Zespół ds. Technicznych GKSS

1. Informacje Zespołu ds. Technicznych

Zespół Roboczy GKSS ds. Technicznych oraz Wykaz posiadaczy licencji "ST" uprawnionych do pełnienia funkcji na imprezach lub zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej w sezonie 2022 - stan na dzień 01.07.2022 r.

Wykaz posiadaczy licencji "ST" uprawnionych do pełnienia funkcji na imprezach lub zawodach rangi okręgowej - stan na dzień 01.07.2022 r.

2. Wykaz homologacji PZM:

- samochody

-  podzespoły

- wyposażenie

3. Wykaz certyfikatów PZM:

- samochody

- podzespoły

- wyposażenie

4. Wykaz dopuszczonych elementów w krajowym sporcie samochodowym:

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów z aktualną i wygasłą homologacją

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów historycznych

5. Dokumenty samochodów sportowych:

ZASADY WYDAWANIA KSIĄŻKI SAMOCHODU SPORTOWEGO  PZM (KSS)

ZASADY WYDAWANIA NARODOWYCH HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH (NHTP)

ZASADY WYDAWANIA HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA (HTP)

Pobierz plik:

Zasady wydawania HTP

Instrukcja wypełniania HTP

zobacz także: BAZA DANYCH SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH FIA

ZASADY WYDAWANIA PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA

5. Zasady homologacji / certyfikacji PZM

ZASADY HOMOLOGACJI / CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ NADZORU NAD KRAJOWYMI PRODUCENTAMI

Załącznik nr 1 do zasad homologacji / certyfikacji wyposażenia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad krajowymi producentami

6. Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa PZM

Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa 2022 - Aktualizacja 27.07.2022 r.

7. Regulamin Techniczny PZM - Kontrole BK

Regulamin Pomiarów i Kontroli PZM 2022

 

 

 

 

 

 

Licencje zawodnicze
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2022

Wniosek o wznowienie/wydanie Licencji Sportu Samochodowego

Załączniki do regulaminu:
1. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
2. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
3. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
4. Wniosek o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Druk danych osobowych zawodnika
7. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych
8. Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego
9. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika/sponsorskiej - sport samochodowy
10. Zgłoszenie zmiany reprezentacji klubowej w sporcie samochodowym
11. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
12. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN
14. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia B,C / B,C Junior

 

Licencje sędziowskie
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2022

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Wniosek o przekwalifikowanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego technicznego
Załącznik nr 9 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego chronometrażysty
Załącznik nr 11 – Wzory obowiązujących licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 12 – Druk oświadczenia do ubezpieczenia
Załącznik nr 13 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 14 – Program szkolenia sędziów technicznych

 

Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
Osoby, ubezpieczane w TU COMPENSA SA (przy licencjach PZM) są zobowiązane do zapoznania się z nw. dokumentami, a następnie do podpisania oświadczenia.
Komunikat ZG PZM z dnia 22.12.21 dot. Ubezpieczeń na rok 2022 z obowiązującymi stawkami i opłatami
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Aneks nr 1 OWU NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa VOYAGE, obowiązek informacyjny ADO Compensa
Warunki szczególne ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu Załącznik  nr  1 do polisy typ 19031
Druk Oświadczenia do ubezpieczenia
Podpisane oświadczenia muszą być składane w odpowiednim ZG/ZO PZM w momencie wydania/przedłużania licencji.
Dodatkowo do pobrania: druk zgłoszenia szkody

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
Informacja

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM