Kurs na certyfikat i licencje B,C; B,C Junior

KOMUNIKAT:

Organizatora kursu na licencję wyścigową stopnia „BC” i „BC Junior” na torze „KIELCE” w Miedzianej Górze.

 

Automobilklub Kielecki pragnie poinformować że z uwagi na nienajlepsze warunki drogowe panujące na torze oraz niską mimo wcześniejszych zapowiedzi frekwencję przyszłych uczestników kursu,  zmuszeni jesteśmy odwołać planowany na dzień 12/13 luty br. kurs i przełożyć go na dzień 12/13 marca br.

Osobom które dokonały opłaty za uczestnictwo w kursie zostanie ona zwrócona.

Szczegóły związane z kursem w dniu 12/13 marca br. zostaną podane na stronie Automobilklubu Kieleckiego i Polskiego Związku Motorowego na przestrzeni przyszłego tygodnia    

 

Prezes

Automobilklubu Kieleckiego

Krzysztof Tutak

 

 

 

 

Kurs na certyfikat i licencje B,C; B,C Junior,

 

1. Termin:           12  - 13 02 2017r. tj.  niedziela i poniedziałek

2. Miejsce:         Tor KIELCE Ćmińsk ul. Wykień 95

 3.Zgłoszenia:    Automobilklub Kielecki e-mail:  sport@automobilklub.kielce.pl 

                                     - Kierownik Kursu –         Zbigniew Molenda  Tel. 604 220 110

                             Opłata za kurs wynosi  800 zł od osoby przy posiadaniu licencji kartingowej                                         odpłatność wynosi 500 zł. wpłacone na konto bankowe Automobilklubu

                             Kieleckiego  mBANK  Odział w Kielcach 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001                          

                               w terminie do 07 lutego 2017 Zgłoszenia będą uznane za ważne po dokonaniu 

                             wpłaty.                                 

.                              W ramach opłaty kursanci otrzymują kawę, herbatę, ciastka, kanapki

 Egzamin poprawkowy odbędzie się po 30 dniach z odpłatnością za egzamin

Praktyczny 400 zł i 200 zł za egzamin teoretyczny.

Program kursu jest rozpisany dla 12 kursantów. W przypadku większej ilości kursantów

czas zajęć praktycznych ulegnie zmianie, a egzaminy odbędą się później.

 

4. Program kursu:

 

    12 lutego  2017 r.  niedziela zajęcia  teoretyczne:

                               10:00 – 10:30     Przyjęcia uczestników kursu.

                               10:30 – 11:00     Omówienie przebiegu kursu, wyścigi uprawiane w Polsce, licencje BC

                                                         i   BC JUNIOR

                               11:00 – 11:30    struktura organizacyjna PZM, FIA, CEZ.  Polityka, cele i zadania

                                                         realizowane  przez GKSS, OKSS

                               11:30 – 11:40     Przerwa kawowa.

11:40 – 12:30     Międzynarodowy Kodeks Sportowy i Przepisy ogólne FIA …dla  

                             zawodów kwalifikowanych rozgrywanych na torze, przepisy związane                                  z ochroną środowiska

                               12:30 – 13:30     Wyścigi Górskie, Rallycross

                               13:30 – 14:40     Przerwa kawowa.

14:40 – 19:30     c.d. Rallycross  i Wyścigi torowe(WSMP,WPP, Hour race i  Puchary)

   13 lutego  2017 r. poniedziałek – zajęcia teoretyczne i praktyczne:

                               08:00 – 08:30     Obowiązki kierowcy przed zawodami i podczas zawodów,

                                                         bezpieczeństwo i zasady  zachowania się na torze i zawodach.                     

                               09:00 – 12:00     Jazda po torze z instruktorem i bez:

                                                               pola przedstartowe i ustawienia na polach startowych,

                                                               starty do zawodów (lotne, zatrzymane), okrążenia formujące, start z

                                                         depot  konsekwencje falstartów, reakcje na sygnały dawane flagami i

                                                         tablicami, sytuacje ekstremalne i reakcje kierowcy podczas takich

                                                         zdarzeń.

                                                         EGZAMIN PRAKTYCZNY

                               12:00 – 13:00     Podsumowanie kursu, pytania, dyskusja.

                               13:00 – 13:45     Egzamin teoretyczny.

                             14:00                  Podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

 

5.  Wykładowcy:

                                 Krzysztof Studziński                     TSS 01/2014

                              Krzysztof Karczewski                      IS 32/15

                                Michał Pietraszkiewicz                IS 28/15

                                

6. Komisja egzaminacyjna:

                               Przewodniczący -  Krzysztof Studziński -  Trener sportu samochodowego- licencja

                             Trenerska  TSS 01/2014, licencja sędziowska – I 003/12, Instruktor TJ C0040/2009

Członek – Krzysztof Karczewski  , Instruktor sportu samochodowego licencja IS 32/15, licencja sędziowska  I 254/12

Członek – Krzysztof Tutak , Sędzia sportu samochodowego licencja I 255/12

Członek – Michał Pietraszkiewicz Instruktor sportu samochodowego IS 28/15

 

7. Informacje dodatkowe:

  • Zaleca się aby uczestnik kursu przedstawił Komisji Egzaminacyjnej zawarte w art. 3.1 Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy, wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, wydanego przez uprawnionego  psychologa, którego wzór stanowi załącznik do w/w regulaminu, w celu weryfikacji przez komisję egzaminacyjną poprawności wydanego zaświadczenia oraz orzeczenia.
  •  Dojazd  na kurs i egzamin własnym  samochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma siedzeniami /kierowcy i pasażera /oraz kaskiem.
  •  Organizator umożliwia korzystanie z własnej bazy hotelowej na torze w cenie 72,50 zł od osoby w tym śniadanie. Rezerwacji noclegów dokonać można pod nr Tel. 501 485 331 lub mailowo; tor-kielce@automobilklub.kielce.pl
  • W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 5 dni przed  rozpoczęciem kursu

 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu

                                                                                                               Kierownik Kursu

                                                                                                              Zbigniew Molenda

 

Słowa kluczowe: 

News

Dzień treningów na Igrzyskach Sportów Motorowych FIA
Piątek, 1 listopada minął na Igrzyskach Sportów Motorowych FIA w Rzymie pod... więcej
Pierwsze Igrzyska Sportów Motorowych FIA otwarte!
Inauguracyjne Igrzyska Sportów Motorowych Międzynarodowej Federacji... więcej
Reprezentanci Polski w Igrzyskach Sportów Motorowych FIA
Polska przygotowuje się do udziału w inauguracyjnych Igrzyskach Sportów... więcej
Inter Europol zapowiedział odwołanie
Kara po 4H Portimão pozbawiła Inter Europol Competition mistrzostwa European Le... więcej
Uroczyste Zakończenie Sezonu Sportu Samochodowego 2019
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM ma zaszczyt zaprosić na uroczyste... więcej
Na poligonie w Żaganiu
Automobilklub Wielkopolski był organizatorem wraz z Rally Breslau International... więcej
KU CZCI MISTRZA KULIGA
W pięćdziesiątą rocznicę urodzin Janusza Kuliga, w Walimiu przy obelisku... więcej

Strony

- Archiwum