Świętujmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska !                  

Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest 5 czerwca i jest największym i najpopularniejszym dniem pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie.

W 2016 roku hasło obchodów Światowego Dnia Środowiska brzmi:  Go Wild for Life. Sprzeciw wobec nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami.

Ludzie zaangażowani w sporty motorowe mogą wypowiedzieć się w imieniu tych, którzy głosu nie mają i dlatego zachęcamy do odpowiedzialnego uprawiania sportów motorowych z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie do aktywnej działalności proekologicznej.

Kluczowym elementem podczas naszych zawodów jest ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Zrównoważony rozwój jest to taki rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.

 

A zatem niezbędna jest zmiana naszych przyzwyczajeń i odnoszenia się do organizacji zawodów w sportach motorowych.

Pokażmy, że nie jest nam obojętne, w jakim środowisku uprawiamy naszą ulubioną dyscyplinę sportu!

Zachęcamy organizatorów zawodów, imprez motorowych  - zwłaszcza 5 czerwca – ale też w całym miesiącu do podejmowania i zgłaszanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska.

Zaproście do współpracy znanych ludzi , celebrytów, którzy zechcą wraz z Wami  popularyzować idee poszanowania środowiska naturalnego. 

Troska o przyrodę to nie tylko wymierne korzyści dla środowiska, ale także dla portfela. Oszczędzając prąd, wodę, oszczędzasz swoje pieniądze. 

Pomyślcie Państwo jak niewielkim wysiłkiem  możemy dużo zdziałać, żeby uświetnić nasze imprezy motorowe i nie niszczyć tego, co mamy.

Pełna treśc informacji

Pobierz : logo WED 2016

Komisje: