Czekając na szczepionkę na COVID-19, musimy wdrożyć szczepionkę na prędkość

Rodzice w przeważającej mierze popierają inwestycje w bezpieczne spacery i jazdę na rowerze, aby chronić dzieci w drodze do szkoły zarówno przed COVID-19, jak i niebezpieczeństwami na drogach – tak pokazuje badanie opinii publicznej przeprowadzone w 11 krajach przez YouGov dla Child Health Initiative.

 • Prawie 3/4 ludzi popiera zmiany, takie jak: zamykanie dróg, ograniczanie ruchu i zmniejszanie prędkości, aby chronić dzieci na całym świecie
 • 3/5 respondentów martwi się zanieczyszczeniem powietrza
 • Rodzice uważają, że ponad 50% podróży do szkoły nie jest bezpieczna
 • Ponad 2/3 rodziców zamieniłoby drogę do szkoły dla swojego dziecka na spacery i jazdę na rowerze w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko jeżeli ulice byłyby bezpieczne

Według badań Child Health Initiative, globalnego partnerstwa na rzecz zdrowia, ograniczenia dotyczące pojazdów mające na celu ochronę młodych ludzi i szerszą społeczność przed obrażeniami drogowymi, narażeniem na COVID-19  i zanieczyszczeniem powietrza są również mocno popierane przez społeczeństwo. Kilka dni temu, 8 września, Fundacja Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA Foundation, UNICEF i Child Health Initiative opublikowały nowe globalne Wytyczne dotyczące bezpiecznych i zdrowych podróży do szkoły podczas pandemii i nie tylko.

Globalna pandemia skupiła uwagę opinii publicznej i polityków na znaczeniu bezpiecznych i zdrowych ulic dla zdrowia publicznego. Wiele miast wprowadziło nowe lub tymczasowe rowerowe pasy ruchu i poszerzone ścieżki oraz zmniejszyło ograniczenia prędkości pojazdów. Podróż do szkoły jest szczególnie pilną kwestią - ponad miliard dzieci będzie wracać do szkoły w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ rządy szukają sposobów na zrównoważenie ryzyka COVID-19 z potrzebą edukacji. Urazy drogowe pozostają główną przyczyną śmierci młodych ludzi w wieku od 5 do 29 lat na świecie.

Badanie Child Health Initiative pokazuje silne poparcie dla tych środków ze strony rodziców i szerszej społeczności.

Na całym świecie ponad połowa (53%) wszystkich rodziców z dziećmi w wieku od 5 do 18 lat uznała, że ​​dzieci nie są wystarczająco bezpieczne w drodze do szkoły. Respondenci z Ameryki Łacińskiej zgłaszali największe obawy dotyczące zarówno jakości powietrza, jak i dojazdu do szkoły. Przy przytłaczającym globalnym poparciu publicznym - nie tylko ze strony rodziców, ale także szerszej populacji - dla środków bezpieczeństwa drogowego wokół szkół takich jak spowolnienie, ograniczenie, a nawet zakaz ruchu pojazdów w pobliżu szkół, ponad 74% respondentów wyraziło ich poparcie. W pięciu krajach (Argentyna, Meksyk, Turcja, Indie i Kenia) poparcie to wzrosło do ponad czterech na pięciu członków społeczeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, ponad dwie trzecie (69%) rodziców zobowiązałoby się do zmiany środków lokomocji w drodze do szkoły (ich dzieci nie chodzą teraz do szkoły pieszo ani nie jeżdżą na rowerze) na spacery i jazdę na rowerze, aby wspierać środki dystansowe związane z COVID-19, gdyby ulice były bezpieczne. Stanowi to potencjał do ogromnej zmiany w sposobie podróżowania - zmniejszenie zanieczyszczenia, zachęcanie do aktywności fizycznej i zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka transmisji COVID-19.

Aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z COVID-19 i zapewnić najbezpieczniejsze i najzdrowsze podróże do szkoły opublikowano nowe wytyczne UNICEF, które mają na celu pomóc szkołom, decydentom i lokalnym władzom opracować najbezpieczniejsze i najbardziej odpowiednie interwencje, aby dzieci były bezpieczne, ponieważ ponad miliard młodych ludzi zaczyna wracać do edukacji. Ten 10-punktowy przewodnik podkreśla proste, niedrogie sposoby przeprowadzania interwencji na poziomie ulic - tak szeroko wspieranych przez sondaże - które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo ulic podczas pandemii, ale w perspektywie długoterminowej dla dzieci i szerszej populacji. Child Health Initiative wzywa do przyjęcia pakietu środków - bezpiecznych chodników, przejść, ścieżek rowerowych i ograniczenia prędkości pojazdów - co, jak udowodniono, przyczynia się do zmniejszenia liczby poważnych obrażeń i zgonów na drogach, a które to środki mają być szeroko i pilnie przyjęte wszędzie tam, gdzie spotykają się dzieci i ruch drogowy.

Saul Billingsley, dyrektor wykonawczy FIA Foundation, powiedział: „Rodzice stoją przed trudnymi wyborami dotyczącymi tego, jak chronić swoje dzieci przed narażeniem na COVID-19, niebezpiecznymi drogami i zanieczyszczeniem powietrza, jednocześnie mając dostęp do edukacji. Pandemia uwydatniła istotną rolę pieszych i rowerzystów w umożliwianiu bezpiecznego dystansowania społecznego. Ta ankieta pokazuje, że istnieje przytłaczające i szerokie poparcie społeczności dla inwestowania w rozwiązania dla pieszych i rowerzystów oraz ograniczania prędkości i dostępu pojazdów do ulic wokół szkół na całym świecie. Władze lokalne mają poparcie społeczne, aby wprowadzić te zmiany na ulicach teraz, w odpowiedzi zarówno na COVID-19, jak i szersze wyzwania związane z obrażeniami drogowymi - główną przyczyną zgonów dzieci i młodzieży na świecie - oraz zanieczyszczeniem powietrza. Czekając na szczepionkę na COVID-19, musimy wdrożyć szczepionkę na prędkość.

 

Poniżej wyniki ankiety według kraju.

 

Polska:

 • 46% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 59% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w okolicy
 • 63% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 65% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Turcja:

 • 50% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 59% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w okolicy
 • 84% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów wokół szkół
 • 84% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Wielka Brytania:

 • 49% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 42% dorosłych Brytyjczyków martwi się jakością powietrza w swojej okolicy
 • 67% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów wokół szkół
 • 48% rodziców zmieniłoby szkolne podróże dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Maroko:

 • 48% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 77% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 73% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dla samochodów w pobliżu szkół (51% zdecydowanie popiera tę opcję)
 • 68% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Meksyk:

 • 68% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 76% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 80% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 65% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Argentyna:

 • 59% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 79% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 80% dorosłych popiera zamknięcie dróg, zmniejszenie prędkości i ograniczenia dla samochodów w pobliżu szkół (51% zdecydowanie popiera)
 • 78% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

USA:

 • 33% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 50% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 55% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 47% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

RPA:

 • 50% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 68% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy
 • 79% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 65% rodziców zmieniłoby podróże szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Kenia:

 • 61% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 81% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy (50% jest bardzo zaniepokojonych)
 • 85% dorosłych popiera zamknięcie dróg, zmniejszenie prędkości i ograniczenia dla samochodów w pobliżu szkół (68% zdecydowane poparcie)
 • 81% rodziców zamieniłoby wycieczki szkolne dzieci na spacery i jazdę na rowerze w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Tajlandia:

 • 56% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 67% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy (50% jest bardzo zaniepokojonych)
 • 72% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 69% rodziców zmieniłoby wycieczki szkolne dzieci na piesze i rowerowe w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

Indie:

 • 47% rodziców uważa, że ​​drogi nie są wystarczająco bezpieczne, aby ich dziecko mogło chodzić lub jeździć na rowerze do szkoły
 • 83% dorosłych jest zaniepokojonych jakością powietrza w ich okolicy (50% jest bardzo zaniepokojonych)
 • 83% dorosłych popiera zamykanie dróg, ograniczenie prędkości i ograniczenia dotyczące samochodów w pobliżu szkół
 • 76% rodziców zamieniłoby wycieczki szkolne dzieci na spacery i jazdę na rowerze w ramach środków dystansowania społecznego COVID-19, ale tylko wtedy, gdy ulice są bezpieczne

 

Ankieta YouGov obejęła ponad 13 000 respondentów w Argentynie, Kenii, Meksyku, Maroku, Polsce, RPA, Tajlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Indiach i USA.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 7 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. w ramach omnibusu You Gov.

 

O wskazówkach dotyczących bezpiecznych i zdrowych podróży do szkoły podczas pandemii COVID-19 i nie tylko

"Wytyczne dotyczące bezpiecznych i zdrowych podróży do szkoły podczas pandemii COVID-19 i nie tylko" to dokument UNICEF, opracowany przy wsparciu Child Health Initiative i członków takich jak Save the Children, pomagający zarządzać ryzykiem stwarzanym przez COVID-19, aby zapewnić najbezpieczniejsze i najzdrowsze podróże do szkoły.

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla władz oświatowych i decydentów, administratorów szkół, nauczycieli, personelu, rodziców, opiekunów, członków społeczności i studentów. Uzupełniają one wytyczne UNICEF, UNESCO, Banku Światowego, Światowego Programu Żywnościowego i globalnych ram UNHCR w zakresie ponownego otwierania szkół oraz tymczasowe wytyczne Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) dotyczące zapobiegania i kontroli COVID-19 w szkołach. Publikując obszerne, ilustracyjne wytyczne, niniejszy dokument ma na celu uwzględnienie różnych potrzeb dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności, żyjących w różnych kontekstach. Oczywistym jest, że rozwiązania mogą być wykonalne w niektórych obszarach, a w innych nie, z wielu powodów, w tym z problemów finansowych.

 

Child Health Initiative (Inicjatywa na rzecz zdrowia dzieci) to nieformalna współpraca organizacji zaangażowanych w propagowanie praw dzieci i młodzieży do bezpiecznej i zrównoważonej mobilności oraz wspólna praca nad wdrażaniem i promowaniem praktycznych rozwiązań. Pełna lista partnerów znajduje się pod adresem www.childhealthinitiative.org 

 

Dowiedz się więcej o szczepionce na prędkość w: These are our streets: Manifesto 2030, który wzywa do przekształcenia ulic miejskich do 2030 r. w bezpieczną, dostępną przestrzeń z ograniczoną prędkością - przestrzeń, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, zachęcając do bezemisyjnych spacerów i jazdy na rowerze, poprzez wdrażanie szczepionki na prędkość: bezpieczne ścieżki, przejścia, chronione ścieżki rowerowe i ograniczenia prędkości do 30 km/h wszędzie tam, gdzie spotykają się dzieci i ruch drogowy.

Źródło newsa: 

News

FOTON Racing z Grójca w wielkim finale „F1 in Schools 2023”
14 maja w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej odbyły się pierwsze w historii... więcej
Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W ten weekend obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (6... więcej
PZM zaprasza: Warsaw Motorcycle Show 2023 już w ten weekend!
Wyjątkowi goście, motocykle i atrakcje już w warszawskim Nadarzynie... więcej
Pionierska akcja BRD w wykonaniu Automobilklubu Jurajskiego i Partnerów Wspierających
Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią materiału edukacyjnego jaki nagrany... więcej
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
Ubezpieczenia sport 2023
Komunikat ZG PZM z dnia 21.12.2022 (zm. 02.08.2023) dot. Ubezpieczeń na rok... więcej
2. Kujawsko Pomorskie Sympozjum BRD
PZM uczestniczył w 2. Kujawsko Pomorskim Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu... więcej
"Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" 2022
WYKAZ STACJI DO AKCJI TWOJE ŚWIATŁA NASZE BEZPIECZEŃSTWO - 2022
FIA REGION I BEST YOUNG DRIVER FINAL 2022
Alan Ochman i Jakub Kapanajko zajęli 4 i 5 miejsce w europejskiej edycji... więcej
XXXV Europejski Turniej Edukacji Drogowej (ETEC) - Zadar, 24-27.09.2022
W 2022 roku w dniach 24-27 września w Zadarze (Chorwacja) na zaproszenie... więcej
COFO ROAD SAFATY MEETING WARSAW & PRUSZKÓW
Polski Związek Motorowy zorganizował pierwsze COFO* Road Safety Meeting.... więcej
"ŻYJ I RATUJ ŻYCIE", CZYLI EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI (Roadpol Safety Days) 2022
Europejski Tydzień Mobilności – 16 do 22 września 2022 roku! We... więcej

Strony

- Archiwum