Światowy Dzień Ochrony Środowiska wyznaczono w rocznicę inauguracji pierwszej światowej konferencji poświęconej ochronie środowiska naturalnego. W tym też roku – 1972 - ustanowiono agendę ONZ: Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP - United Nations Environment Programme). Agenda koordynuje działania ONZ w zakresie ochrony środowiska naturalnego i monitoruje stan środowiska na świecie.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Podstawowym celem tego święta jest edukacja ekologiczna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska.

Od 2007 roku jego obchody są propagowane przez FIM, do czego włączył się również Polski Związek Motorowy.

W 2014 roku hasło obchodów Światowego Dnia Środowiska brzmi:  „Podnieś swój głos, a nie poziom morza” – kampania na rzecz ochrony wysp w obliczu zmian klimatycznych.

Pokażmy, że nie jest nam obojętne, w jakim środowisku uprawiamy naszą ulubioną dyscyplinę sportu!

Zachęcamy organizatorów zawodów, imprez motorowych  - zwłaszcza 5 czerwca – ale tez w całym miesiącu do podejmowania i zgłaszanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska.

Pomyślcie Państwo jak niewielkim wysiłkiem  możemy dużo zdziałać, żeby uświetnić nasze imprezy motorowe i nie niszczyć tego, co mamy.

 

Przewodnicząca ZOŚ PZM
   Elżbieta Marcinkiewicz

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wed2014enl.pdf337.3 KB
Komisje: