaminu na certyfikat i licencję kierowcy stopnia C Junior; B,C Junior lub B,C organizowanego przez automobilkluby posiadające dostęp do torów wyścigowych, tj.:
- Automobilklub Wielkopolski - Tor Poznań,
Automobilklub Kielecki - Tor Miedziana Góra,
Automobilklub Rzemieślnik - Tor Słomczyn,
Następnie można przystąpić do wyrabiania licencji wyścigowej. 
Pełna procedura uzyskiwania licencji sportu smaochodowego opisana jest w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego

Do góry

4. Jak wyrobić licencję danej konkurencji sportu samochodowego?

Pełna procedura uzyskiwania licencji sportu smaochodowego opisana jest w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego, dostępnego na stronie PZM, dostępne są też Wnioski i tryby uzyskiwania licencji sportu samochodowego. Przypomina się, że zawodników sportu smaochodowego obowiazuje rejestracja i aktualizacja swojego profilu na stronie INSIDE PZM.

Do góry

5. Jak uzyskać licencję sponsorską - osoby prawnej?

Licencja „Sponsorska” będąca jednocześnie licencją zawodnika jest wydawana przez ZG PZM, podmiotom prawnym na ich pisemny wniosek.
O wydanie licencję "Sponsorskiej" występuje na piśmie osoba prawna, czyli podmiot posiadający prawo do wykorzystywania i posługiwania się nazwą, której część lub całość podana jest jako nazwa zespołu sportowego. W piśmie należy wskazać którzy zawodnicy objęci są licencją i kto będzie się tą licencją posługiwał.
Licencja ta upoważnia jej posiadacza do zgłoszenia swoich kierowców/załóg do zawodów oraz upoważnia do umieszczania nazwy zespołu na wszystkich oficjalnych dokumentach zawodów. Posiadacz licencji zawodnika/sponsorskiej upoważniony jest także do zgłoszenia zespołu w klasyfikacji sponsorskiej złożonego z załóg/kierowców, które sam zgłosił do zawodów. Pełna procedura uzyskiwania licencji sportu smaochodowego opisana jest w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego.

Do góry

6. Jak uzyskać licencję jednorazową?

Licencję jednorazową może uzyskać zawodnik posiadający międzynarodową licencję sportu samochodowego, który nie przedłużył w danym sezonie swojej licencji, a chce uczestniczyć w pojedyńczych zawodach. Automobilklub zawodnika zwraca się na piśmie do ZG PZM z prośbą o wydanie jednorazowej licencji dla konkretnego zawodnika na daną imprezę. W piśmie należy podać niezbędne informacje dotyczące wydania licencji tj. imię, nazwisko zawodnika, data i nazwa imprezy na którą ma być wydana licencja jednorazowa. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji jednorazowej . Licencje jednorazową można uzyskać dwa razy w sezonie.
Pełna procedura uzyskiwania licencji sportu smaochodowego opisana jest w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego.

Do góry

7. Jak przedłużyć międzynarodową licencję sportu samochodowego?

Zawodnik chcąc przedłużyć swoją licencje sportu samochodowego powinien zgłosić się do  macierzystego klubu. Klub powinien służyć wiedzą i pomocą zawodnikowi, powinien udzielić mu wyczerpującej informacji i doradzić  jakie dokumenty są wymagane przy przedłużaniu licencji na kolejny sezon. Po weryfikacji dokumentów Automobilklub zawodnika zwraca się na piśmie do ZG PZM z prośbą o przedłużenie licencji na dany sezon. W piśmie należy podać niezbędne informacje dotyczące aktualnego przedłużenia licencji, np. sposób wysyłki (kurier, poczta polska)  i adres zwrotny przesyłki. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za aktualizację licencji oraz uprzednio wydaną licencję, której ważność upłynęła z końcem roku. Licencje międzynarodowe przedłużane są w Zarządzie Głównym PZM. - Zawodnik powinien posiadać aktualne badania psychologiczne, jeżeli utraciły one swoją ważność należy przedstawić  nowe/aktualne orzeczenie psychologiczne przy przedłużaniu licencji (badania psychologiczne muszą swoją ważnością obejmowac cały sezon na, który wydawana jest licencja) . - Podczas przedłużania licencji następuje aktualizacja bazy danych, jeżeli dane zawodnika uległy zmianie należy złożyć nowy wypełniony druk danych osobowych.

Minimalny termin wznawiania lub wydawania nowych licencji, to minimum 30 dni roboczych, od daty otrzymania pełnych i kompletnych dokumentów przez danego specjalistę sportu samochodowego.  

Dokumenty MUSZĄ wpłynąć do Sekretariatu ZG PZM.

Od sezonu 2012 wszystkich zawodników sportu samochodowego obowiazuje rejestracja w serwisie INSIDE PZM.

Do góry

8. Jak długo ważne są badania psychologiczne (psychotechniczne)?

Badania psychologiczne (psychotechniczne) wydawane są przez psychologów i mają określoną datę kolejnego badania (często zależne jest to od wieku badanego).
Przyjmuje się maksymalną ważność orzeczenia czyli 5 lat,  lekarz wydający orzeczenie może orzec krótszą jego ważność.

Badania psychologiczne muszą obejmować cały sezon, czyli jeżeli ostatnia runda kończy się w listopadzie a badania w marcu to licencja nie może być wznowiona.

Do góry

9. Jakie badania lekarskie obowiązują w sporcie samochodowym?

Do badań sportowo-lekarskich w sporcie samochodowym upoważnieni są lekarze specjaliści medycyny sportowej.

Do góry

10. Jakie są stawki Ubezpieczenie przy licencjach?

Zasady - ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników/kierowców, pilotów, sędziów, komisarzy, pozosałych osób.
Podastawowe ubezpieczenie NNW na kwotę 25.000 zł można wziększyć do 50.000 zł lub 100.000 zł.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszeżony poprzez zniesienie udzału własnego (3%). Szczegóły podane są w regulaiminie Licencji Sportu Samochodowego.
W ramach plisy z COMPENSĄ można wykupić - dodatkowe ubezpieczanie pokrywające koszty leczenia i transportu zagranicą, wpłacając równoważność 76 EURO (cały sezon) lub 7 EURO (jednorazowe zawody trwające od 1 do 3 dni) w złotówkach na konto ZG PZM oraz informując o tym Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM, które zgłosi sprawę do COMPENSY w celu uzyskania polisy.

Osoby, ubezpieczane w TU COMPENSA SA (przy licencjach PZM) są zobowiązane do zapoznania się z nw. dokumentami, a następnie do podpisania oświadczenia. 

Komunikat ZG PZM z dnia 20.12.2017 dot. Ubezpieczeń na rok 2018 z obowiązującymi stawkami i opłatami
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  Compensa VOYAGE
Warunki szczególne ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu Załącznik  nr  1 do polisy typ 19031

Druk Oświadczenia do ubezpieczenia (PDF) (WORD).

Podpisane oświadczenia muszą być składane w odpowiednim ZG/ZO PZM w oryginalew momencie wydania/przedłużania licencji.

Szczegółowa procedura:
- Wpłata w PLN: równoważności kwoty EURO (cały sezon) lub (jednorazowe zawody) 
wg kursu średniego walut Kredyt Banku z dnia wpłaty
na konto ZG PZM: Santander Bank Polska S.A. 66 O/W-wa
35 1500 1777 1217 7001 1143 0000
- Tytułem: (imię i nazwisko zawodnika) dodatkowe ubezpieczenie (nazwa zawodów).
- Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na
fax 022 848 77 77 lub e-mail - autosport@pzm.pl
z dopiskiem (imię i nazwisko zawodnika) dodatkowe ubezpieczenie na zawody (nazwa, data zawodów), podając tel. kontaktowy do zainteresowanego. Należy też podać kurs z dnia wykonania przelewu.

Zawodnicy/sędziowie korzystający z ubezpieczenia wydanego przez ZG PZM w razie zaistnienia szkody muszą wypełnić - druk zgłoszenia szkody i przesłać go na adres:

TU COMPENSA Vienna Insurance Group Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Numer Polisy licencji samochodowych wydawanych przez ZG PZM:

Compensa  NNW 1111/4945
Zagraniczne Voyage: 19031/1906 - ważne tylko po wykupieniu dodatkowej polisy.

Do góry

11. Ile kosztuje wyrobienie licencji sportu samochodowego?

Licencja stopnia: Kwota opłaty [PLN]
- przedłużenie
Kwota opłaty [PLN]
- nowa
Wydaje
„RN” 400 420 ZO PZM
„R co-driver” 500 520 ZG PZM
„R” 500 520 ZG PZM
„B,C Junior” 500 520 ZG PZM
„B,C” 500 520 ZG PZM
Jednorazowa - 100 ZG PZM
Lic. sponsorska - 800 ZG PZM
Duplikat - 50 ZG PZM, ZO PZM
Duplikat MKZ - 200 ZG PZM, ZO PZM

Do góry

12. Stopnie licencji w sporcie samochodowym

Licencja rajdowa kierowcy stopnia „RN” upoważnia do udziału w charakterze zawodnika i/lub kierowcy w rajdach RO, RMPST, HRSMP oraz w GSMP i ich odpowiednikach na terenie krajów UE oraz w charakterze pilota w rajdach RO, HRSMP oraz RMPST. Udziału w charakterze pilota w rajdach RSMP i ich odpowiednikach na terenie krajów UE , po uzyskaniu w ZG PZM licencji „R co-driver”.
Międzynarodowa licencja rajdowa kierowcy stopnia "R" upowania do udziału w charakterze kierowcy/pilota w RSMP, GSMP, RMPST, HRSMP i kierowcy/ pilota  w zawodach organizowanych w Polsce oraz poza granicami Polski umieszczoncyh w międzynarodowym kalendarzu FIA.
Międzynarodowa licencja pilota stopnia „R co-driver” uprawnia do udziału w charakterze pilota w RSMP, HRSMP oraz ich odpowiednikach na terenie UE.
Licencja kierowcy stopnia „B,C Junior” upoważnia do udziału w charakterze kierowcy podczas PPJB samochodami zgłoszonymi w klasach o pojemności silnika do 1400 cm3 włącznie.
Licencja kierowcy stopnia „B,C Junior” upoważnia do udziału w charakterze kierowcy podczas WSMP, WPP, MPRX,PPJB samochodami zgłoszonymi w klasach o pojemności silnika do 1600 cm3 włącznie.
Licencja kierowcy stopnia „B,C Junior” upoważnia do udziału w charakterze kierowcy podczas WSMP, WPP, MPRX, PPJB samochodami zgłoszonymi w klasach o pojemności silnika do 2000 cm3 włącznie.
Licencja kierowcy stopnia „B,C” upoważnia do udziału w charakterze kierowcy podczas WSMP, WPP, GSMP, MPRX oraz w charakterze pilota w rajdach RO.

Do góry

13. W jakim wieku można uzyskać licencję sportu samochodowego?

Licencję wyścigów torowych można uzyskać w wieku 14 lat. Jest to licencja kierowcy stopnia „B,C Junior” z ograniczeniem do startów samochodem zgłoszonym w klasie o pojemności silnika do 1400 cm3 włącznie. Posiadacz licencji mający 15 lat będzie mógł startować samochodem zgłoszonym w klasie o pojemności silnika do 1600 cm3 włącznie. Natomiast posiadacz licencji mający 17/16 lat będzie mógł startować samochodem zgłoszonym w klasie o pojemności silnika do 2000 cm3 włącznie. Przy uzyskiwaniu licencji rajdowych wymagane jest również posiadanie prawa jazdy, które najwcześniej uzyskuje się w wieku 18 lat.

Do góry

14. Gdzie organizowane są kursy na licencje stopnia „B,C”, „B,C Junior” 

Kursy są organizowane przez Automobilkluby posiadające dostęp do torów wyścigowych, tj.:
Automobilklub Wielkopolski - Tor Poznań
ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo,
tel. (061) 814-35-11, fax (061) 868-22-68
tor@aw.poznan.pl

Automobilklub Kielecki - Tor Miedziana Góra
czynne w godz. 8.00 - 15.00
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16
tel. 041 361 99 20
Dział Sportu
sport@automobilklub.kielce.pl

Automobilklub Rzemieślnik - Tor Słomczyn 
ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa
tel. 022/ 632 81 49, 022/ 631 96 14;
fax 022 /631 96 13;
zytnia@rallycross.pl
slomczyn@rallycross.pl  

Do góry

15. Gdzie organizowane są szkolenia na licencję kierowcy/pilota?

Szkolenia organizowane są we własnym zakresie przez automobilkluby lub kluby zrzeszone w Polskim Związku Motorowym.

Wykaz Automobilklubów i Klubów zrzeszonych w PZM

Do góry

16. Gdzie organizowane są egzaminy na licencję stopnia RN?

Egzaminy na licencje stopnia RN organizowane są przez Zarządy Okręgowe PZM. Egzamin musi być przeprowadzony przez 3 osobową komisję egzaminacyjną,  w której skład wchodzi przynajmniej 1 instruktor, bądź trener sportu samochodowego. - Wykaz Zarządów Okręgowych PZM

Do góry

17. Jak zamówić książkę homologacyjną?

Książkę homologacyjną można zamówić za pośrednictwem Biura Sportu ZG PZM,
jest ona indywidualnie dostarczana z FIA wraz ze wszystkimi uaktualnieniami.

Wykaz dostępnych homologacji znajduje się na stronie FIA www.fia.com
Lista aktualnych homologacji: kliknij tutaj
Lista poprzednio homologowanych samochodów: kliknij tutaj

Pisemne zamówienie zawierające:
numer homologacji, dane samochodu (typ, model, pojemność, rok produkcji),
adres, telefon kontaktowy do osoby zamawiającej oraz informację o formie dostarczenia homologacji należy złożyć wraz z dowodem wpłaty w Biurze Sportu ZG PZM.
Zamówienie wraz z dowodem wpłaty można również przesyłać mailem lub fax'em. Koniecznie z tematem zawierającym słowo "Homologacja"

fax +48 22 848 77 77
homologacje@pzm.pl

Koszt jednej książki homologacyjnej wraz z opłaconą przez ZG PZM przesyłką poleconą Poczty Polskiej wynosi 200 zł.
W przypadku wybrania przesyłki kurierskiej jako formy dostarczenia homologacji, przesyłka zostanie wysłana na koszt odbiorcy za pośrednictwem firmy UPS wg aktualnie obowiązujących stawek.
Przesyłka wysyłana jest na adres podany w zamówieniu.

Kwotę należy wpłacić na konto ZG PZM:
Santander Bank Polska S.A. 66 O/ W-wa 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000
Tytułem:
Homologacja nr A, N _____; nazwisko zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia od daty dostarczenia wymaganych dokumentów wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych.
Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od wybranej formy transportu i nie wlicza się go do czasu realizacji.
ZG PZM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek, ale w razie zaginięcia przesyłki lub znacznego opóźnienia w dostawie udzieli wszelkich informacji potrzebnych do identyfikacji przesyłki.

18. Jak uzyskać Książkę samochodu sportowego - KSS?

Zarejestrowany na Inside PZM Zawodnik/kierowca składa elektroniczny wniosek dot. uzyskania KSS, poprzez serwis Inside PZM wchodząc w zakładkę "Dodaj" -> "Książka samochodu sportowego". Następnie należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz zawierający szczegóły samochodu, jak również dodać zdjęcia pojazdu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku przez Delegata technicznego z danej konkurencji, KSS jest drukowana i przekazywana, na pierwszym badaniu kontrolnym samochodu na zawodach. Zastrzega się że wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Po pomyślnym zakończeniu procedury wystawiana KSS, na najbliższych zawodach należy zgłosić się do Delegata technicznego z prośbą o wydanie Książki samochodu sportowego.

W przypadku zgubienia/zniszczenia KSS wystawienie wtórnika skutkuje dodatkowym szczegółowym badaniem kontrolnym i opłatą 400,- PLN wpłaconą na konto PZM. Rejestracja odbywa się przez Inside PZM. W przypadku wystawienia KSS na zawodach opłatę należy wpłacić do organizatora zawodów na rzecz PZM.

Zasady wydawania i obiegu Książki Samochodu Sportowego - KSS

Do góry

19. Jak uzyskać licencję klubową w sportach motorowych?

W celu uzyskania licencji klubowej do Biura Sportu i Turystki PZM należy złożyć:
- wniosek podpisany zgodnie z ustaleniami w KRS lub statucie,
- statut Automobilklubu bądź klubu,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- dowód wpłaty w wysokości 200,- zł (od każdej dyscypliny, o którą dany podmiot ubiega się o licencję) przelanej na konto ZG PZM,
- Stowarzyszenia nie posiadające KRS-u muszą złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń.
- Nowe kluby powinny dostarczyć również uchwałę ZO PZM w sprawie przyjęcia na członka rzeczywistego PZM danego klubu.
Zarówno w celu uzyskania nowej licencji klubu lub w celu jej wznowienia należy złożyć komplet dokumentów, które są wymienione powyżej.

Regulamin przyznawania i pozbawiania Licencji Klubowych wraz z wnioskiem

Aktualny wykaz wydanych Licencji Klubowych w sporcie samochodowym

Do góry

20. Jaka jest procedura zmiany Barw Klubowych w sporcie samochodowym?

Procedura zmiany Barw Klubowych obowiązuje zawodników sportu samochodowego i powinna być przeprowadzana na początku sezonu przed prolagatą licencji zawodniczej. W innym przypadku należy dopilnować, aby nowa przynależność klubowa została odnotowana w rejestrach wydawanych licencji przez PZM a następnie prawidłowo zgłoszona do zawodów i oficjalnych wyników PZM.
Klub, którego zawodnik przestaje być członkiem powinnien poinformować na piśmie nowy Klub zawodnika o tym, że zawodnik nie ma wobec Klubu żadnych zobowiązań, zaległości ani zadłużeń, tym samym nie ma przeciwwskazań do zmiany barw klubowych przez zawodnika. Nowy klub, który przyjmuje w poczet członków zawodnika, od tej pory występuje w jego imieniu np. podczas wznawiania licencji, potwierdzając nową przynależność klubową, dołączając do wiadomości PZM pismo zwalniające zawodnika z poprzedniego klubu. 

Do góry

21. Jak zostać sędzią sportu samochodowego?

Sędzią sportu samochodowego może zostać członek automobilklubu lub klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym po uzyskaniu odpowiedniej licencji. W zależności od posiadanych kwalifikacji, praktyki i związanych z tym uprawnień i obowiązków, licencje sędziowskie w sporcie samochodowym dzielą się na trzy podstawowe grupy: Klasy II – przedłużane w ZO PZM; Klasy I – przedłużanie w ZG PZM; Chronometrażysty – przedłużanie w ZG PZM. Aby zostać Sędzią Sportu Samochodowego trzeba mieć ukończone 18 lat (Ustawa o sporcie).
Zobacz - regulamin sędziów sportu samochodowego oraz wnioski

Do góry

22. Ile kosztuje wyrobienie licencji sędziego sportu samochodowego?

Licencja Kwota Opłaty [PLN] Przedłużenie Kwota Opłaty[pln] Nowa Wydaje
klasy „II” 30 40 ZO PZM
klasy „I” 40 50 ZG PZM
chronometraż 40 50 ZG PZM
Duplikat 10 - ZG PZM, ZO PZM

 

Do góry

23. Jak uzyskać licencję trenera lub instruktora sportu samochodowego?

Osoba będąca członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym może ubiegać się o wyrobienie licencji trenera lub instruktora w sporcie samochodowym zgodnie z Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych (Uchwała ZG PZM z dnia 16.09.2006 r. - tekst jednolity wg stanu na dzień 27.09.2014 r.) 

Wniosek i załaczniki dot. wyrobienia licencji trenera lub instruktora sportu samochodwego

Do uzyskania Licencji instruktora lub trenera niezbędne są następujące dokumenty:
- wniosek o przyznanie odpowiedniej licencji,
- druk danych osobowych,
- zaświadczenie posiadania odpowiedniego wykształcenia,
- oświadczenie dot. zobowiązania się do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów Polskiego Związku Motorowego oraz właściwych regulaminów międzynarodowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zaświadczenie zdanie egzaminu oraz zobowiązanie się do podnoszeniu kwalifikacji instruktorskich, 
- życiorys sportowy z uwzględnieniem:
a/ przebiegu pracy związanej z funkcją instruktora w sporcie motorowym i/lub
b/ przebiegu kariery zawodniczej w sporcie motorowym i/lub
c/ udokumentowanego przebiegu pracy sędziego w sporcie motorowym;
- oświadczenie o niekaralności, 
- potwierdzenie opłaty za wydanie licencji w wysokości 100,- na konto ZG PZM,

Powyższe jest wykazem pomocniczym szczegółowy wykaz dokumentów podany jest w regulaminie przyznawania i pozbawiania  licencji  trenera  lub instruktora  w sportach motorowych.

Do góry

24. Gdzie można kupić winiety?

Winiety można nabyć w siedzibie 
PZM-Travel Sp. z.o.o. 
02-513 Warszawa, 
ul. Madalińskiego 20 / lok. 3A  (wejście od ul. Melsztyńskiej) 
tel. +48-22 849 84 49, 849 69 04 
fax +48-22 849 69 15 

Szczegółowe informacje na stronie - www.pzmtravel.com.pl  
btm@pzmtravel.com.pl  

Do góry

25. Jak uzyskać homologację toru lub trasy?

Należy złożyć do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM wypełniony wniosek-zlecenie, wraz z pełną dokumentacja techniczną oraz dowód wpłaty na konto ZG PZM w wyskokoci zgodnie z komunikatem Zespół ds. Torów i Tras. Wniosek wraz z dokumtacją,  zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Zespół ds. Torów i Tras. 
Wniosek można przesłać na nr fax (22) 848 77 77.

Zlecenie musi być przesłane z 90 dniowym wyprzedzeniem w przypadku pierwszej homologacji lub 60 dniowym w przypadku ponownej homologacji/inspekcji.
Obowiązek dołączenia do wniosku-zlecenia dokumentacji dotyczy obiektów sportów motorowych które nie posiadają aktualnej zweryfikowanej przez PZM dokumentacji koncesyjnej.

Do góry

 

26. Co to jest Inside PZM?

Insidepzm.pl jest serwisem zamkniętym przeznaczonym dla konkretnych odbiorców związanych ze sportem motorowym. Obecnie dedykowany jest dla dyscypliny sportowej jaką jest sport samochodowy. Inside.pzm.pl jest serwisem ułatwiającym dostęp do specjalistycznych informacji przeznaczonych tylko dla jego użytkowników wywodzących się ze środowiska sportu motorowego rejestrowanego w ramach działalności Polskiego Związku Motorowego.

Zawodnik sportu samochodowego rejestruje się na stronie Insidepzm.pl i oczekuje na akceptację konta, po jej otrzymaniu zakłada hasło do sowjego profilu i może już kożystać z serwisu. W serwisie należy uzupełnić dostępne zakładki i formularze, a następnie poprzez zakładkę "dodaj" dodać skany sugerowanych dokumentów. 

Regulamin i warunki korzystania z serwisu Inside PZM

Do góry

 

27. Jak korzystać ze strony zgloszenia.pzm.pl?

Strona zgloszenia.pzm.pl jest formularzem on-line przeznaczonym do wysyłania zgłoszeń na konkretne zawody sportu samochodowego. Po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie Inside PZM oraz dodaniu skonów dokumentów, Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia dołączając do niego potwierdzenie wpłaty wpisowego zgodnie z regulaminem uzupełniającym zawodów. Dokładną  procedurę precyzują regulaminy ramowe poszczególnych konkurencji sportu samochodowego i dodatkowo regulaminy uzupełniające zawodów.

Procedura zgłoszeń

Do góry

28. Na czym polega zniżka w PZU dla Pojazdów zabytkowych?

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. członkowie Polskiego Związku Motorowego nabyli prawo do skorzystania ze zniżki „Pojazdy Zabytkowe” PZU.
W celu otrzymania zniżki "Pojazdy Zabytkowe" posiadacz pojazdu powinien okazać agentowi dowód rejestracyjny ubepieczonego pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat.
Przy zawieraniu (przedłużaniu) umowy, należy przedstawić aktualną legitymację członkowską.
Dodatkowe warunki:
Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC ppm w wysokości 70%
Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia;
Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda;
Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu;
Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi
Serdecznie zapraszamy posiadaczy pojazdów zabytkowych do odwiedzenia oddziałów PZU.

Do góry

Słowa kluczowe: