Obsługa techniczna imprez sportowych

Obsługa techniczna imprez sportowych

INFORMACJA

Zakład Technicznej Obsługi Imprez Polskiego Związku Motorowego obsługuje od 1997 roku większość imprez rangi Mistrzostw Europy (organizowanych na terenie Polski), Mistrzostw Polski oraz Puchary PZM w sporcie samochodowym, motocyklowym i kartingowym.

Zakład Technicznej Obsługi Imprez dysponuje:

 1. Profesjonalnym sprzętem do pomiaru czasu i łączności oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie badania kontrolnego, w tym ważenia pojazdów i pomiaru głośności:
  • urządzenia do pomiaru czasu o dokładności 1/1000 sekundy (chronoprintery)
  • fotocele
  • transpondery AMB (pomiar czasu na zamkniętej pętli toru)
  • tablice do wyświetlania wyników
  • urządzenia i semafory startowe
  • radia ręczne, samochodowe, bazowe MOTOROLA
  • wagi samochodowe do 1600 kg
  • sonometry do pomiaru głośności.
 2. Pasmami radiowymi przyznanymi przez Urząd Regulacji Telekomunikacji.
 3. Profesjonalną obsługą - licencjonowane ekipy pomiaru czasu PZM.
 4. Samochodami ratowniczymi PZM, obsługiwanymi przez przeszkolone 2-osobowe ekipy ratownicze, wyposażonymi w sprzęt do rozcinania i rozginania karoserii, gaśnice, sprzęt medyczny.

Informacje dotyczące regulaminu wypożyczenia sprzętu, cennika, formularza, na którym można dokonać zamówienia oraz zasad i kosztów obsługi urządzeń pomiarowych przez ekipy pomiaru czasu PZM można otrzymać pod następującym numerem tel.:

 • 22 849 56 42 lub
 • 22 849 25 36

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU Z ZAKŁADU TECHNICZNEJ OBSŁUGI PZM
WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UŻYCIA SPRZĘTU ZAKŁADU TECHNICZNEJ OBSŁUGI PZM
ZAMÓWIENIE NA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU Z ZAKŁADU TECHNICZNEJ OBSŁUGI PZM