Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2019 r. zmarł w wieku 73 lat Andrzej Lubas – zasłużony pracownik i działacz Polskiego Związku Motorowego.

Andrzej Lubas przez całe życie zawodowe związany był z motoryzacją. W latach 1993 – 2011 był Prezesem Zarządu Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej PZM Sp. z o.o. w Rzeszowie. Od 2011 r. aktywnie działał w Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Motorowego. Był rzeczoznawcą i biegłym sądowym z zakresu techniki motoryzacyjnej i majątkowym.  Będąc członkiem Automobilklubu Rzeszowskiego i Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przyczyniał się do pełnej realizacji zadań statutowych tych organizacji. Za swoją działalność zawodową i społeczną odznaczony został wieloma odznaczeniami związkowymi, resortowymi i państwowymi.

Uroczystości  pogrzebowe Andrzeja Lubasa  odbędą się w piątek 15 lutego 2019 r.  Rozpoczną się żałobną mszą świętą o godz. 12:30 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem i Św. Rocha i Św. Marcina w Słocinie, a ostatnie pożegnanie nastapi na Cmentarzu Parafialnym w Słocinie.

Rodzinie i Bliskim Andrzeja składamy wyrazy głębokiego współczucia.