Telefony ZG PZM

WYKAZ AKTUALNYCH TELEFONÓW OBSŁUGUJĄCYCH STANOWISKA PRACY
W BIURZE ZG PZM

  TELEFON
Centrala telefoniczna Zarządu Głównego +48 22 542 01 00
Sekretariat Zarządu 22 54-20-111
Dyrektor Biura Sportu i Turystyki 22 54-20-125
Zastępca Dyrektora Biura Sportu  i Turystyki - sport żużlowy, ZOŚ 22 54-20-145
Sport Żużlowy  22 54-20-115
Sport Motocyklowy 22 54-20-114
22 54-20-144
Sport Kartingowy 22 54-20-127
Sport Samochodowy 22 54-20-116
22 54-20-146
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 22 54-20-151
Sport Popularny i Turystyka, Pojazdy Zabytkowe 22 54-20-122
Zakład Technicznej Obsługi Imprez Sportowych 22 54-20-126
Dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych. 22 54-20-129
Komunikacja i Relacje Międzynarodowe 22 54-20-128
Zespół Prezydialny 22 54-20-120
Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Administracji ds. administracji 22 54-20-117
Administracja 22 54-20-124
Biuro Finansów i Administracji (Finanse)
ul. Górczewska 228F
22 385-85-70