Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 11 lutego 2019 roku zmarł 
Prezes Honorowy, Przewodniczący Rady Seniorów 
Zarządu Okręgowego PZM w Bydgoszczy, 
wybitnie zasłużony działacz sportów motorowych 
ŚP. 
Romuald Pilaczyński 
lat 91 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.