Stanowisko ZG PZM w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 września 2016 r.  

w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego realizując Uchwałę Programową Walnego Zgromadzeniem Delegatów PZM odbytego w Warszawie 27 czerwca 2015 roku podpisał w dniu 9 września br. Porozumienie z odpowiedzialnymi za ruch drogowy i edukację resortami - Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Komendą Główną Policji, mające na celu zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zdobywaniu wiedzy, w tym w turniejach o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Polski Związek Motorowy jako sygnatariusz Porozumienia uważa, że zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych powinno być priorytetem działań wszystkich organów i instytucji zajmujących się młodzieżą.

Polski Związek Motorowy zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia przez media publiczne edukacji kierowców w zakresie zmieniających się przepisów ruchu drogowego i wraz z wydłużającym się okresem życia na problem kontroli możliwości prowadzenia pojazdów przez osoby w podeszłym wieku.

Polski Związek Motorowy ponownie wyraża niepokój, że pomimo budowy autostrad i dróg ekspresowych liczba zabitych i rannych ciągle jest duża i stawia Polskę w gronie najniebezpieczniejszych państw Unii Europejskiej. PZM jak zawsze deklaruje udział w procesie legislacyjnym, licząc na wykorzystanie przez Sejm, Senat i organy rządowe wiedzy i doświadczenia kadry PZM w zakresie kształcenia kierowców, kontroli stanu technicznego pojazdów i ratownictwa drogowego. FIA i PZM zwracają uwagę, że Polska jako jedno z niewielu państw europejskich nie ratyfikowała dotąd dwóch konwencji Narodów Zjednoczonych: z 1997 roku Agreement concerning the Adoption of Uniform Conditions for Periodical Technical Inspections of Wheeled Vehicles i z 1998 Agreement concerning the Establishing of Global Technical Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts, których celem jest uporządkowanie kontroli i postępowania z pojazdami, a tym samym eliminowanie technicznych przyczyn wypadków drogowych.

Ciągle wysoka liczba wypadków drogowych stawia przed PZM zadanie kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji społecznych ratowników drogowych. Włączamy do tego procesu także taksówkarzy mogących w zatłoczonych miastach szybciej dotrzeć na miejsce wypadku niż służby ratownicze.

Praktycznym wkładem PZM w poprawę bezpieczeństwa jest już cyklicznie organizowana impreza informacyjno-szkoleniowa dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce pod hasłem Ambasadorzy Bezpieczeństwa na Drodze. PZM niemałym nakładem finansowym organizuje ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Zarząd Główny PZM wyraża nadzieję, że przesuwane zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające obowiązek doskonalenia techniki jazdy przez młodych kierowców, wejdą w życie z początkiem 2017 roku.

Tylko spójny rządowo-społeczny program poprawy stanu bezpieczeństwa, konsekwentnie realizowany, może zasadniczo poprawić sytuację. Polski Związek Motorowy apeluje do wszystkich organów, instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego o stworzenie wspólnego programu działania. Za zgodność:

P r e z e s

Andrzej Witkowski

DOKUMENT DO POBRANIA

Share

News

40 Lat Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (1977-2017)
W dniu 13 stycznia 2018 r. w siedzibie Polskiego Związku Motorowego Warszawie... więcej
Biuletyn PZM - Nr 8
Drodzy Czytelnicy! Pierwszy sezon wydawniczy Biuletynu Polskiego Związku... więcej
Magia Świąt z MotoMikołajami
600 motocyklistów wzięło udział w sobotniej paradzie ulicami Warszawy. To... więcej
MotoMikołajki 2017 już w sobotę!
Rozpoczął się okres świąteczny, a wraz z nim sezon akcji charytatywnych. Jedna... więcej
Msza i wypadek ku pamięci ofiar
Msza Święta i pokaz to główne wydarzenia z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar... więcej
WDR po warszawsku.
Warszawski Zarząd Okręgowy PZM, wspólnie z Fundacją „Drogi Mazowsza... więcej

Strony

- Archiwum