WYŚCIGI GÓRSKIE 2016 Informacja dla zawodników/kierowców, sponsorów i sympatyków GSMP

Przedstawiamy do wiadomości projekt regulaminu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski na rok 2016.

Ewentualne uwagi lub propozycje prosimy kierować na adres homologacje(at)pzm.pl

PROJEKT REGULAMINU GSMP 2016

Przy zgłaszaniu propozycji prosimy o kierowanie się zasadami uwzględniającymi zasady i cele podane poniżej.

W regulaminie na rok 2016 wprowadzone zostały zmiany, które:
- wynikają ze zmian wprowadzonych przez FIA (Przepisy Ogólnych Międzynarodowych Wyścigów Górskich FIA), zdobytych doświadczeń w sezonie 2015 oraz sugestii, wniosków zawodników i sponsorów,
- mają na celu wyrównanie rywalizacji sportowej, zwiększenie atrakcyjności i dostępności tej konkurencji dla jeszcze większego grona kierowców/zawodników,
- mają na celu wprowadzenie zmian obowiązujących w przepisach międzynarodowych i ich głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa.

Poniżej krótkie opisy i komentarze do wprowadzonych zmian.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
a/ w oparciu o przepisy międzynarodowe, wprowadzone zostały:
- obowiązek uczestniczenia kierowców/zawodników w odprawie przed zawodami. Należy zaznaczyć, że na odprawie przekazywane są istotne informacje dotyczące przebiegu i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
- obowiązek  przybycia kierowców zawodników na zawody minimum jedną godzinę przed ich rozpoczęciem i pozostanie w dyspozycji organizatora. Zasada ta pozwoli organizatorowi na skuteczne poinformowanie zawodników/kierowców o ewentualnych zmianach dotyczących przebiegu zawodów.
- zakres i uprawnienia Dyrektora Zawodów w podejmowaniu decyzji dotyczących tzw. wydarzeń na   trasie, Na uwagę zasługuje możliwość powtórzenia przez kierowcę podjazdu wyścigowego w przypadku uznania, że był on zakłócony.
b/ w oparciu o własne analizy, wprowadzone zostały:
- zmiany wysokości wpisowego, które preferują starty samochodów w niższych klasach, samochodów historycznych oraz samochodów,   które były produkowane w Polsce.
- zmiany zasad przyznawania pucharów na koniec sezonu w grupie samochodów historycznych.

W GRUPACH I KLASACH
a/ Grupa samochodów historycznych.
Od roku 2016 zrezygnowano z włączania do tej grupy samochodów określanych jako „Youngtimer”.
Obecnie grupa ta obejmuje tylko samochody objęte przepisami Załącznika K, tj. homologowanych do 31.12.1990 roku i decyzja o jej wyodrębnieniu wynikała z:
- pełnego dopasowania krajowych przepisów do przepisów miedzynarodowych z uwagi na przyznanie PZM w roku 2016 organizacji rundy CEZ dla samochodów historycznych,
- potwierdzenia możliwości startu tylko dla tej grupy samochodów w rundach mistrzostw samochodów historycznych na Słowacji. Respektowana będzie również Narodowy Paszport Zgodności Historycznej,
- występowanie już zbyt dużych różnic w poziomie technologicznym i osiągów pomiędzy samochodami starszymi i tzw. „Youngtimerami”.
Zastosowany w roku 2015 podział na kategorie z włączeniem samochodów „Youngtimer” miał na celu zapewnienie głównie wysokiej frekwencji w tej grupie – co miało miejsce. Obserwując rosnące zainteresowanie samochodami historycznymi w różnych konkurencjach, startami i sukcesami polskich zawodników w zawodach międzynarodowych oraz zgłaszanymi wieloma deklaracjami starania się o wydanie paszportu samochodu historycznego FIA, tzw. HTP oczekujemy na dalszy wzrost ilości samochodów historycznych w Polsce. Wprowadzono przepis dotyczący możliwości stosowania części alternatywnych w przypadku udokumentowanych problemów ze zdobyciem części oryginalnych lub homologowanych. Wykaz będzie dostępny dla zawodników, jako załącznik na stronie PZM.

b/  Grupa samochodów  „post-homologacyjnych”
Dla samochodów technologicznie „młodszych”  i posiadających utraconą kartę homologacyjną (określanych w roku 2015 jako kategoria „Youngtimer”), utworzono oddzielne grupy N/PL oraz A/PL. Dla tych samochodów obowiązujące są przepisy techniczne jak dla samochodów historycznych czyli ich budowa i kompletacja musi być zgodna z kartą homologacyjną oraz Załącznikiem J z okresu ważności karty homologacyjnej.  Dodatkowo mając na uwadze pozytywne opinie zawodników oraz doświadczenia zdobyte w roku 2015 utrzymano konieczność stosowania tzw. „zwężek” w samochodach z silnikami doładowanymi. Rozwiązanie to zapewnia głównie możliwość startów samochodów z innych konkurencji,dla których wymagane jest również stosowanie „zwężek” oraz obniża koszty startów.
W celu poprawienia aspektów sportowych oraz atrakcyjności i obiektywności konkurowania, wprowadzono w w/w grupach:
- nowy podział na klasy dla samochodów z silnikami o pojemności ponad 2000 cm3. Została utworzona osobna klasa samochodów napędzanych na cztery koła (4x4) oraz dla samochodów z napędem na koła jednej osi (4x2),
- obowiązek stosowania tzw. „zwężek’’ o średnicach maksymalnych odpowiadających przepisom z danego okresu wiekowego.  

c/ Grupa N/FIA
W związku z wysoką frekwencją w roku 2015, w klasie N-2000 na wniosek zawodników przedłużono możliwość startu samochodom Renault Clio, które posiadają karty homologacyjne FIA nr N-5616, N-5636 i N-5637. Samochody te mogą być zgłaszane tylko do GSMP.

d/ Grupa E1
- w celu zwiększenia aspektów sportowych oraz atrakcyjności i obiektywności konkurowania, wprowadzono nowy podział na klasy dla samochodów z silnikami o pojemności ponad 2000 cm3. Została utworzona osobna klasa samochodów napędzanych na cztery koła E1+2000/4x4 oraz dla samochodów z napędem na koła jednej osi E1+2000/4x2. Powyższa zmiana anuluje istniejącą dotychczas grupę E1/RWD.
- utworzono nową klasę dla samochodów z silnikami doładowanymi, w których zastosowany zostanie ogranicznik wlotu powietrza do sprężarki o średnicy maks. 45 mm, utworzono klasę E1+2000/45. Wprowadzenie tej klasy w roku 2016 jest kompromisowym rozwiązaniem na wniosek zawodników pragnących wprowadzić obligatoryjnie ograniczniki wlotu powietrza do sprężarek. Rozwiązanie takie pozwoli na dokonanie obserwacji i analiz, które zostaną wykorzystane w latach następnych. Ponadto zdobyte pozytywne doświadczenia mogą posłużyć do przygotowania  propozycji dla FIA, w której komisja wyścigów górskich pracuje nad nowym regulaminem technicznym. W założeniach nowego regulaminu jest wprowadzenie między innymi podziału na kategorie samochodów, a przypisanie do kategorii będzie obliczane na podstawie wskaźników uzależnionych od budowy i osiągów samochodu.

e/ Grupa E0
Od roku 2016 zezwolono na starty w tej grupie samochodom, które dopuszczone są do startów w innych konkurencjach w ramach tzw. pucharów. Samochody te muszą spełniać przepisy techniczne jak dla rozgrywek pucharowych oraz muszą posiadać silniki o przeliczeniowej pojemnosci skokowej maksymalnie 2000 cm3 i napęd na koła jednej osi.

Opracował zespół:

Bogusław Piątek

Marek Szczechura

Marcin Fiejdasz

Samochody: 

News

RSMP: Drugi z rzędu triumf – Wróblewski i Wróbel najlepsi w 68. Rajdzie Wisły
Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) wygrali... więcej
68. Rajd Wisły: Wróblewski i Wróbel z dużą przewagą po I dniu
Pozycja liderów klasyfikacji generalnej zawodów, 34 sekundy przewagi i... więcej
68. Rajd Wisły: finał sezonu w Beskidach
97 załóg weźmie udział w rozpoczynającej się dziś 68. edycji Rajdu Wisły (... więcej
WSMP: Finisz wyścigowej rywalizacji
Ponad 90 zawodników weźmie udział w ostatnich w tym sezonie wyścigach... więcej
Wyjątkowy finał zawodów driftingowych w Poznaniu. Znamy Mistrza Polski!
W weekend 23-24 września na Torze Poznań zakończyły się zmagania najbardziej... więcej
Szkolenie na licencję sędziego sportu samochodowego, 07-08.10.2023, Świdnica
PROGRAM kursu na licencję stopnia II organizowanego przez Global Sport1.... więcej
Szkolenie na licencję stopnia ND-R, 07-08.10.2023, Świdnica
PROGRAM kursu na licencję ND-R organizowanego przez Global Sport1. Termin:07-... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 07.10.2023r., Świdnica
PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGOŚwidnica, 07 października... więcej
Szkolenie na licencję stopnia ND-R, 07-08.10.2023r., Świdnica
PROGRAM kursu na licencję ND-R organizowany przez Stowarzyszenie G4 Sport Club... więcej

Strony

- Archiwum