Stanowisko ZG PZM w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 września 2016 r.  

w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego realizując Uchwałę Programową Walnego Zgromadzeniem Delegatów PZM odbytego w Warszawie 27 czerwca 2015 roku podpisał w dniu 9 września br. Porozumienie z odpowiedzialnymi za ruch drogowy i edukację resortami - Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Komendą Główną Policji, mające na celu zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zdobywaniu wiedzy, w tym w turniejach o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Polski Związek Motorowy jako sygnatariusz Porozumienia uważa, że zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych powinno być priorytetem działań wszystkich organów i instytucji zajmujących się młodzieżą.

Polski Związek Motorowy zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia przez media publiczne edukacji kierowców w zakresie zmieniających się przepisów ruchu drogowego i wraz z wydłużającym się okresem życia na problem kontroli możliwości prowadzenia pojazdów przez osoby w podeszłym wieku.

Polski Związek Motorowy ponownie wyraża niepokój, że pomimo budowy autostrad i dróg ekspresowych liczba zabitych i rannych ciągle jest duża i stawia Polskę w gronie najniebezpieczniejszych państw Unii Europejskiej. PZM jak zawsze deklaruje udział w procesie legislacyjnym, licząc na wykorzystanie przez Sejm, Senat i organy rządowe wiedzy i doświadczenia kadry PZM w zakresie kształcenia kierowców, kontroli stanu technicznego pojazdów i ratownictwa drogowego. FIA i PZM zwracają uwagę, że Polska jako jedno z niewielu państw europejskich nie ratyfikowała dotąd dwóch konwencji Narodów Zjednoczonych: z 1997 roku Agreement concerning the Adoption of Uniform Conditions for Periodical Technical Inspections of Wheeled Vehicles i z 1998 Agreement concerning the Establishing of Global Technical Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts, których celem jest uporządkowanie kontroli i postępowania z pojazdami, a tym samym eliminowanie technicznych przyczyn wypadków drogowych.

Ciągle wysoka liczba wypadków drogowych stawia przed PZM zadanie kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji społecznych ratowników drogowych. Włączamy do tego procesu także taksówkarzy mogących w zatłoczonych miastach szybciej dotrzeć na miejsce wypadku niż służby ratownicze.

Praktycznym wkładem PZM w poprawę bezpieczeństwa jest już cyklicznie organizowana impreza informacyjno-szkoleniowa dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce pod hasłem Ambasadorzy Bezpieczeństwa na Drodze. PZM niemałym nakładem finansowym organizuje ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Zarząd Główny PZM wyraża nadzieję, że przesuwane zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające obowiązek doskonalenia techniki jazdy przez młodych kierowców, wejdą w życie z początkiem 2017 roku.

Tylko spójny rządowo-społeczny program poprawy stanu bezpieczeństwa, konsekwentnie realizowany, może zasadniczo poprawić sytuację. Polski Związek Motorowy apeluje do wszystkich organów, instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego o stworzenie wspólnego programu działania. Za zgodność:

P r e z e s

Andrzej Witkowski

DOKUMENT DO POBRANIA

Share

News

„Nie skreślaj życia tak prędko”
Nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do warunków drogowych to jedna z... więcej
Poznaliśmy Najbezpieczniejszego Młodego Kierowcę!
Miano pierwszego w Polsce Najbezpieczniejszego Młodego Kierowcy zdobył w sobotę... więcej
X Festiwal Ekoenergetyki Opole
Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” już po raz... więcej
XVII Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych PZM 2018
W dniach 14 – 16 września 2018 r. br. na terenie Centrum Szkolenia... więcej
5. edycja projektu „Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” za nami
Ponad 30 dyplomatów z 18 krajów wzięło udział w kursie doskonalenia jazdy... więcej
XXXIII Europejski Turniej Edukacji Drogowej (ETEC)
W 2018 roku  dniach 6-9 września w Budapeszcie na Węgrzech na zaproszenie... więcej
Ulotka „Bezpieczna Autostrada”
Polski Związek Motorowy przy współpracy z Komendą Główną Policji opracował... więcej

Strony

- Archiwum