Regulaminy

Pobierz Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych zatwierdzony przez ZOŚ w dniu 14.02.2023 roku:
Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych

Pobierz: Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2022 - 18.01.2022

Zespół Ochrony Środowiska PZM zatwierdził w dniu 8.12.2010 roku Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2011 roku:

- Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych

- Regulamin Zespołu Ochrony Środowiska PZM (jednolity tekst 17.09.2011 r.) 
-
Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych 2012
 

- 2012 FIM Environmental Code

- UEM Environmental Booklet

Pobierz: Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2017

Pobierz: Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2016

Pobierz: Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2015

Pobierz Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych zatwierdzony przez ZOŚ w dniu 5.02.2014 roku:
Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych

- Pobierz: Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2014

- Pobierz Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych zatwierdzony przez ZOŚ w dniu 6.02.2013 roku : Regulamin Ochrony Środowiska w sportach Motorowych

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2013

 

Słowa kluczowe: