Pierwsze regionalne seminarium poświęcone kobietom: Women in Motorsport, zorganizowane przez Katarską Federację Motorową i Motocyklową (QMMF), przy współpracy z Komisją Kobiet w Sportach Motorowych działającej przy Międzynarodowej Federacji Motocyklowej FIA, odbyło się w zeszłym tygodniu w Dauszy, stoli Kataru w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Prawie 50 uczestników z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki (MENA - Middle East and North Africa) wysłuchało przemówień zaproszonych prelegentów i gości, w czasie których odbywały się żywe dyskusje, związane z tym, jakie czynniki mają wpływ na tak niewielką liczbę kobiet startujących w dyscyplinach sportów motorowych. Uczestnicy spotkania dzielili się ze sobą wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami, jak również dyskutowali nad tym, jak rozwiązywać poruszane w czasie seminarium problemy.

Uczestniczki spotkania w Katarze.
fot. FIA

Gospodarzem seminarium był Nasser Khalifa Al Atya, prezes Katarskiej Federacji Motorowej i Motocyklowej (QMMF) a także wiceprezes Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA do spraw sportu na Bliskim Wschodzie, a gośćmi specjalnymi wiceprezes FIA do spraw sportu, Graham Stoker oraz szefowa Komisji Kobiet w Sportach Motorowych FIA, Michele Mouton.

Wnioski wyciągnięte z seminarium każą skupić się na czterech istotnych zagadnieniach - badanie problemów, trening, edukacja dla wszystkich, komunikacja i promocja. Zagadnienia te obejmują aktualną, rzeczywistą sytuację kobiet w sporcie, zachęcanie ich do zaangażowania się w motorowe dyscypliny w jak najmłodszym wieku oraz poprawę postrzegania udziału kobiet w sportach motorowych.

Od powstania w 2009 roku, Komisja Kobiet w Sportach Motorowych, zdobyła poparcie przedstawicieli organizacji motoryzacyjnych z 52 krajów świata, z których wszystkie zostały oficjalnie nominowane przez krajowe organy ds. sportu do współpracy z Komisją i pomaganiu jej we wprowadzaniu nowych programów na poziomie krajowym.

- Funkcja wiceprezesa ds. sportu w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki jest dla mnie obecnie największym wyzwaniem, ponieważ stawiam sobie za cel zachęcanie kobiet z regionu do uczestniczenia w rywalizacji w sportach motorowych - mówi Nasser Khalifa Al Atya. - Wnioski płynące z naszego seminarium, jasno pokazują, że kobiety mają bardzo silną motywację do budowania przejrzystej wizji swojej kariery a także są pełne pasji i determinacji, aby osiągać postawione sobie cele. To dla nas i dla Bliskiego Wschodu duże osiągnięcie i musimy mieć pewność, że kierujemy sprawami we właściwy sposób.

- Od przeszło stu lat FIA jest dumne, że kobiety są ważną częścią sportów motorowych - dodaje Graham Stoker. - W 2009 roku udało się zabezpieczyć to wspaniałe dziedzictwo, powołując do życia Komisję Kobiet w Sportach Motorowych FIA. Teraz FIA, jak członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, kontynuuje swoją pracę na rzecz zachęcania i motywowania, a także promocji kobiet w sporcie.

Podsumowując seminarium Michele Mouton również zajęła stanowisko.
- Bez względu na to, skąd pochodzimy, zauważamy, że mamy taką samą wolę i pragnienie rozwoju. Seminarium było niezwykle satysfakcjonującą płaszczyzną dla wymiany idei, poglądów, rozwiązań i kontaktów, co z pewnością pozwoli nam wszystkim na lepszą współpracę w przyszłości.

 

Słowa kluczowe: