20 stycznia 2013 roku, w Leiden (Holandia) obyło się robocze spotkanie komisji legislacyjnej FIVA poświęcone aspektom socjo-ekonomicznego badania, które w 2014 roku, zostanie przeprowadzone w 14 krajach europejskich zrzeszonych w FIVA, w tym również w Polsce.

Z ramienia Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych, w spotkaniu wziął udział przewodniczący podkomisji legislacyjnej – Paweł Rożen, a FIVE reprezentował sam prezydent Patrick Rollet.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części, a każda z nich poświęcona była konkretnym aspektom planowanego badania.

Zagadnienia techniczne, wyjaśniał przedstawiciel GFK - Ewout Witte. GFK to firma informatyczna, odpowiedzialna za przygotowania oraz przeprowadzenie badania w technicznej jego części.

Kolejnym prelegentem był prof. dr Bert van Wee z Uniwesytetu w Delf, któremu powierzona została analiza danych gromadzonych podczas badania. Jak wiadomo statystyka wymaga przygotowania odpowiednich metod badawczych, dopasowanych do badanej grupy społecznej i wiąże się z potrzebą rozwiązania kilku problemów, czemu poświęcona została dyskusja tuż po wystąpieniu profesora.

Dwie pozostałe części, poświęcone zostały analizie konstrukcji badania, pod kątem przemysłu skupionego wokół zabytkowych pojazdów a także metodom skutecznej promocji badania w obrębie krajów uczestniczących. Wnioski które pojawiły się podczas dyskusji, zostały skrupulatnie zanotowane i miejmy nadzieję, zostaną uwzględnione w dalszych pracach. Planowany termin badania przewiduje się na Kwiecień/Maj 2014 roku.

Pojazdy zabytkowe: