ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu Sportu Kartingowego 2021

ZAŁĄCZNIK NR 1. - Decyzja Sędziego Głównego Zawodów.

ZAŁĄCZNIK NR 2. - Protokół Dyrektora Wyścigu.

ZAŁĄCZNIK NR 3. - Protokół Badania Technicznego

ZAŁĄCZNIK NR 4. - Protokół Komisji Technicznej po zawodach.

ZAŁĄCZNIK NR 5. - Protokół Pomiary Głośności.

ZAŁĄCZNIK NR 6. - Informacja o Imprezie.

ZAŁĄCZNIK NR 7. - Wyplaty nagród pieniężnych.

ZAŁĄCZNIK NR 8. - Sprawozdanie Władz Zawodów.

ZAŁĄCZNIK NR 9. - Regulamin Uzupełniający Zawodów.

ZAŁĄCZNIK 9 A - Zestawienie Sędziów.

ZAŁĄCZNIK NR 10. - Identyfikator zawodnika i mechanika.

ZAŁĄCZNIK NR 10.1 - Oznakowanie miejsca w Paku Maszyn.

ZAŁĄCZNIK NR 11. - Zgłoszenie do Pokazów.

ZAŁĄCZNIK NR 12 - Zgloszenie całoroczne do zawodów.

ZAŁĄCZNIK NR 13. - Zgloszenie zawodnika do zawodów.

ZAŁĄCZNIK NR 14. - Wniosek o przyznanie licencji Sponsorskiej/Teamu.

ZAŁĄCZNIK NR 14 A. - Regulamin licencji Teamu.

ZAŁĄCZNIK NR 15. - Regulamin torów kartingowych.

ZAŁĄCZNIK NR 16. - Regulamin Licencji Miedzynarodowych.

ZAŁĄCZNIK NR 17. - Protokół kontroli osłony zderzaka przedniego.

ZAŁĄCZNIK NR 18 . - Zgłoszenie sprzętu.

ZAŁĄCZNIK NR 19. - Regulamin Licencji Sportu Kartingowego

ZAŁĄCZNIK 19.1. - Regulamin przyznawania i pozbawiania Licencji w Sportach Motorowych

ZAŁĄCZNIK NR 19 A. - Wniosek o przyznanie licencji kartingowej.

ZAŁĄCZNIK NR 19 B. - Dane osobowe zawodnika.

ZAŁĄCZNIK NR 19 C. - Plan startów zawodnika w zawodach międzynarodowych.

ZAŁĄCZNIK NR 19 D. - Wniosek o wznowienie licencji JUNIOR/SENIOR.

ZAŁĄCZNIK NR. 19 E. - Wniosek o przyznanie licencji Sponsorskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 19 F. - Wniosek o przyznanie licencji Jednorazowej.

ZAŁĄCZNIK NR 20. - Regulamin Sędziów Sportu Kartingowego.

ZAŁĄCZNIK NR 20 A - Wniosek na Licencje Sędziego Sportu Kartingowego.

ZAŁĄCZNIK NR 21. - Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji klubowej w sportach motorowych.

ZAŁĄCZNIK NR 22. - Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji trenera, instruktora w sportach motorowych.

ZAŁĄCZNIK NR 23. - Regulamin Kadry Narodowej w sporcie kartingowym.

ZAŁĄCZNIK NR 24. -  Zasady wyznaczania obsad sędziowskich.

ZAŁĄCZNIK NR 25. - Egzamin na licencje zawodnika sportu kartingowego.

ZAŁĄCZNIK NR 25 A. - Zgłoszenie na egzamin na licencje zawodnika.

ZAŁĄCZNIK NR 25 B. - Zaświadczenie z egzaminu na licencje zawodnika.

ZAŁĄCZNIK NR 25 C. - Protokół z egzaminu na licencje zawodnika.

ZAŁĄCZNIK NR 26. - Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika sportu kartingowego.

ZAŁĄCZNIK NR 27. - Regulamin Krajowego Zespołu Sędziów Sportowych i Technicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 28. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportu kartingowego.

ZAŁĄCZNIK NR 29. - Oświadczenie do ubezpieczenia  zawodnika.

ZAŁĄCZNIKI NR  30. - Karta wypadkowa zawodnika sportu kartingowego.

 

 

 

 

 

Karting: