PZM


Informacje o programie


Wyciąg z umowy assistance


Przystąp do programu

Zakres programu „POMOC PZM”

- obejmuje następujące świadczenia realizowane na terenie Polski:

ASSISTANCE DOMOWE

– usługi przysługują w razie awarii instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej, zatrzaśnięcia kluczy lub zacięcia zamka w drzwiach wejściowych lub zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania; zakres pakietu obejmuje:

ASSISTANCE MEDYCZNE

– usługi przysługują w razie nieszczęśliwego wypadku w podróży pojazdem zgłoszonym do ubezpieczenia, któremu ulegnie Ubezpieczony lub osoba bliska; zakres pakietu obejmuje:

INFOLINIA MEDYCZNA

– dostępna bez ograniczeń w okresie ubezpieczenia:

ORGANIZACJA WYNAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO

– usługa dostępna bez ograniczeń w okresie ubezpieczenia; wynajem realizowany jest na koszt Ubezpieczonego po preferencyjnych stawkach.

INFOLINIA PRAWNA I ORGANIZACJA USŁUG RZECZOZNAWCZYCH

– usługi dostępne bez ograniczeń w okresie ubezpieczenia:NUMER ALARMOWY DOSTĘPNY
24 GODZINY NA DOBĘ,
WE WSZYSTKIE DNI ROKU:
+48 22 532 85 64 lub +48 22 385 85 64

Z Centrum Alarmowym należy skontaktować się niezwłocznie, najpóźniej jednak przed upływem 8 godzin od momentu wykrycia szkody.

OKRES UBEZPIECZENIA WYNOSI 12 MIESIĘCY

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie poglądowy; pełen zakres ubezpieczenia, warunki korzystania ze świadczeń, definicje użytych sformułowań oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się tutaj.