Stanowisko ZG PZM w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 września 2016 r.  

w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego realizując Uchwałę Programową Walnego Zgromadzeniem Delegatów PZM odbytego w Warszawie 27 czerwca 2015 roku podpisał w dniu 9 września br. Porozumienie z odpowiedzialnymi za ruch drogowy i edukację resortami - Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Komendą Główną Policji, mające na celu zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zdobywaniu wiedzy, w tym w turniejach o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Polski Związek Motorowy jako sygnatariusz Porozumienia uważa, że zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych powinno być priorytetem działań wszystkich organów i instytucji zajmujących się młodzieżą.

Polski Związek Motorowy zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia przez media publiczne edukacji kierowców w zakresie zmieniających się przepisów ruchu drogowego i wraz z wydłużającym się okresem życia na problem kontroli możliwości prowadzenia pojazdów przez osoby w podeszłym wieku.

Polski Związek Motorowy ponownie wyraża niepokój, że pomimo budowy autostrad i dróg ekspresowych liczba zabitych i rannych ciągle jest duża i stawia Polskę w gronie najniebezpieczniejszych państw Unii Europejskiej. PZM jak zawsze deklaruje udział w procesie legislacyjnym, licząc na wykorzystanie przez Sejm, Senat i organy rządowe wiedzy i doświadczenia kadry PZM w zakresie kształcenia kierowców, kontroli stanu technicznego pojazdów i ratownictwa drogowego. FIA i PZM zwracają uwagę, że Polska jako jedno z niewielu państw europejskich nie ratyfikowała dotąd dwóch konwencji Narodów Zjednoczonych: z 1997 roku Agreement concerning the Adoption of Uniform Conditions for Periodical Technical Inspections of Wheeled Vehicles i z 1998 Agreement concerning the Establishing of Global Technical Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts, których celem jest uporządkowanie kontroli i postępowania z pojazdami, a tym samym eliminowanie technicznych przyczyn wypadków drogowych.

Ciągle wysoka liczba wypadków drogowych stawia przed PZM zadanie kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji społecznych ratowników drogowych. Włączamy do tego procesu także taksówkarzy mogących w zatłoczonych miastach szybciej dotrzeć na miejsce wypadku niż służby ratownicze.

Praktycznym wkładem PZM w poprawę bezpieczeństwa jest już cyklicznie organizowana impreza informacyjno-szkoleniowa dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce pod hasłem Ambasadorzy Bezpieczeństwa na Drodze. PZM niemałym nakładem finansowym organizuje ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Zarząd Główny PZM wyraża nadzieję, że przesuwane zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające obowiązek doskonalenia techniki jazdy przez młodych kierowców, wejdą w życie z początkiem 2017 roku.

Tylko spójny rządowo-społeczny program poprawy stanu bezpieczeństwa, konsekwentnie realizowany, może zasadniczo poprawić sytuację. Polski Związek Motorowy apeluje do wszystkich organów, instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego o stworzenie wspólnego programu działania. Za zgodność:

P r e z e s

Andrzej Witkowski

DOKUMENT DO POBRANIA

Share

News

Biuletyn PZM - Lipiec 2018
Drodzy Czytelnicy! Okres wakacyjny to szczyt sezonu w sportach motorowych... więcej
Ogromne zainteresowanie I serią wakacyjnej akcji "Pierwszy krok w kartingu"
Ruszył jedyny taki w Polsce realizowany program, w którym bezpiecznie i... więcej
Podsumowanie I etapu konkursu dla młodych kierowców
Ponad 1300 osób wzięło udział w pierwszym etapie pierwszej edycji konkursu... więcej
Akcja „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
28 czerwca 2018 r. minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady... więcej
4. Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za nami
Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to tydzień pełen imprez o... więcej
Tramwaje Warszawskie: „Odłóż smartfon i żyj”
Ruszyła X edycja kampanii "Bądźmy Razem Bezpieczni", organizowanej... więcej
Olaf odjechał skuterem
Zakończyła się tegoroczna edycja projektu „Od Skutera do Harleya”.... więcej

Strony

- Archiwum