Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2011 r. Zespół Medyczny Polskiego Związku Motorowego zatwierdził Regulamin Medyczny PZM, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Regulamin Medyczny PZM

zał. nr 1 - Karta zdrowia zawodnika sportów motorowych (dotyczy sportu motocyklowego i żużlowego)
zał. nr 2 - Karta zdrowia (sport samochodowy i kartingowy)

Komisje: