ONZ tworzy fundusz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szacuje się, że każdego roku na świecie w wypadkach drogowych ginie 1,25 miliona ludzi, a nawet 50 milionów zostaje rannych, często ciężko.

Poza ludzkim cierpieniem, zgony i urazy w ruchu drogowym powodują znaczne straty ekonomiczne dla osób, których to dotyczy, ale także społeczeństw, pozostawiając miliony ludzi w ubóstwie i tworząc każdego roku szacunkowo 1,85 bilionów dolarów obciążenia dla globalnej gospodarki. To sprawia, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z najbardziej palących problemów społecznych, gospodarczych, zdrowotnych i rozwojowych naszych czasów.

Podczas gdy potrzeba poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zyskuje coraz więcej uwagi, ukierunkowane wysiłki nie są odpowiednio finansowane na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym ani globalnym. W związku z tym nie jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym do 2020 r. – do osiągnięcia celu określonego w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ (UN Sustainable Development Goals).

Fundusz Powierniczy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ (The United Nations Road Safety Trust Fund), uruchomiony 12 kwietnia 2018 roku w Nowym Jorku, ma na celu przyspieszenie postępu w zakresie poprawy globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wypełnianie luk w mobilizacji zasobów w celu skutecznego działania na wszystkich poziomach.

Ustanowiony na wniosek Sekretarza Generalnego, zgodnie z sugestią Państw Członkowskich ONZ, Fundusz będzie mobilizował zasoby od rządów, organizacji międzyrządowych lub pozarządowych, sektora prywatnego, organizacji filantropijnych i osób prywatnych.

Łącząc kluczowe zainteresowane strony, Fundusz Powierniczy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ będzie wspierał spotęgowane działania i zwiększony wpływ na rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem drogowym. W tym duchu, podczas inauguracji Funduszu, do wniesienia znacznego wkładu jako darczyńcy-założyciele zobowiązali się: Fundacja Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA oraz firmy Total i 3M. Wiele rządów wyraziło poparcie dla działań Funduszu.

Fundusz Powierniczy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ skoncentruje się na zwiększeniu zdolności agencji rządowych, samorządów lokalnych i władz miejskich do opracowywania i wdrażania programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, priorytetowo traktując projekty w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Jako szerokie partnerstwo mobilizujące wiedzę i zasoby w różnych sektorach - w tym w organach rządowych, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, wielostronnych bankach rozwoju, podmiotach ONZ, innych organizacjach międzynarodowych i środowiskach akademickich - Fundusz będzie wspierać skoordynowane i holistyczne podejście do poprawy globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: 
Źródło newsa: 
Źródło zdjęcia: 
Share

News

Biuletyn PZM - Lipiec 2018
Drodzy Czytelnicy! Okres wakacyjny to szczyt sezonu w sportach motorowych... więcej
Ogromne zainteresowanie I serią wakacyjnej akcji "Pierwszy krok w kartingu"
Ruszył jedyny taki w Polsce realizowany program, w którym bezpiecznie i... więcej
Podsumowanie I etapu konkursu dla młodych kierowców
Ponad 1300 osób wzięło udział w pierwszym etapie pierwszej edycji konkursu... więcej
Akcja „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
28 czerwca 2018 r. minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady... więcej
4. Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za nami
Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to tydzień pełen imprez o... więcej
Tramwaje Warszawskie: „Odłóż smartfon i żyj”
Ruszyła X edycja kampanii "Bądźmy Razem Bezpieczni", organizowanej... więcej
Olaf odjechał skuterem
Zakończyła się tegoroczna edycja projektu „Od Skutera do Harleya”.... więcej

Strony

- Archiwum