Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66 zaprasza nadawców telewizyjnych do składania ofert w celu wyłonienia nabywcy praw medialnych do rejestracji i transmisji przekazu telewizyjnego oraz rejestracji i transmisji przekazu internetowego Drużynowych Mistrzostw I Ligi żużlowej w latach 2017- 2018 oraz 74 Rajdu Polski rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata, który odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2017 r.

Pakiet I Liga żużlowa oraz Rajd Polski

 • Szczegółowa specyfikacja rejestracji i transmisji telewizyjnej oraz internetowej Drużynowych Mistrzostw I Ligi Żużlowej w latach 2017- 2018 obejmować będzie:
 1. zapewnienie rejestracji i transmisji telewizyjnej Drużynowych Mistrzostw I Ligi Żużlowej oraz transmisji internetowej zgodnie z terminarzem rozgrywek na sezon 2017 i 2018,
 2. zapewnienie rejestracji i transmisji telewizyjnej na żywo:
 • jednego meczu z danej kolejki – w niedzielę lub sobotę (terminarz rozgrywek I Ligi Żużlowej oraz godziny meczów ustala PZM) lub,
 • dwóch meczów z danej kolejki – dwóch meczów w sobotę lub jednego meczu w sobotę oraz drugiego meczu w niedzielę (terminarz rozgrywek I Ligi Żużlowej oraz godziny meczów ustala PZM),
 1. prawo do realizacji magazynu żużlowego I Ligi Żużlowej premierowo w dniu i o godzinie, która nie pokrywa się z transmisjami na żywo z meczów PGE Ekstraligi oraz z premierową emisją magazynu PGE Ekstraligi,
 2. zapewnienie obsługi informacyjnej rozgrywek I Ligi Żużlowej, w ramach sportowych audycji informacyjnych na antenach otwartych, w tym emisję co najmniej 30 sekundowego bloku zapowiadającego kolejkę ligową i 90 sekundowego bloku podsumowującego kolejkę ligową w antenie otwartej najpóźniej dzień po rozegranej kolejce.
 3. zapewnienie emisji każdorazowo pełnego meczu zawierającego wszystkie przewidziane regulaminem biegi, wraz z ceremonią prezentacji zawodników przed meczem,
 4. posługiwanie się w trakcie transmisji i/lub retransmisji wyłącznie oficjalnymi nazwami oraz logotypami drużyn uczestniczących w zawodach oraz oficjalną nazwą rozgrywek, logo rozgrywek i logo PZM,
 5. umieszczenie w uzgodnieniu z PZM logotypu I Ligi Żużlowej i logo PZM w czołówkach, zwiastunach, reklamówkach dotyczących zawodów i magazynu oraz w takcie relacji, a także opatrzenie wszystkich transmisji  logiem rozgrywek tzw. znakiem wodnym w prawym dolnym rogu ekranu,
 6. wykorzystywanie w realizacji live i do zapisu wozów transmisyjnych/realizacyjnych minimum 7-kamerowych,
 7. obowiązek przeprowadzenia transmisji HD z czterech meczów półfinałowych i dwóch finałowych,
 8. pakiet świadczeń reklamowych dla PZM z możliwością ewentualnego  przekazania sponsorowi rozgrywek (bilbordy sponsorskie w trakcie transmisji min. 4x8 sekund),
 9. każda transmisja i retransmisja winna być poprzedzona tzw. pocztówką filmową miasta gospodarza meczu - ok. 20 sek. Pocztówkę dla każdego z miast gospodarzy produkuje oferent w porozumieniu z klubami i po uprzednim ustaleniu scenariusza i projektu pocztówki filmowej,
 10. udzielenia PZM nieodpłatnej licencji z możliwością udzielania sublicencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na korzystanie z 5 minutowego fragmentu/skrótu każdego zarejestrowanego audowizualnie przez oferenta meczu,
 11. zapewnienie studia okołomeczowego oraz zespołu ekspertów, który pozwoli na uzyskanie najwyższego poziomu przekazu informacyjnego podczas transmitowanego meczu rozgrywek I Ligi Żużlowej,
 12. możliwość udzielenia sublicencji podmiotowi trzeciemu wyłącznie za pismeną zgodą PZM.
 • Szczegółowa specyfikacja transmisji telewizyjnej oraz internetowej 74 Rajdu Polski:
 1. uzyskanie wyłącznego prawa i zapewnienie emisji telewizyjnej na żywo wyprodukowanego przez promotora sygnału telwizyjnego w kanale otwartym z:
 • jednego przejazdu odcinka Super Specjalnego odbywającego się w:

czwartek 29 czerwca 2017r. (godz. 19:00) o czasie trwania około 60 min.,

 • jednego przejazdu wybranego odcinka specjalnego odbywającego się w:

sobotę 1.07.2017r. (godz. 8:00 lub 14:00) lub w niedzielę 2.07.2017r. (godz. 9:00)

o czasie trwania około 60 min.,

 • jednego przejazdu ostatniego odcinka rajdu tzw. „Power Stage” odbywającego się w niedzielę 2 lipca 2017r., (godz. 12:00) o czasie trwania około 90 min.;
 1. uzyskanie wyłącznego prawa i zapewnienie emisji telewizyjnej wyprodukowanego przez promotora sygnału telwizyjnego w dowolnym kanale sportowym:
 • Magazynu WRC (produkcja przedrajdowa, około 26 minut, dźwięk międzynarodowy),
 • Podsumowania każdego dnia rajdu (produkcja każdego dnia rajdu, około 26 minut, dźwięk międzynarodowy),
 • Podsumowania rajdu (produkcja porajdowa, około 52 minuty, dźwięk międzynarodowy),
 • Newsów rajdowych (produkcja 2 razy dziennie, około 90 sekund, dźwięk międzynarodowy);
 1. uzyskanie prawa do niewyłącznej sublicencji do emisji telewizyjnej wyprodukowanego przez promotora sygnału telwizyjnego na dowolnym kanale sportowym z każdej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata 2017 (za wyjątkiem Rajdu Polski 2017) na następujących warunkach:
 • do 9 minut relacji (relacja nie na żywo) z nagrań z każdego dnia rajdu – rundy WRC 2017,
 • do 26 minut relacji (relacja nie na żywo) nagrań z każdego rajdu – rundy WRC 2017, która może być użyta/transmitowana wyłącznie po ostatnim dniu danego rajdu, niedziela 18:00 CET,
 1. uzyskanie prawa do niewyłącznej sublicencji do emisji na dowolnym kanale sportowym online z programów WRC określonych w pkt 1) – 3) na następujących warunkach:
 • każde okienko VoD zakończy się maksymalnie 21 dni po zakończeniu danego Rajdu WRC 2017,
 • programy online będą geoblokowane – ograniczenie możliwości oglądania do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Treść oferty

Oferty powinny zawierać:

 1. krótką prezentację oferenta i jego doświadczenie w zakresie korzystania z praw medialnych do wydarzeń sportowych,
 2. określenie sposobu korzystania z praw,
 3. informację na temat sposobu promocji i budowania zasięgu transmisji rozgrywek planowanych przez oferenta,
 4. cenę oferowaną za nabycie praw medialnych wyrażoną w PLN,
 5. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS,
 6. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Oferty powinny być podpisane przez składającego ofertę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r. Decyduje data doręczenia oferty.

Sposób składania ofert

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – prawa medialne” należy składać osobiście, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Polskiego Związku Motorowego przy ul. Kazimierzowskiej 66, 02-518 Warszawa.

Kryteria wyboru ofert

Oferty oceniane będą pod kątem:

 1. zaproponowanej przez oferenta ceny,
 2. możliwości realizacji zaplanowanych działań (kadra, zaplecze techniczne, doświadczenie),
 3. sposób promowania i budowania zasięgu transmisji.

Maksymalny okres związania ofertą

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Termin wybory oferty

Wybór oferty dokonany zostanie do dnia 3 stycznia 2017 r.

Informacje dodatkowe

Polski Związek Motorowy zastrzega sobie prawo do:

 1. negocjacji w sprawie złożonych ofert,
 2. przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 3. rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert,
 4. do rezygnacji z zawarcia umowy na sprzedaż praw medialnych,
 5. odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Termin powiadomienia o wyborze oferty

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie również zamieszczone w siedzibie Polskiego Związku Motorowego przy ul. Kazimierzowskiej 66 w Warszawie (02-518) oraz na stronie www.pzm.pl.

Samochody: 
Żużel: 
Share

News

Szkolenie na licencję sędziego, 04-05.06.2022 r., Rzeszów
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGOAUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI 4... więcej
Wszystkie oesy ORLEN 78. Rajdu Polski na żywo w Motowizji
(26.05.2022) Motowizja, partner medialny ORLEN 78. Rajdu Polski przygotowała... więcej
Drugi sezon Unitel Mazda MX-5 Cup Poland
W połowie maja rozpoczął się drugi sezon wyścigowy polskiej edycji pucharu... więcej
Szkolenie na licencję RN, 11-12.06.2022 r., Łódź
Kurs na licencję RN 11-12 czerwca 2022 r.  1. Termin: 11-12 czerwca 2022 r... więcej
Szkolenie na licencje sędziowskie, 28.05.2022, Świdnica
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego Sobota: 28.05.2022 –... więcej
Szkolenie na licencję RN, 28-29.05.2022, Świdnica
Program kursu na licencję RN organizowanego przez Stowarzyszenie G4 Sport Club... więcej
ORLEN 78. Rajd Polski - 24 strefy kibica przy oesach
(24.05.2022) Aż 24 strefy kibica przy odcinkach specjalnych ORLEN 78. Rajdu... więcej
Przed Kamena Rally Team druga runda Pucharu Europy
W dniach 26.05 – 28.05.2022 zespół rajdowy Orlen Teamu pojawi się na... więcej

Strony

- Archiwum