Przy udzielaniu zniżki ma zastosowanie również składka minimalna.