ONZ tworzy fundusz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szacuje się, że każdego roku na świecie w wypadkach drogowych ginie 1,25 miliona ludzi, a nawet 50 milionów zostaje rannych, często ciężko.

Poza ludzkim cierpieniem, zgony i urazy w ruchu drogowym powodują znaczne straty ekonomiczne dla osób, których to dotyczy, ale także społeczeństw, pozostawiając miliony ludzi w ubóstwie i tworząc każdego roku szacunkowo 1,85 bilionów dolarów obciążenia dla globalnej gospodarki. To sprawia, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z najbardziej palących problemów społecznych, gospodarczych, zdrowotnych i rozwojowych naszych czasów.

Podczas gdy potrzeba poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zyskuje coraz więcej uwagi, ukierunkowane wysiłki nie są odpowiednio finansowane na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym ani globalnym. W związku z tym nie jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym do 2020 r. – do osiągnięcia celu określonego w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ (UN Sustainable Development Goals).

Fundusz Powierniczy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ (The United Nations Road Safety Trust Fund), uruchomiony 12 kwietnia 2018 roku w Nowym Jorku, ma na celu przyspieszenie postępu w zakresie poprawy globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wypełnianie luk w mobilizacji zasobów w celu skutecznego działania na wszystkich poziomach.

Ustanowiony na wniosek Sekretarza Generalnego, zgodnie z sugestią Państw Członkowskich ONZ, Fundusz będzie mobilizował zasoby od rządów, organizacji międzyrządowych lub pozarządowych, sektora prywatnego, organizacji filantropijnych i osób prywatnych.

Łącząc kluczowe zainteresowane strony, Fundusz Powierniczy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ będzie wspierał spotęgowane działania i zwiększony wpływ na rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem drogowym. W tym duchu, podczas inauguracji Funduszu, do wniesienia znacznego wkładu jako darczyńcy-założyciele zobowiązali się: Fundacja Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA oraz firmy Total i 3M. Wiele rządów wyraziło poparcie dla działań Funduszu.

Fundusz Powierniczy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ skoncentruje się na zwiększeniu zdolności agencji rządowych, samorządów lokalnych i władz miejskich do opracowywania i wdrażania programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, priorytetowo traktując projekty w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Jako szerokie partnerstwo mobilizujące wiedzę i zasoby w różnych sektorach - w tym w organach rządowych, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, wielostronnych bankach rozwoju, podmiotach ONZ, innych organizacjach międzynarodowych i środowiskach akademickich - Fundusz będzie wspierać skoordynowane i holistyczne podejście do poprawy globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: 
Źródło newsa: 
Źródło zdjęcia: 
Share

News

Finał Krajowy XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Żarnowiec 11-12 czerwca 2019 r.
XXIII Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów... więcej
Przekaż 1% Fundacji PZM
Okres rozliczania dochodów za 2018 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
JÓZEF BIERNACKI
Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 marca 2019 r.... więcej
Dzień Kobiet Jedyny Taki
22 panie przeszły  pierwsze z czterech szkoleń cyklu „New Model of... więcej
Dzień Kobiet na Torze Modlin - szkolenie z doskonalenia jazdy dla Pań
Kochasz samochody? Lubisz pomagać? Chcesz nabyć nowe umiejętności?  Masz... więcej
Ogromny sukces zimowej edycji "Karting Camp Tarnów 2019
Ponownie sport kartingowy był bardzo popularny podczas ferii w mieście. Bardzo... więcej

Strony

- Archiwum