Zespół ds. Technicznych GKSS

1. Informacje Zespołu ds. Technicznych

Zespół GKSS ds. Technicznych

Wykaz posiadaczy licencji ST klasy I - stan na 15.05.2024 r.

Wykaz posiadaczy licencji ST klasy II - stan na 15.05.2024 r.

 

2. Wykaz homologacji PZM:

- samochody

-  podzespoły

- wyposażenie

 

3. Wykaz certyfikatów PZM:

- samochody

- podzespoły

- wyposażenie

 

4. Wykaz dopuszczonych elementów w krajowym sporcie samochodowym:

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów z aktualną i wygasłą homologacją

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów historycznych

 

5. Dokumenty samochodów sportowych:

ZASADY WYDAWANIA KSIĄŻKI SAMOCHODU SPORTOWEGO PZM (KSS)

ZASADY WYDAWANIA NARODOWYCH HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH (NHTP)

ZASADY WYDAWANIA HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA (HTP)

zobacz także: BAZA DANYCH SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH FIA

ZASADY WYDAWANIA PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA

 

6. Zasady homologacji / certyfikacji PZM

ZASADY HOMOLOGACJI / CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ NADZORU NAD KRAJOWYMI PRODUCENTAMI

Załącznik nr 1 do zasad homologacji / certyfikacji wyposażenia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad krajowymi producentami

 

7. Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa PZM

Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa 2024

Załącznik nr 1 - Wniosek o zaakceptowanie przez PZM producenta klatek bezpieczeństwa 2024

 

8. Regulamin Techniczny PZM - Kontrole BK

Regulamin Pomiarów i Kontroli PZM 2022

 

9. Lista zbiorników paliwa, które tracą homologację - 14.12.2022 r.

AERO TEC LABS Safety Fuel Tanks homologation withdrawn

 

10. Dokumenty FIA

Listy techniczne

Homologacje

Wyposażenie bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

Licencje zawodnicze

Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2024
 

Załączniki do regulaminu:

1. Schemat zmiany systemu licencji sportu samochodowego
2. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
3. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
4. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
7. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych
8. Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego
9. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
10. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
11. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R
12. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-C / NDJ-C
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-Drift
14. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy N-DR

 

Link do systemu InsidePZM

Instrukcja systemu InsidePZM

 

Licencje sędziowskie
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2024

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 8 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 9 – Program szkolenia sędziów technicznych
Załącznik nr 10 – Program szkolenia sędziów chronometrażystów

 

Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
 

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
 

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM