Zmian w przepisach ciąg dalszy

Po wprowadzeniu nowych zasad nakładania na kierowców punktów karnych za wykroczenia drogowe oraz aktualizacji taryfikatora, szykują się kolejne zmiany w przepisach – tym razem dotyczą przede wszystkim opłat ewidencyjnych. Oszczędności będą dość symboliczne, ale w jednym przypadku mogą nas uratować przed utratą kilkudziesięciu tysięcy złotych. W nowelizacji znalazły się również zaskakujące zapisy na temat funkcjonowania centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz możliwości redukowania punktów karnych, ale te zmiany wejdą w życie później, kiedy minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi stosowny komunikat.

 

Od 1 lipca 2023 roku kierowcy nie będą ponosić kosztów ewidencyjnych, będących składową opłat pobieranych za:

- rejestrację pojazdu;

- odbiór dowodu rejestracyjnego;

- wydanie tablic rejestracyjnych;

- wymianę bezterminowego prawa jazdy;

- wydanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic;

- przeprowadzenie badania technicznego i odczyt stanu drogomierza po jego wymianie.

 

Zwykle to kwoty rzędu 0,5-1 zł, ale w przypadku opłaty ewidencyjnej za zwrot prawa jazdy zatrzymanego czasowo może to być oszczędność… 30 tys. złotych. Taka bowiem grzywna obowiązywała do 1 lipca br. kierowcę, który po 3 miesiącach od utraty uprawnień, np. za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, odzyskiwał prawo jazdy nie wnosząc opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy. Ponieważ „odbiór” dokumentu odbywał się wirtualnie – od 2020 r. policjanci nie rekwirują prawa jazdy, a jedynie robią notatkę w systemie CEK – większość kierowców nie było świadomych ciążącym na nich obowiązku.

 

Przymnijmy jednak, że opłaty ewidencyjne stanowią główny przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – i nadal będą obowiązywały ubezpieczycieli. Czas pokaże, czy nie podniosą oni składki OC o kilka złotych. Według nowych przepisów opłata ewidencyjna pobierana przez ubezpieczycieli wraz ze składkami „nie może być wyższa niż 0,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej”, czyli w 2023 roku może wynieść nawet 7 zł, a nie złotówkę, jak do tej pory.

 

Dodatkowo, w związku z podniesieniem z dniem 1 lipca płacy minimalnej w Polsce, zwiększają się kary za spóźnienie przy wykupieniu polisy samochodu osobowego:

- za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni stawka wzrośnie z 1400 zł do 1440 zł;

- za przerwę od 4 do 14 dni – z 3490 zł do 3600 zł;

- za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni – z 6980 zł do 7200 zł.

 

A już niedługo, po ogłoszeniu komunikatu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, wrócą niektóre stare zasady dotyczące punktów karnych. Po pierwsze, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w CEK będą z niej usuwane po roku – zniknie więc zapis wprowadzony we wrześniu 2022 roku, mówiący o dwóch latach karencji. Po drugie, kierowca będzie mógł każdego roku pozbyć się maksymalnie 12 punktów (co pół roku będzie można podejść do kursu niwelującego 6 punktów) – przy czym kursu redukującego nie będzie można odbywać online.

 

 

News

Pamiętajmy o ofiarach wypadków drogowych
19 Listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.... więcej
Składy komisji i zespołów na kadencję 2023-2027
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego uchwalił w dniu 18.11.2023r. składy... więcej
"Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” Sprawdź światła z PZM i partnerami
Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu... więcej
PZM na Warsaw Motor Show
Wyczynowe samochody, symulacje, rozmowy z zawodnikami. Wielowymiarowy obraz... więcej
Najlepsi młodzi kierowcy projektu Best Young Driver FIA Region I rywalizowali w Austrii
Tegoroczny finał Best Young Driver za nami. Wielka idea, która ma łączyć... więcej
FIA x PZM: Nie używaj telefonu podczas kierowania pojazdem!
FIA Region I rozpoczyna kampanię na rzecz bezpiecznego użytkowania urządzeń... więcej

Strony

- Archiwum