Szkolenie dla kandydatów na komisarzy ochrony środowiska PZM odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 roku, w godzinach. 10.30 – 16.00 w Warszawie, w siedzibie Polskiego Związku Motorowego przy ul Górczewskiej 228 F.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty podróży i pobytu opłacane są przez uczestników we własnym zakresie.

Zgłoszenia kandydatów  (na oficjalnym druku z rekomendacją klubu/ ZO PZM/ Głównej Komisji) do udziału w szkoleniu prosimy przesłać do dnia 9 kwietnia 2017 r. (e-mail: zos@pzm.pl). Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie www.pzm.pl :
http://pzm.pl/pliki/zg/zespoly/zgloszenie_szkolenie_zos_2017.pdf

Komisje: