II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA
JASNA GÓRA 12-13.04.2014

Część A – dla załogi

Program spotkania:
SOBOTA
10.00-13.30 – zlot załóg na parkingu przy Jasnej Górze – sektory D,E,F
14.00 – Msza św. i powitanie pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
15.15 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
16.00-20.45 - czas do indywidualnego zagospodarowania
21.00 – Apel Jasnogórski
"Nocne Polaków rozmowy..."
NIEDZIELA
9.30 – Msza św. z prośbą o błogosławieństwo na rozpoczęcie nowego sezonu karawaningowego
          – Kaplica Cudownego Obrazu
11.00 – błogosławieństwo kamperów, przyczep i holowników na parkingu
11.30 – zwiedzanie Jasnej Góry, Częstochowy, indywidualna modlitwa
14.00 – obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo pielgrzymów w przy ołtarzu głównym
             w Bazylice -
ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI

Uwagi:

Na terenie postoju brak możliwości podpięcia do 230V.

Możliwość korzystania z sanitariatów przy Domu Pielgrzyma.

Posiłki we własnym zakresie.

Koszt:

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to koszt parkingu na Jasnej Górze

Jest możliwość nabycia w Biurze Zlotu pamiątkowej chusty – 7zł

oraz naklejki zlotowej – dobrowolna ofiara.

Wypełnioną kartę zgłoszenia (cz. B – Karta zgłoszenia i podpisany regulamin) proszę oddać po wjeździe na parking w Biurze Zlotu.

Wszystkich chętnych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Część B – oddajemy wypełnioną po przyjeździe w Biurze Zlotu

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZAŁOGI

na II Ogólnopolską Pielgrzymkę Karawaningową na Jasną Górę

 

Zgłaszam udział w Pielgrzymce w dniach 12-13.04.2014 organizowanej

na Jasnej Górze w Częstochowie.

 

 

Samochód m-ki ……………………………. Nr rej………………………….

 

 

Przyczepa m-ki ……………………………. Nr rej. ………………………...

 

 

Przynależność klubowa ……………………………………………………….

 

Adres mail: ........................................................................................................

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załogę

i pozostałych osób

Adres zamieszkania

Wiek

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

                                     

 

                                      ...........................................................

                                                                              czytelny podpis osoby zgłaszającej

 

II Ogólnopolska Pielgrzymka Karawaningowa na Jasną Górę

Termin 12-13.04.2014 i termin na następne lata -  II sobota/niedziela kwietnia
Zapraszam wszystkich użytkowników przyczep i kamperów, którzy w ten sposób chcą rozpocząć karawaningowy sezon 2014. Na wzór pieszych pielgrzymek, udajemy się do Częstochowy razem, ale w różnokolorowych grupach. Zachęcamy, by reprezentować swój klub/koło poprzez flagi, emblematy i stroje klubowe...Oczywiście pielgrzymka i miejsce "zlotu" wymaga od nas pewnego zachowania. Pielgrzymka jest więc BEZALKOHOLOWA.

Koszt - to koszt parkingu przy Klasztorze na Jasnej Górze. Posiłki we własnym zakresie. Sanitariaty przy Domu Pielgrzyma. Brak możliwości podpięcia do 230V.

Serdecznie zapraszam.

ks. Mariusz Chmura - koordynator pielgrzymki

 

Termin: 12-13 kwietnia 2014 (sobota/Niedziela Palmowa) 
Program: 
SOBOTA 

8.00-13.30 – zlot załóg na parkingu górnym (sektor D, E i F) 
14.00 – Msza św. i powitanie pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
15.15 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 
16.00-20.45 - czas do indywidualnego zagospodarowania, kolacja 
21.00 – Apel Jasnogórski 
"Nocne Polaków rozmowy..." 
NIEDZIELA 
9.30 – Msza św. z prośbą o błogosławieństwo na rozpoczęcie nowego sezonu karawaningowego 
           (Kaplica MB Częstochowskiej przy Cudownym Obrazie)
11.00 – błogosławieństwo kamperów, przyczep i holowników na parkingu 
11.30 – zwiedzanie Jasnej Góry, Częstochowy, indywidualna modlitwa 
14.00 – obiad 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo pielgrzymów w przy ołtarzu głównym w Bazylice - ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI

 

REGULAMIN    PIELGRZYMKI

 

1. Pielgrzymka jest niekomercyjnym Zlotem karawaningowców na rozpoczęcie sezonu. Uczestnicy reprezentują swoje Kluby/Fora poprzez emblematy, flagi, stroje klubowe.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą brać udział w Pielgrzymce. Udział w dowolnej części Zlotu oznacza akceptację regulaminu. Dane uczestników* i akceptacja regulaminu jest potwierdzona pisemnie na KARCIE ZGŁOSZENIA.

* Dane uczestników nie są przechowywane, przetwarzane, udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych.         
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu Jasnej Góry bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu Uczestników oraz osób postronnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
4. Organizatorzy Pielgrzymki nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione lub zagubione na terenie Zlotu.                      
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem programowym i czasowym.         
6. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na pielgrzymce pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Rodzice odpowiadają za swoje dzieci. 7. Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora Zlotu, pracowników Ochrony lub Policję.               
8. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie Jasnej Góry, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00 (wyjątek stanowi miejsce wspólnej zabawy: ognisko, koncert...)  
9. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie Jasnej Góry. Osobą koordynującą jest ks. Mariusz Chmura.               
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu w czasie trwania Zlotu oraz po jego zakończeniu              .
11. Uczestnicy przebywający na Zlocie ze zwierzętami zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa i higieny. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych. Na teren Klasztoru nie zabieramy zwierząt.
12. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników Zlotu jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego, nieruchomego i środowiska naturalnego w miejscu trwania Zlotu.  
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teren Zlotu narkotyków i środków odurzających. Zabrania się spożywania alkoholu – pielgrzymka jest BEZALKOHOLOWA. Na terenie Zlotu obowiązuje zakaz palenia papierosów.

14. Na parkingu gaśnice umieszczamy na zewnątrz przyczepy/kampera w widocznym miejscu.

15. Na terenie Klasztoru obowiązuje stosowny strój.

16. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora Zlotu.

 

W imieniu mojej załogi zgadzam się z postanowieniami regulaminu i przyjmuje pełną odpowiedzialność za moją załogę:                                                       

.......................................................................................

                                                                                                                            podpis osoby zgłaszającej załogę

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

 

 

 

 

Caravaning: 
Share

News

Caravaning Summer Show 2020
Zapraszamy na III edycję pierwszych w Polsce targów caravaningowych,... więcej
Wczasy w Chorwacji w dniach 15-22.08.2020r.
PZM Travel zaprasza do udziału w zlocie wczasowym organizowanym w dniach... więcej
Informacja prasowa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej
Chorwacka Wspólnota Turystyczna z przedstawicielstwem w Polsce nadesłała... więcej
21. Adria Rally w Chorwacji
Informujemy, że tegoroczny 21. zlot w cyklu Adria Rally w Chorwacji zostanie... więcej
Uhonorowanie zwycięzców MKC PZM za 2019 rok
Tradycją od wielu lat jest uhonorowanie zwycięzców Młodzieżowego Konkursu... więcej
Flaga narodowa „Dla wszystkich, którzy niosą pomoc” - PKN ORLEN
Z okazji Dnia Flagi, który przypada 2 maja, PKN ORLEN przygotował kampanię... więcej
Komunikat nr 6/2020 GKC PZM - odwołanie zlotów caravaningowych
Główna Komisja Caravaningu PZM informuje o opublikowaniu Komunikatu nr 6/... więcej
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 04-15.05.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 04.05-15.05.2020r. Biuro Zarządu Głównego... więcej
Komunikat w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów
W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w sprawie rekomendacji odwołania /... więcej

Strony

- Archiwum

Strony