Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych przeze mnie w powyższym formularzu kontaktowym jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 66;
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przeze mnie zapytania – ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji tego celu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak uzyskania odpowiedzi na moje zapytanie. 
 4. PZM będzie przechowywać moje dane osobowe do czasu zakończenia sprawy.
 5. Przysługuje mi prawo: 
  a)żądania od PZM dostępu do moich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
  b)żądania od PZM usunięcia moich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; PZM poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
  c)otrzymania od PZM podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
  d)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO.