INFORMACJA GKSS PZM dotycząca zawodów 7. i 8. rundy GSMP - Autopola Jankov Vrsok na terenie Słowacji w terminie 28-30.07.2017

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM przedstawia poniżej kilka istotnych informacji dotyczących zawodów GSMP na terenie Słowacji  w 2017 r..

1. Wyścig górski Autopola Jankov Vršok 2017 rozgrywany jest w ramach:
Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich ( FIA-CEZ)
Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych ( FIA-CEZ Hist.)
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (GSMP)
Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich (MSR),
Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych (MSR HA)
Pucharu Słowacji w Wyścigach Górskich (SKP)
Trofeum Słowacji w Wyścigach Górskich na Regularność (ST HP)

Wszystkie informacje na temat zawodów dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wyścigu www.jvrsok.sk

Regulamin uzupełniający zawodów dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej zawodów jak i również za pośrednictwem oficjalnej stronie internetowe Polskiego Związku Motorowego www.pzm.pl

Regulamin uzupełniający Autopola Jakov Vršok 2017 (ENG)

Regulamin uzupełniający Autopola Jakov Vršok 2017 (SVK)

Przewodnik wyścigu górskiego Autopola Jankov Vršok 2017

Akredytacje dla mediów

2. Zawodnicy którzy wyrażą chęć startu w rundach GSMP na terenie Słowacji wpłacają wpisowe na konto organizatora w wysokości i terminie określonym w regulaminie uzupełniającym w/w zawodów w ramach których odbędą się rundy GSMP.

3.  Do zawodów Autopola Jankov Vršok 2017 mogą się zgłaszać:
A) do klasyfikacji międzynarodowej FIA-CEZ;
- zawodnicy posiadający międzynarodową licencję stopnia R i B,C lub krajową stopnia RN, których samochody spełniają wymogi przepisów technicznych FIA. Zawodnicy którzy chcą zgłosić się do klasyfikacji FIA-CEZ samochodem przygotowanym zgodnie z grupą i klasą narodową GSMP ( A/PL, N/PL,) zgodnie z regulaminem FIA-CEZ dla Dywizji 1 i 2, muszą przedstawić samochody zgodne z wyposażeniem bezpieczeństwa zgodnym z aktualnymi przepisami FIA, a każdy z tych samochodów musi posiadać potwierdzenie z macierzystego ASN -u, że samochód odpowiada odpowiednim przepisom krajowym.
- do klasyfikacji FIA-CEZ hist. tylko zawodnicy samochodów historycznych legitymujących się Historycznym Paszportem Technicznym FIA (FIA HTP), lub dokumentem porównywalny z FIA HTP, wydany przez ASN (zrzeszony w FIA-CEZ) zawodnika, który zgłosił samochód.  W tym przypadku PZM jest to Narodowa Karta Zgodności Historycznej  PZM.
B) tylko do klasyfikacji GSMP;
-   zawodnicy posiadający międzynarodową licencję stopnia R i B,C lub krajową stopnia RN, samochodami spełniającymi wymogi Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP 2017.

4. Wszystkich zawodników/kierowców podczas zawodów międzynarodowych obowiązuje posiadanie systemu bezpieczeństwa FHR (za wyjątkiem zawodników/kierowców klasyfikowanych wyłącznie w GSMP zgodnie z art. 1 pkt.1.3 Regulaminu Technicznego GSMP
(Tabela nr 1)

5. Zgłoszenia
A) Zgłoszenie się do wyścigu nastąpi po wypełnieniu obowiązującego druku zgłoszenia udostępnionego przez organizatora i umieszczonego na oficjalnej stronie internetowej zawodów, adres j.w .
Link do druku zgłoszenia: http://www.jvrsok.sk/index.php/prihlaska
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wymaganego wpisowego.
B) Oryginał zgłoszenia wraz z ważną licencją zawodnika/kierowcy, Międzynarodową Książką Zdrowia (MKZ) zawodnicy przedkładają w biurze wyścigu podczas odbioru administracyjnego (OA).
C) Wymagane przez MKS FIA potwierdzenie udziału w zawodach  w szczególności dotyczące zawodników z licencją krajową ( RN) na podstawie przedstawionej przez organizatora listy zgłoszeń  w formie zbiorowej, sporządzi i wyśle w terminie regulaminowym Biuro Sportu
i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

6. Wszystkich zawodników/kierowców biorących udział w ceremonii wręczania pucharów i nagród obowiązuje zapis art. 14 Regulaminu Ramowego GSMP.

7. Kwestie związane z ubezpieczeniem
A) Każdy zawodnik/kierowca legitymujący się licencją krajową PZM, tj. stopnia RN, zobowiązany jest uzyskać dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia i transportu za granicą, za pośrednictwem Biura Sportu i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. Opłata za ww. dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia i transportu za granicą wynosi równowartość 7 EUR (kurs średni NBP z dnia wpłaty). Zgłoszenie do ubezpieczenia musi być wysłane do Biura Sportu i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia zawodów. Zaleca się wykupienie powyższego ubezpieczenia także dla zawodników/kierowców posiadających międzynarodowe licencje stopnia R lub BC.

B) Każdy zawodnik/kierowca, mechanik oraz inne osoby towarzyszące zawodnikowi/kierowcy podczas rund GSMP na terenie Słowacji powinny zaopatrzyć się we właściwym terytorialnie od miejsca zamieszkania oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

9. Wszystkie informacje o opłatach na autostradach i drogach płatnych na terenie Słowacji zainteresowani znajdą pod adresem : www.emyto.sk

 

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Warszawa dn. 28.06.2017 r.

Samochody: 

News

Rajd Chorwacji 2024: Jakub Matulka i Daniel Dymurski z trudną lekcją na chorwackich asfaltach
Jakub Matulka i Daniel Dymurski w miniony weekend rywalizowali w... więcej
Fundacja PZM: 1.5 proc. ma znaczenie
Okres rozliczania dochodów za 2023 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Szkolenie sędziów technicznych sportu samochodowego, 04-05.05.2024, Łódź
1. Zakres szkolenia: Szkolenie dla Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego w... więcej
Rallycross i Autoccross wracają na Tor Poznań
Po wielomiesięcznej przerwie na Tor Poznań wracają wyścigi Rallycross... więcej
Nowości, powroty i niespodzianki – kto wystartuje w 52. Rajdzie Świdnickim?
77 załóg, w tym 26 w rajdówkach sprzed lat, zadeklarowało start w... więcej
Powracamy na asfalty – WRC Rajd Chorwacji na żywo w Motowizji
Padok Rajdowych Mistrzostw Świata powrócił już z wyprawy do Afryki.... więcej
Millers Oils partnerem tytularnym HRSMP
Nowym partnerem tytularnym Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw... więcej
Szkolenie na licencję stopnia N-Drift, 22.04.2024, Autodrom Słomczyn
1. Termin: 22 kwietnia 2024 (poniedziałek)2. Miejsce: – Autodrom Słomczyn... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 23-25.04.2024, Mikołajki
PROGRAM SZKOLENIA I EGZAMINU NA LICENCJĘ SĘDZIEGO SPORTU SAMOCHODOWEGO STOPNIA... więcej

Strony

- Archiwum