Pomóż znaleźć i usunąć zbędny fotoradar

14 marca 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczną procedurę audytu lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i samorządy w pasie drogowym dróg publicznych.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczny (40 miesięcy) okres weryfikacji zasadności lokalizacji urządzeń rejestrujących.

Nowe przepisy obejmują stacjonarne urządzenia rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem 28 czerwca 2011 r. i zobowiązują ich użytkowników do sporządzenia pierwszej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu lokalizacji oraz uzyskania po raz pierwszy opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w terminie do dnia 31 maja 2013 r. Jeżeli sporządzona analiza, informacja oraz uzyskana opinia potwierdzają zasadność lokalizacji, to na tej podstawie uznaje się, że stacjonarne urządzenie rejestrujące jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres 40 miesięcy.

Polski Związek Motorowy jako rzecznik zmotoryzowanych uruchamia

SYSTEM ZGŁASZANIA ZBĘDNYCH FOTORADARÓW.

Zachęcamy Państwa do przesyłania zdjęć i informacji o lokalizacji zbędnych, Państwa zdaniem, urządzeń pomiarowych na polskich drogach.

Nasi specjaliści dokonają oceny merytorycznej wniosków i przekażą je wraz z komentarzem do odpowiednich jednostek.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem:

fotoradary@pzm.pl

lub po numerem telefonu:

(22) 532 84 44

Zachęcamy do współpracy!

 

 

 

 

Rzecznik kierowców: 
Share

News

„Bezpieczny weekend” - wspólna akcja resortu infrastruktury i Polskiego Radia
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczny-weekend-wspolna-akcja-resortu... więcej
Pan Maciej jedzie na Hungaroring
Prezes Andrzej Witkowski był gościem porannej audycji „Sygnały Dnia... więcej
Zmarł Roman Filecki
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Romana... więcej

Strony

- Archiwum