Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 25.05.2024 r., Marki

1. Termin:
25 maja 2024 (sobota).

2. Miejsce:
Polska Federacja Driftingu Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 2B 05-270 Marki.

3. Cel:
Celem szkolenia jest pozyskanie nowej, licencjonowanej kadry sędziowskiej do pracy na zawodach. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące konkurencji driftingu.

 

4. Organizator oraz kierownik szkolenia:

Organizatorem szkolenia jest: Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu Sp. z o.o.

e-mail: biuro@driftingowemistrzostwapolski.pl

Kierownikiem kursu jest Pan Piotr Turuk (licencja sędziego sportu samochodowego S/SP II/10837).

5. Uczestnicy

Szkolenie jest kierowane do kandydatów na sędziów sportu samochodowego będących członkami automobilklubów i klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym, w szczególności podlegających Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Warszawie.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na oficjalnym formularzu Polskiego Związku Motorowego, który można pobrać ze strony internetowej www.pzm.pl z linku poniżej:

Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego - Załącznik nr 3 do Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego 2024 - https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/zal._3_-_zgloszenie_na_egzamin_na_licencje_sp_regulamin_sedziow_2024.pdf

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do dnia 24.05.2024 (Piątek) do godziny 18.00 na adres: biuro@driftingowemistrzostwapolski.pl

7. Opłaty:

Członkowie Polskiej Federacji Driftingu Sp. z o.o. są zwolnieni z opłaty za udział w szkoleniu i/lub egzaminie.

Dla członków automobilklubów i klubów podlegających Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Warszawie opłata za szkolenie i egzamin wynosi 100 PLN od osoby.

Dla członków pozostałych automobilklubów i klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym opłata za szkolenie i egzamin wynosi 200 PLN od osoby.

Opłata za sam egzamin dla osób wznawiających licencję wynosi 100 PLN od osoby.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 200 PLN od osoby.

Wszelkie płatności związane z uczestniczeniem w szkoleniu i/lub egzaminie dokonywanie są wyłącznie przelewem na konto bankowe Polskiej Federacji Driftingu Sp. z o.o.
NRB: PL 02 1160 2202 0000 0005 6233 3630

8. Program szkolenia:

25 maja 2024 r. (sobota)

10:00 – 10:15 - przyjęcia uczestników kursu.

10.30 – 16:30 – zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM

CZĘŚĆ I – szkolenie sędziów sportu samochodowego klasy II

Program według załącznika 8 do Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego

https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/zal._8_-_program_szkolenia_s._sportu_samochodowego_regulamin_sedziow_2024.pdf

CZĘŚĆ II – szkolenie sędziów sportu samochodowego klasy I

Program według załącznika 8 do Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego

https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/zal._8_-_program_szkolenia_s._sportu_samochodowego_regulamin_sedziow_2024.pdf

9. Wykładowcy:

Tomasz Brzeziński, Piotr Pazdyka, Artur Pieńkowski.

10. Egzamin:

Egzamin dla kandydatów na licencję Sędziego Sportu Samochodowego stopnia II i I odbędzie się w dniu 25.05.2024 r. (sobota) po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Osoby ubiegające się o licencję kl. I nie muszą brać udziału w szkoleniu (tylko egzamin), ale muszą o tym fakcie poinformować organizatora w zgłoszeniu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się po minimum 14 dniach z dodatkową odpłatnością (pkt. 7 niniejszego programu).

11. Komisja egzaminacyjna:

PrzewodniczącyTomasz Brzeziński – instruktor sportu samochodowego – licencja instruktora sportu samochodowego IS 111/19, licencja sędziego sportu samochodowego S/SP I/10052

CzłonekPiotr Pazdyka - instruktor sportu samochodowego - licencja instruktora sportu samochodowego IS 92/19, licencja sędziego sportu samochodowego – S/SP I/10143

CzłonekArtur Pieńkowski – sędzia sportu samochodowego, licencja sędziowska – S/SP I/10380

12. Postanowienia końcowe:

Organizator nie zapewnia noclegów oraz nie zwraca kosztów dojazdu.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają członkowie Polskiej Federacji Driftingu Sp. z o.o. oraz członkowie automobilklubów i klubów podlegających Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Warszawie.

Kursanci proszeni są o podanie swojego nr telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej kierownikowi kursu.

 

 

Kierownik kursu

Piotr Turuk

 

 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 23.05.2024 r.

News

Marcin Gładysz podsumowuje sezon 2014
Wielokrotny Mistrz Polski w wyścigach samochodowych długo nie mógł próżnować i... więcej
Koledzy Gosi
KPM Racing skompletował obsadę Golfa na 24 godziny Dubaju. Zmiennikami Gosi... więcej
GT3 Poland podsumowuje sezon 2014
Trzeci sezon serii Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe zainaugurował swoje... więcej
Zwycięzcy w nowym składzie
Förch Racing by Lukas Motorsport, ubiegłoroczny zwycięzca 24 godzin Dubaju w... więcej
Kubica z szesnastką
96 załóg, 18 w samochodach WRC zgłoszono na 83. Rajd Monte Carlo, pierwszą... więcej
Kajto przed Jänner Rallye
W minionym sezonie dosłownie zakochałem się w Rajdowych Mistrzostwach Europy... więcej
Waliłko w RP Motorsport
Igor Waliłko został kierowcą RP Motorsport na Euroformula Open 2015. 17-latek... więcej

Strony

- Archiwum