W strukturach Polskiego Związku Motorowego pojawił się nowy zespół – Zespół ds. Kobiet. Do jego zadań będzie należało wspieranie udziału kobiet w motoryzacji, w szczególności w sportach motorowych oraz propagowanie kobiecego sportu w społeczeństwie.

W składzie Zespołu, którego Przewodniczącą została Aleksandra Knyszewska, Dyrektor Biura Marketingu Zarządu Głównego PZM,  znalazły się przedstawicielki polskiego sportu motorowego: Małgorzata Serbin oraz Kinga Gajewska, turystyki i podróży – Anna Jackowska, pojazdów zabytkowych – Katarzyna Szatkowska. Do Zespołu dołączy wkrótce oficjalnie Redaktor Naczelna portalu motocaina.pl – Katarzyna Frendl.

W międzynarodowych federacjach sportu samochodowego (FIA) i motocyklowego (FIM) funkcjonują od niedawna komisje do spraw kobiet. Celem ich działalności jest promocja kobiet w sportach motorowych.

Podczas pierwszego posiedzenia ustalono, że na potrzeby mediów i komunikacji, Zespół otrzyma dodatkową nazwę: Kobiety w Motorsporcie.

Słowa kluczowe: