Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM pragnie uprzejmie poinformować, że zgodnie z przyjętym w dniu 29 listopada 2016 roku przez połączone senackie komisje: infrastruktury, budżetu i finansów publicznych oraz ustawodawczej, projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym zostały objęte zwolnieniem z obowiązku zapłaty akcyzy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przedstawiciel GKPZ uczestniczył w w/w posiedzeniu. Ponadto pragniemy poinformować, że Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych nieustannie monitoruje proces legislacyjny projektu zmian w w/w ustawie, w tym planuje dalsze uczestnictwo w ewentualnych pracach.

Pojazdy zabytkowe: