Informacja Promototora ROTAX MAX Challenge Poland

W dniu 18 maja 2018r., firma KSP Kaminski Surmacz sp.j jako promotor serii kartingowej w Polsce pod nazwą ROTAX MAX Challenge Poland, powołała na stanowisko koordynatora Pana Tomasza Kędziore.

Do obowiazków koordynatora będzie nalezała ścisła współpraca pomiędzy sędziami i kierownictwem zawodów. Prawa dla tej funkcji przysługującymi od organizatorów, są takie same jak dla promotora.

Promotor Rotax Max Challenge Poland.

Karting: 
Share