Sport może być świetnym źródłem równości i integracji, pokazując sportowców i zawodników z różnych środowisk, osiągających sukcesy na różnych poziomach w sporcie motocyklowym. FIM jako lider i twórca treści jest w wyjątkowej sytuacji, aby nadać ton, pomóc zmienić narrację oraz przeciwstawić się negatywnym stereotypom.

Wytyczne zaproponowane przez FIM mają na celu podniesienie świadomości na temat tego, co stanowi uprzedzenia ze względu na płeć w różnych aspektach sportu oraz w jaki sposób można je przezwyciężyć, aby zapewnić, że treści i komunikacja będą bardziej  zrównoważone i reprezentatywne dla świata, w którym żyjemy.

Janika Judeika, przewodnicząca Komisji Kobiet FIM, wyjaśnia: "Narzędzie to zostało opracowane dla instytucji i krajowych federacji stowarzyszonych w FIM, aby zwiększyć udział kobiet we wszystkich działaniach sportowych i pozasportowych, w zorganizowanym procesie konsultacyjnym z administracją FIM, komisjami, federacjami narodowymi oraz sportowcami, zgodnie z wytycznymi MKOl. FIM jest zaangażowana w tworzenie otwartego, integracyjnego i przyjaznego środowiska dla wszystkich zawodników sportu motorowego. Dokładamy również wszelkich starań, aby poprawić współpracę i komunikację z interesariuszami motocyklowymi w celu rozwoju sportu i działań na rzecz kobiet.”

Po więcej kliknij TUTAJ

Słowa kluczowe: