Czekając na szczepionkę na COVID-19, musimy wdrożyć szczepionkę na prędkość

Rodzice w przeważającej mierze popierają inwestycje w bezpieczne spacery i jazdę na rowerze, aby chronić dzieci w drodze do szkoły zarówno przed COVID-19, jak i niebezpieczeństwami na drogach – tak pokazuje badanie opinii publicznej przeprowadzone w 11 krajach przez YouGov dla Child Health Initiative.

 • Prawie 3/4 ludzi popiera zmiany, takie jak: zamykanie dróg, ograniczanie ruchu i zmniejszanie prędkości, aby chronić dzieci na całym świecie
 • 3/5 respondentów martwi się zanieczyszczeniem powietrza
 • Rodzice uważają, że ponad 50% podróży do szkoły nie jest bezpieczna
 • Ponad 2/3 rodziców zamieniłoby drogę do szkoły dla swojego dziecka na spacery i jazdę na rowerze w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko jeżeli ulice byłyby bezpieczne

Według badań Child Health Initiative, globalnego partnerstwa na rzecz zdrowia, ograniczenia dotyczące pojazdów mające na celu ochronę młodych ludzi i szerszą społeczność przed obrażeniami drogowymi, narażeniem na COVID-19  i zanieczyszczeniem powietrza są również mocno popierane przez społeczeństwo. Kilka dni temu, 8 września, Fundacja Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA Foundation, UNICEF i Child Health Initiative opublikowały nowe globalne Wytyczne dotyczące bezpiecznych i zdrowych podróży do szkoły podczas pandemii i nie tylko.

Globalna pandemia skupiła uwagę opinii publicznej i polityków na znaczeniu bezpiecznych i zdrowych ulic dla zdrowia publicznego. Wiele miast wprowadziło nowe lub tymczasowe rowerowe pasy ruchu i poszerzone ścieżki oraz zmniejszyło ograniczenia prędkości pojazdów. Podróż do szkoły jest szczególnie pilną kwestią - ponad miliard dzieci będzie wracać do szkoły w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ rządy szukają sposobów na zrównoważenie ryzyka COVID-19 z potrzebą edukacji. Urazy drogowe pozostają główną przyczyną śmierci młodych ludzi w wieku od 5 do 29 lat na świecie.

Badanie Child Health Initiative pokazuje silne poparcie dla tych środków ze strony rodziców i szerszej społeczności.

Na całym świecie ponad połowa (53%) wszystkich rodziców z dziećmi w wieku od 5 do 18 lat uznała, że ​​dzieci nie są wystarczająco bezpieczne w drodze do szkoły. Respondenci z Ameryki Łacińskiej zgłaszali największe obawy dotyczące zarówno jakości powietrza, jak i dojazdu do szkoły. Przy przytłaczającym globalnym poparciu publicznym - nie tylko ze strony rodziców, ale także szerszej populacji - dla środków bezpieczeństwa drogowego wokół szkół takich jak spowolnienie, ograniczenie, a nawet zakaz ruchu pojazdów w pobliżu szkół, ponad 74% respondentów wyraziło ich poparcie. W pięciu krajach (Argentyna, Meksyk, Turcja, Indie i Kenia) poparcie to wzrosło do ponad czterech na pięciu członków społeczeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, ponad dwie trzecie (69%) rodziców zobowiązałoby się do zmiany środków lokomocji w drodze do szkoły (ich dzieci nie chodzą teraz do szkoły pieszo ani nie jeżdżą na rowerze) na spacery i jazdę na rowerze, aby wspierać środki dystansowe związane z COVID-19, gdyby ulice były bezpieczne. Stanowi to potencjał do ogromnej zmiany w sposobie podróżowania - zmniejszenie zanieczyszczenia, zachęcanie do aktywności fizycznej i zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka transmisji COVID-19.

Aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z COVID-19 i zapewnić najbezpieczniejsze i najzdrowsze podróże do szkoły opublikowano nowe wytyczne UNICEF, które mają na celu pomóc szkołom, decydentom i lokalnym władzom opracować najbezpieczniejsze i najbardziej odpowiednie interwencje, aby dzieci były bezpieczne, ponieważ ponad miliard młodych ludzi zaczyna wracać do edukacji. Ten 10-punktowy przewodnik podkreśla proste, niedrogie sposoby przeprowadzania interwencji na poziomie ulic - tak szeroko wspieranych przez sondaże - które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo ulic podczas pandemii, ale w perspektywie długoterminowej dla dzieci i szerszej populacji. Child Health Initiative wzywa do przyjęcia pakietu środków - bezpiecznych chodników, przejść, ścieżek rowerowych i ograniczenia prędkości pojazdów - co, jak udowodniono, przyczynia się do zmniejszenia liczby poważnych obrażeń i zgonów na drogach, a które to środki mają być szeroko i pilnie przyjęte wszędzie tam, gdzie spotykają się dzieci i ruch drogowy.

Saul Billingsley, dyrektor wykonawczy FIA Foundation, powiedział: „Rodzice stoją przed trudnymi wyborami dotyczącymi tego, jak chronić swoje dzieci przed narażeniem na COVID-19, niebezpiecznymi drogami i zanieczyszczeniem powietrza, jednocześnie mając dostęp do edukacji. Pandemia uwydatniła istotną rolę pieszych i rowerzystów w umożliwianiu bezpiecznego dystansowania społecznego. Ta ankieta pokazuje, że istnieje przytłaczające i szerokie poparcie społeczności dla inwestowania w rozwiązania dla pieszych i rowerzystów oraz ograniczania prędkości i dostępu pojazdów do ulic wokół szkół na całym świecie. Władze lokalne mają poparcie społeczne, aby wprowadzić te zmiany na ulicach teraz, w odpowiedzi zarówno na COVID-19, jak i szersze wyzwania związane z obrażeniami drogowymi - główną przyczyną zgonów dzieci i młodzieży na świecie - oraz zanieczyszczeniem powietrza. Czekając na szczepionkę na COVID-19, musimy wdrożyć szczepionkę na prędkość.

 

Poniżej wyniki ankiety według kraju.

 

Polska:

 • 46% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 59% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w okolicy
 • 63% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 65% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Turcja:

 • 50% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 59% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w okolicy
 • 84% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów wokół szkół
 • 84% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Wielka Brytania:

 • 49% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 42% dorosłych Brytyjczyków martwi się jakością powietrza w swojej okolicy
 • 67% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów wokół szkół
 • 48% rodziców zmieniłoby szkolne podróże dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Maroko:

 • 48% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 77% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 73% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dla samochodów w pobliżu szkół (51% zdecydowanie popiera tę opcję)
 • 68% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Meksyk:

 • 68% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 76% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 80% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 65% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Argentyna:

 • 59% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 79% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 80% dorosłych popiera zamknięcie dróg, zmniejszenie prędkości i ograniczenia dla samochodów w pobliżu szkół (51% zdecydowanie popiera)
 • 78% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

USA:

 • 33% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 50% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 55% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 47% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

RPA:

 • 50% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 68% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 79% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 65% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Kenia:

 • 61% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 81% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy (50% jest bardzo zaniepokojonych)
 • 85% dorosłych popiera zamknięcie dróg, zmniejszenie prędkości i ograniczenia dla samochodów w pobliżu szkół (68% zdecydowane poparcie)
 • 81% rodziców zamieniłoby wycieczki szkolne dzieci na spacery i jazdę na rowerze w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Tajlandia:

 • 56% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 67% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy (50% jest bardzo zaniepokojonych)
 • 72% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 69% rodziców zmieniłoby wycieczki szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Indie:

 • 47% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 83% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy (50% jest bardzo zaniepokojonych)
 • 83% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 76% rodziców zamieniłoby wycieczki szkolne dzieci na spacery i jazdę na rowerze w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

 

Ankieta YouGov obejęła ponad 13 000 respondentów w Argentynie, Kenii, Meksyku, Maroku, Polsce, RPA, Tajlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Indiach i USA.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 7 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. w ramach omnibusu You Gov.

 

O wskazówkach dotyczących bezpiecznych i zdrowych podróży do szkoły podczas pandemii COVID-19 i nie tylko

"Wytyczne dotyczące bezpiecznych i zdrowych podróży do szkoły podczas pandemii COVID-19 i nie tylko" to dokument UNICEF, opracowany przy wsparciu Child Health Initiative i członków takich jak Save the Children, pomagający zarządzać ryzykiem stwarzanym przez COVID-19, aby zapewnić najbezpieczniejsze i najzdrowsze podróże do szkoły.

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla władz oświatowych i decydentów, administratorów szkół, nauczycieli, personelu, rodziców, opiekunów, członków społeczności i studentów. Uzupełniają one wytyczne UNICEF, UNESCO, Banku Światowego, Światowego Programu Żywnościowego i globalnych ram UNHCR w zakresie ponownego otwierania szkół oraz tymczasowe wytyczne Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) dotyczące zapobiegania i kontroli COVID-19 w szkołach. Publikując obszerne, ilustracyjne wytyczne, niniejszy dokument ma na celu uwzględnienie różnych potrzeb dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności, żyjących w różnych kontekstach. Oczywistym jest, że rozwiązania mogą być wykonalne w niektórych obszarach, a w innych nie, z wielu powodów, w tym z problemów finansowych.

 

Child Health Initiative (Inicjatywa na rzecz zdrowia dzieci) to nieformalna współpraca organizacji zaangażowanych w propagowanie praw dzieci i młodzieży do bezpiecznej i zrównoważonej mobilności oraz wspólna praca nad wdrażaniem i promowaniem praktycznych rozwiązań. Pełna lista partnerów znajduje się pod adresem www.childhealthinitiative.org 

 

Dowiedz się więcej o szczepionce na prędkość w: These are our streets: Manifesto 2030, który wzywa do przekształcenia ulic miejskich do 2030 r. w bezpieczną, dostępną przestrzeń z ograniczoną prędkością - przestrzeń, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, zachęcając do bezemisyjnych spacerów i jazdy na rowerze, poprzez wdrażanie szczepionki na prędkość: bezpieczne ścieżki, przejścia, chronione ścieżki rowerowe i ograniczenia prędkości do 30 km/h wszędzie tam, gdzie spotykają się dzieci i ruch drogowy.

Źródło newsa: 

News

Ostatnia taka szansa! Sprawdź bezpłatnie swoje światła 4 grudnia
Ogólnopolska kampania Komendy Głównej Policji „Twoje światła –... więcej
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
21 listopada 2021 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.... więcej
Biuletyn PZM Nr 24 - Październik 2021
No i mamy jesień. Na dworze coraz zimniej i dni stają się coraz krótsze. Pora... więcej
Kierowcy wyścigowi przeciwko pijanym kierowcom
W 2020 kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu spowodowali w Polsce 1656... więcej
Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego
Informujemy, że w dniu 12.11.2021 r. Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku... więcej
Wyniki polskiego wyzwania FIA Smart Driving Challenge 2021
Polskie wyzwanie rozsądnej jazdy FIA Smart Driving Challenge 2021 trwało cztery... więcej
XIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora 11.11.2021
Automobilklub Wielkopolski informuje, że w dniu 11.11.2021r. organizuje XIII... więcej
„TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO” Kampania na rzecz sprawnych świateł
21 października 2021, przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie, odbył się briefing... więcej
Best Young Drivers zjechali się do Modlina
Ponad 20 młodych kierowców (18-26) z Austrii, Bułgarii, Polski i Słowenii... więcej
Polskie wyzwanie rozsądnej jazdy 2021
Wraz z początkiem Europejskiego Tygodnia Mobilności rozpoczynamy polskie... więcej
Szymon Pabich z Bełchatowa kolejny raz najbezpieczniejszym młodym kierowcą
W sobotę, 18 września na Torze Poznań odbył się półfinał konkursu „... więcej
Odszedł Daniel Frumes
Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci naszego kolegi Daniela... więcej
Zaczynamy coroczny konkurs dla młodych kierowców
Wizerunek młodych kierowców na polskich drogach nie jest pozytywny. Polski... więcej

Strony

- Archiwum