Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu kontaktowym jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zapytania – ich podanie jest niezbędne do realizacji tego celu, a ich niepodanie to uniemożliwi.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z realizacją i obsługą zapytania.
 4. PZM będzie przechowywać moje dane osobowe do czasu zakończenia sprawy.
 5. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to: 
  a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
  b) żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
  c) żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi; 
  d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM.
 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl