Zespół Medyczny PZM informuje, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, okresowe badania zawodników i adeptów (bez względu na wiek) przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Pobierz: 
Komisje: