Szkolenie sędziów sportu samochodowego, szkolenie na licencje stopnia ND-R, 03.04.2024, Gdynia

Szkolenie sędziów sportu samochodowego oraz szkolenie na licencję stopnia ND-R, 03.04.2024r, Gdynia

Szkolenie jest kierowane do kandydatów na sędziów sportu samochodowego będących członkami automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym Zarządzie Okręgowym w Gdańsku oraz kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R będących członkami wszystkich automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Celem szkolenia jest umożliwienie uzyskania przez uczestników licencji ND-R oraz pozyskanie nowej, licencjonowanej kadry sędziowskiej do pracy na zawodach. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące rajdów samochodowych, rajdów terenowych oraz wyścigów górskich.

Termin:

Dla kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R

Środa, 03.04.2024 godz. 15:00-21:00

Dla kandydatów na kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Środa, 03.04.2024 godz. 17:00-21:00

Miejsce:

Automobilklub Morski, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia – część teoretyczna

Kierownik Kursu:

Piotr Pazdyka e-mial: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zgłoszenia:

W celu uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest wysłanie zgłoszenia.

Wskazanie w jego treści:

 • Imienia i Nazwiska,
 • przynależności klubowej,
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • załączenia potwierdzenie dokonania opłaty,
 • załączenia wypełnionego Załącznik P kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R,

w nieprzekraczalnym terminie do: 02.04.2024 r., wypełnionego na e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby zainteresowani uzyskaniem licencji zawodnika i licencji kierowcy sportu samochodowego stopnia ND-R legitymujące się wypełnionym załącznikiem P oraz spełniając warunek 2.3.3. lit a) Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego (którzy ukończyli co najmniej 4 imprez KJS/SKJS, 2 imprezy TIS lub 2 rundy HRSMP [jadąc bez pomiaru czasu]);
 • osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego klasy „II";
 • osoby, które chcą przekwalifikować licencję sędziowską klasy II na licencję klasy I;
 • pozostałe osoby zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy (doszkolenie).

Uczestnikiem szkolenia może być jedynie osoba pełnoletnia (lub, która uzyska pełnoletność w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu) legitymująca się przynależnością do jednego z automobilklubów lub klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu na licencję stopnia ND-R oraz przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy Automobilklubu Morskiego o numerze 37 1240 3510 1111 0000 4307 7263 w wysokości:

 • 550 PLN dla posiadaczy wypełnionego druku P (którzy ukończyli co najmniej 4 imprez KJS/SKJS, 2 imprezy TIS lub 2 rundy HRSMP (jadąc bez pomiaru czasu),

Odpłatność za egzamin poprawkowy na lic. ND-R ustala się w kwocie 300,- PLN.

Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

Dla osób szkolących się na licencję sędziowską klasy II, klasy I oraz pozostałych osób chcących podnieść swoją wiedzę szkolenie jest bezpłatne.

Program kursu:

W programie szkolenia znajduje się następujące bloki tematyczne:

Program szkolenia sędziowskiego

 1. Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.
 2. Polski Związek Motorowy
  •  
  • Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;
  • Podstawy prawne funkcjonowania;
   • Ustaw o sporcie;
   • Statut;
   • Dyscypliny;
   • Cele Związku;
   • Działalność;
  • Struktura organizacyjna PZM;
   • Władze;
   • Komisje;
   • Zespoły;
   • Zarządy Okręgowe PZM
  • Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
  • Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
  • Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)
  • Działalność gospodarcza;
 3. Regulaminy i ustawy:
  • Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;
  • Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;
  • Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)
  • Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne
  • Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika
 4. Krótkie omówienie;
  • KJS, Super KJS,
  • Rajd Okręgowy,
  • Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,
  • Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
  • Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych
 5. Bezpieczeństwo na zawodach
  • Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;
  • Wyposażenia załogi;
 6. Odcinek specjalny
  • Budowa OS;
  • Tablice Rajdowe;
 7. Wyścigi Górskie;
  • Budowa trasy;
  • Wyposażanie punktów;
  • Sygnalizacja flagami;
 8. Licencje zawodników;
 9. Licencje sędziego;
 10. Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy

Program szkolenia zawodników

 1. Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.
 2. Polski Związek Motorowy
 • Historia;
 • Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;
 • Podstawy prawne funkcjonowania;
  • Ustaw o sporcie;
  • Statut;
  • Dyscypliny;
  • Cele Związku;
  • Działalność;
 • Struktura organizacyjna PZM;
  • Władze;
  • Komisje;
  • Zespoły;
  • Zarządy Okręgowe PZM;
 • Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
 • Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
 • Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)
 • Działalność gospodarcza;

3. Regulaminy i ustawy:

 • Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;
 • Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;
 • Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)
 • Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne
 • Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika

4. Krótkie omówienie;

 • KJS, Super KJS,
 • Rajd Okręgowy,
 • Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,
 • Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
 • Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych (omówić różnice w rajdach typu maraton, cross country i baja)

5. Bezpieczeństwo na zawodach

 • Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;
 • Wyposażenia załogi;

6. Odcinek specjalny

 • Budowa OS;
 • Tablice Rajdowe;

7. Wyścigi Górskie;

 • Budowa trasy;
 • Wyposażanie punktów obserwacyjnych;
 • Sygnalizacja flagami;

8. Licencje zawodnicze;

9. Licencje sędziego;

10. Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy;

11. Opis trasy;

12. Protesty i odwołania.

Wykładowcy

 1. Piotr Pazdyka – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I
 2. Joanna Adamczyk – sędzia sportu samochodowego kl. I
 3. Ilona Bonisławska - sędzia sportu samochodowego kl. I

Komisja Egzaminacyjna:

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. (sobota) od godz. 21.00 w Automobilklub Morski, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia

Komisja Egzaminacyjna:

 1. Piotr Pazdyka – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I
 2. Joanna Adamczyk – sędzia sportu samochodowego kl. I
 3. Ilona Bonisławska - sędzia sportu samochodowego kl. I

Materiały:

W celu przygotowania się  do szkolenia i egzaminu wskazane jest zapoznanie się z regulaminami rajdowymi FIA i PZM, które dostępne są na stronie: https://pzm.pl/regulaminy/rajdy. Pytania egzaminacyjne przygotowane są w oparciu o obowiązujące regulaminy.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie zapewnia noclegów oraz transportu.

Zaleca się, aby uczestnik szkolenia przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwskazań. Nie jest to jednak warunek konieczny.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zatwierdzono przez GKSS PZM dnia 26.03.2024 r.

News

Po raz drugi z rzędu – Rajd Nadwiślański dla Madziary i Pawłowskiego
Unikali problemów, wygrali dziewięć z dziesięciu odcinków specjalnych i... więcej
Rajd Nadwiślański 2024: Grzyb i Binięda od startu do mety
Aktualni mistrzowie Polski – Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda... więcej
Słodko-gorzki weekend Kacpra Sztuki w Imoli
Progres w kwalifikacjach i pierwsze punkty do klasyfikacji... więcej
Rajd Nadwiślański 2024: kompletny dzień Grzyba i Biniędy
Zwycięstwa odniesione na wszystkich czterech sobotnich oesach dały załodze... więcej
Piętnastka na Lubelszczyznę – rusza druga runda Millers Oils HRSMP
15 duetów w niesamowitych rajdówkach sprzed lat zdecydowało się na ... więcej
Rajd Nadwiślański 2024: informacje praktyczne dla kibiców
W sobotę, 18 maja startuje 9. edycja Rajdu Nadwiślańskiego. Jakie rajdówki... więcej
Szkolenie na licencję stopnia N-Drift, 20.05.2024, Autodrom Słomczyn
1. Termin: 20 maja 2024 (poniedziałek)2. Miejsce: – Autodrom Słomczyn,... więcej
Szkolenie na licencję stopnia ND-R, 01-02.06.2024, Świdnica
1. Termin:01.06.2024 - 02.06.2024 (sobota - niedziela)2. Miejsce:Sala Galerii... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 01.06.2024, Świdnica
PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGOSTOPNIA „I” i „... więcej

Strony

- Archiwum