GSMP 2016 w międzynarodowym towarzystwie

Sezon 2016 w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski (GSMP) będzie na bardzo wysokim poziomie zarówno sportowym jak i atrakcyjności dla kibiców i zawodników, między innymi z uwagi na fakt, że:

- większość rund rozgrywana będzie jako zawody międzynarodowe co zapewni kibicom możliwość oglądania rywalizacji dużej ilości szybkich i ciekawych samochodów krajowych i zagranicznych zawodników.
- po raz trzeci przyznano możliwości rozgrywania rundy Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich (EHC) na trasie wyścigu w Limanowej, organizator Auto Moto Klub Limanowa,

- w ramach pierwszych zawodów GSMP w Załużu rozegrana zostanie międzynarodowa runda wyścigów Międzynarodowego Pucharu FIA w Wyścigach Górskich (IHCC), na której możemy oczekiwać wysokiej frekwencji zawodników zagranicznych,

- również w ramach pierwszych zawodów GSMP w sezonie 2016 rozegrana zostanie po raz pierwszy
w Polsce runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych (FIA-CEZ Historic). Przyznanie tej rundy Polskiemu Związkowi Sportowemu i Automobilklub Małopolski można uznać za wydarzenie historyczne i mamy nadzieję, że stanowić będzie „święto dla samochodów historycznych”,

- dwie rundy rozegrane zostaną na bardzo lubianych przez kibiców i zawodników trasach na terenie Słowacji (w Jahodnej i w Banovcach),

- runda GSMP na trasie w Korczynie rozegrana zostanie wspólnie z rundą Mistrzostw Słowacji w Wyścigach Górskich( MSR).

Poniżej krótki opis kalendarza na rok 2016:

Lp.

Termin zawodów

Opis zawodów

Nazwa zawodów

Organizator

Miejsce zawodów

1

13 do 15.05.2016

1. runda FIA IHCC,

1. runda FIA-CEZ,

2. runda FIA-CEZ Hist.,

1. i 2. runda GSMP,

2. i 3. runda MSR.

42. Bieszczadzki Wyścig Górski

Automobilklub Małopolski

Załuż

2

20 do 22.05.2016

2. runda FIA IHCC,

2. runda FIA HHCC,

3. i 4. runda GSMP.

Moris Cup Jahodna 2016

Auto Klub Košice

Jahodna

3

24 do 26.06.2016

5. i 6. runda GSMP

3. Wyścig Górski Magura Małastowska

Automobilklub Biecki

Małastów

4

08 do 10.07.2016

7. runda FIA EHC,

7. i 8. runda GSMP.

8. Wyścig Górski Limanowa Przełęcz pod Ostrą

Auto Moto Klub Limanowa

Limanowa

5

29 do 31.07.2016

7. runda FIA-CEZ,

9. runda FIA-CEZ Hist.,

9. i 10. runda GSMP.

Banovce-Jankov Vŕšok 2016

ZO ZTŠČ MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou

Banovce-Jankov Vŕšok

6

19 do 21.08.2016

11. i 12. runda GSMP.

19. Grand Prix Sopot-Gdynia

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Sopot

7

16 do 18.09.2016

13. i 14. runda GSMP.

17. i 18. runda MSR

13. Wyścig Górski Prządki

Automobilklub Małopolski

Korczyna

Sezon 2015 w GSMP pomimo nieznacznie niższej frekwencji można podsumować jako bardzo udany z uwagi na niezwykle wysoki poziom rywalizacji w każdej grupie, od pierwszej do ostatniej rundy. Utrzymanie wysokiego poziomu rywalizacji i atrakcyjności jest niewątpliwym sukcesem zawodników oraz ich sponsorów.

Na szczególną uwagę zasługuje również wysoki poziom bezpieczeństwa i organizacji zawodów co jest zasługą wszystkich organizatorów rund GSMP.

Najważniejsze zmiany przepisów wprowadzone przez PZM oraz przez FIA, na sezon 2016.

1. Grupa HS - samochody historyczne. Wprowadzono zmianę oddzielającą samochody historyczne od samochodów post-homologacyjnych oraz zwiększono wymagania w zakresie ich zgodności z przepisami międzynarodowymi. Konsekwentne stosowanie zasady utrzymywania krajowych przepisów na poziomie zbliżonym do przepisów międzynarodowych zapewnia możliwość startów, w zawodach międzynarodowych FIA-CEZ oraz Mistrzostwach Słowacji, na podstawie krajowego dokumentu zgodności historycznej,  tj. nie jest wymagany międzynarodowy paszport techniczny HTP FIA.

2. Grupa narodowa N/PL oraz A/PL czyli samochodów post-homologacyjnych. W tej grupie mogą startować samochody, które posiadają karty homologacyjne, które utraciły już ważność, jednak nie starsze jak homologowane od 01.01.1991 roku. Dla tej grupy obowiązują podobne założenia jak dla samochodów historycznych – podstawowe założenia:
- zasada „powrotu do przeszłości” tj. przygotowanie samochodu musi być zgodne z homologacją i przepisami technicznymi z okresu homologacji,
- samochody wyposażone w silniki doładowane muszą posiadać ograniczniki wlotu powietrza tzw. zwężki o średnicy zgodnej z przepisami obowiązującymi w okresie homologacji. Zastosowanie zwężek jest podyktowane potrzebą wyrównania osiągów samochodów pochodzących z różnych okresów produkcji/homologacji oraz obniżenia kosztów ich startów.
Samochody z tych grup w roku 2016 mają możliwość zgłaszania się do startów w ramach międzynarodowych zawodów FIA-CEZ.

3. Grupa samochodów E-I. Dla samochodów z silnikami o pojemności skokowej powyżej 2000 ccm oraz napędem na 4 koła, wprowadzono (na wniosek zawodników) możliwość utworzenia oddzielnej klasy jeżeli zastosowany zostanie ogranicznik wlotu powietrza tzw. zwężka o maksymalnej średnicy 45,00 mm.

4. Podział na klasy w grupach E-I oraz N/PL i A/PL. W grupach tych wprowadzono innowacyjny podział na klasy uwzględniający cechy konstrukcyjne samochodów. Dla samochodów  z silnikami o pojemności skokowej powyżej 2000 ccm wprowadzono dodatkowy podział uwzględniający ilość napędzanych kół tj. powstaną oddzielne klasy samochodów z napędem na 4 koła oraz klasy dla samochodów z napędem tylko na dwa koła.
Zastosowanie takiego rozwiązania ma głównie na celu zwiększenie obiektywizmu konkurowania oraz zwiększenie atrakcyjności ścigania się, w samochodach o porównywalnych parametrach technicznych. 

5. Organizacja zawodów. Wprowadzono zmiany w oparciu o nowe przepisy międzynarodowe.  Zmiany zapewnią jednakowe standardy zawodów rangi krajowej i międzynarodowej oraz przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa i możliwości sprawnego przeprowadzania zawodów.
a. Powtarzanie biegów:
- ograniczona została możliwość powtarzania podjazdów treningowych,
- Dyrektor Zawodów uzyskał możliwość podejmowania decyzji o możliwości powtarzania podjazdów wyścigowych, nawet w przypadku przekroczenia linii mety.
b. Wprowadzono obowiązkowa obecność zawodników/kierowców w parku maszyn na jedną godzinę przed zaplanowanym terminem startu. Jest to podyktowane potrzebą dania organizatorowi możliwości wcześniejszego przekazania uczestnikom zawodów ważnych informacji/decyzji dotyczących zawodów.
c. Wprowadzono obowiązek uczestniczenia w odprawie z zawodnikami/kierowcami co będzie każdorazowo potwierdzane na liście obecności.

6. Grupa E-0. Grupa, która daje możliwość rozpoczęcia kariery sportowej dla początkujących kierowców/zawodników i w której w sezonie 2016 spodziewana jest większą frekwencję.
Przeprowadzona analiza na podstawie przeprowadzonych rozmów z zainteresowanymi kierowcami/zawodnikami wykazała, że jedną z przeszkód w zgłaszaniu się w tej grupie nowych kierowców/zawodników np. z KJS jest konieczność dostosowania wyposażenia bezpieczeństwa do wymagań regulaminu GSMP. Przykładem może być niewłaściwie wykonana klatka bezpieczeństwa. Zalecamy wszystkim zawodnikom, którzy montują klatkę bezpieczeństwa do samochodu, który początkowo nie będzie startował w zawodach rangi Mistrzostw Polski aby zawsze opierali się na przepisach technicznych FIA, (tłumaczenia język Polski dostępne są na stronie internetowej PZM).

7. Montaż kamer w samochodach sportowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców/zawodników opracowana została instrukcja, która stanowi  załącznik nr 1e do Regulaminu Ramowego GSMP – dokument opublikowany został w komunikacie nr 3/2016
na stronie internetowej PZM.

Tabela z opisami wszystkich grup samochodów dopuszczonych do startów w GSMP. Tradycyjnie i podobnie jak w artykule opublikowanym w roku ubiegłym podajemy krótki opis wszystkich grup.

Lp.

Określenie grupy

Opisy samochodów

Obowiązujące przepisy

1

Grupa N /FIA

(grupa międzynarodowa)

Samochody posiadające homologację FIA oraz możliwość startu dodatkowo 4 lata po zakończeniu jej ważności tylko w zawodach krajowych.

Zakres dozwolonych modyfikacji jest bardzo ograniczony samochody tej grupy przypominają najbardziej samochody produkcyjne. Pod względem kompletacji wszystkie zespoły i większość części pozostają oryginalne np. nie są dozwolone modyfikacje mechaniczne silnika i skrzyni biegów a dozwolone zmiany dotyczą głównie
- możliwości zastosowania sportowych elementów w zawieszeniach kół jezdnych,
- modyfikacji układów wydechowych,
- modyfikacji oprogramowania centralek sterowania silnikiem,
-stosowania dowolnych filtrów paliwa i powietrza.

Pod względem osiągów moc silnika może być wyższa o ok. 10-20% jak w samochodzie seryjnym.

Zał J FIA, art. 252, 253, 254

2

Grupa  A/FIA

(grupa międzynarodowa)

Samochody posiadające homologację FIA oraz możliwość startu dodatkowo 4 lata po zakończeniu jej ważności, tylko w zawodach krajowych.

Zakres dozwolonych modyfikacji jest szerszy jak dla grupy N. Dozwolone są m. in. modyfikacje:
- części silnika (głowica, tłoki, wałki rozrządu,
- stosowanie homologowanych sportowych przełożeń przekładni głównej i skrzyni biegów.

Samochody te charakteryzują się wysokimi osiągami, np. moc silnika może być ok. 50% wyższa od mocy silnika seryjnego.

Zał J FIA, art. 252, 253,  255

3

Grupa N/PL i A/PL

Samochody posiadające homologację FIA, która  utraciła ważność z powodu upływu czasu.

Zakres dozwolonych modyfikacji identyczny jak opisano w powyżej w punktach 1 oraz 2.

Zał J FIA, art. 252, 253, 254 i 255
(wydanie Zał. J z okresu wydania homologacji FIA na samochód)

4

Grupa E-I

(grupa międzynarodowa)

Samochody min. 4 miejscowe, posiadające aktualną lub utraconą ważność homologację FIA.

Zakres modyfikacji jest bardzo szeroki i dotyczy całego samochodu np.nadwozi, silników, układów napędowych, zawieszeń kół.

Moce silników mogą być 2-krotnie wyższe od mocy silników seryjnych a osiągi tych samochodów z uwagi na ich niską masę mogą być zbliżone do samochodów wyścigowych.

Zał. J FIA, art. 277 oraz Reg. Techn. PZM 

5

Grupa

E-II/SH

(grupa międzynarodowa)

Samochody min. 4 miejscowe, posiadające homologację FIA lub niehomologowane.

Zakres modyfikacji jest szerszy jak w samochodach E1.

Dopuszczona jest mozliwość stosowania nadwozi zbudowanych na bazie przestrzennej konstrukcji rurowej.

Zał. J FIA, art. 277 oraz Reg. Techn. PZM 

6

Grupa E-II SC

 i SS

(grupa międzynarodowa)

SS  - samochody wyścigowe jednomiejscowe tzw. „formuły.

SC – samochody wyścigowe dwumiejscowe np. CN.

Zał. J FIA, art. 277

7

Grupa E-0

(grupa narodowa)

Samochody  posiadający aktualną homologację FIA lub utraconą ważność homologacji.

Pojemność skokowa silników ograniczona została do 2000 cm3.

Grupa tych samochodów jest dedykowana głównie dla początkujących i młodych zawodników

Zał. J FIA, art. 277 oraz Reg. Techn. PZM 

8

Grupa
 historyczna

(grupa narodowa)

Samochody dla których skończyła się ważność  homologacji FIA.

Samochody są podzielone na tzw. grupy wiekowe aby mogły rywalizować na poziomie rozwoju technicznego odpowiednio do ich wieku.

Przepisy techniczne wymagają aby samochód został zbudowany zgodnie z wymaganiami jakie obowiazywały w okresie ważności ich homologacji. 

Zał. K FIA, Zał. J z okresu historycznego oraz Reg. Techn. PZM

9

Grupa/Klasa

 utworzona na

wniosek sponsora

lub  zawodników

Samochody „pucharowe” lub „markowe”.

Konieczność przygotowania dodatkowego regulaminu określającego zasady rozgrywek oraz przepisy  techniczne

 

Regulamin PZM

Podstawowe informacje dotyczące charakterystyki wyścigów górskich, istotne dla kibiców, sponsorów oraz
zawodników GSMP

Wyścigi górskie zapewniają:
- obiektywizm konkurowania gdyż założeniem jest żeby każdy zawodnik pokonywał trasę
w identycznych warunkach jak jego konkurenci z grupy i klasy (czystość i przyczepność nawierzchni a także warunki bezpieczeństwa na trasie),
- możliwość konkurowania przy relatywnie niskich kosztach udziału w zawodach oraz bardzo niskim współczynniku zużywania się sprzętu.

Możliwość rywalizowania dla wielu grup samochodów zgodnych z międzynarodowymi przepisami FIA a także grup narodowych wg przepisów PZM.

Możliwość współzawodnictwa z zawodnikami zagranicznymi podczas zawodów międzynarodowych. Dodatkowo wszystkie rundy GSMP są „otwarte” tzn. mogą się do nich zgłaszać zawodnicy zagraniczni.  
 

Opracowanie Tekstu:

Marek Szczechura
przy współpracy,
Marcina Fiejdasza i Bogusława Piątka.
 

 

 

 

Samochody: 
Źródło zdjęcia: 

News

RSMP: Drugi z rzędu triumf – Wróblewski i Wróbel najlepsi w 68. Rajdzie Wisły
Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) wygrali... więcej
68. Rajd Wisły: Wróblewski i Wróbel z dużą przewagą po I dniu
Pozycja liderów klasyfikacji generalnej zawodów, 34 sekundy przewagi i... więcej
68. Rajd Wisły: finał sezonu w Beskidach
97 załóg weźmie udział w rozpoczynającej się dziś 68. edycji Rajdu Wisły (... więcej
WSMP: Finisz wyścigowej rywalizacji
Ponad 90 zawodników weźmie udział w ostatnich w tym sezonie wyścigach... więcej
Wyjątkowy finał zawodów driftingowych w Poznaniu. Znamy Mistrza Polski!
W weekend 23-24 września na Torze Poznań zakończyły się zmagania najbardziej... więcej
Szkolenie na licencję sędziego sportu samochodowego, 07-08.10.2023, Świdnica
PROGRAM kursu na licencję stopnia II organizowanego przez Global Sport1.... więcej
Szkolenie na licencję stopnia ND-R, 07-08.10.2023, Świdnica
PROGRAM kursu na licencję ND-R organizowanego przez Global Sport1. Termin:07-... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 07.10.2023r., Świdnica
PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGOŚwidnica, 07 października... więcej
Szkolenie na licencję stopnia ND-R, 07-08.10.2023r., Świdnica
PROGRAM kursu na licencję ND-R organizowany przez Stowarzyszenie G4 Sport Club... więcej

Strony

- Archiwum