Zawody motocyklowe Baja Szczecinek 2019 - wykreślone z kalendarza Sportu Motocyklowego!

  Zawody motocyklowe Baja Szczecinek  2019, w  związku z niespełnieniem wymogów formalnych, na wniosek GKSM , decyzją Prezydium ZG PZM  są zawodami niezatwierdzonymi przez
  PZM  i zostają wykreślone z Kalendarza Sportu Motocyklowego.

Motocykle: 
Share