Wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego i zwrotu kosztów dla osób funkcyjnych wypłacanych podczas imprez mistrzowskich i zawodów Pucharu Polski w sporcie samochodowym w sezonie 2023

 

  Każdej z n/w osób przysługuje od organizatora:

  • :         zawody jednodniowe i półtora dniowe       – max. dwa noclegi

                               zawody dwudniowe i dwu i pół dniowe      – max. trzy noclegi

                               zawody trzydniowe i trzy i pół dniowe       – max. cztery noclegi

  • wyżywienie lub dieta wg obowiązujących stawek,
  • 80 % zwrotu  kosztów użycia prywatnego samochodu osobowego* wg obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 22 grudnia 2022r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

*zaleca się aby w miarę możliwości osoby pełniące funkcje oficjalne jak poniżej, które dojeżdżają na zawody z tego samego kierunku, używały jednego pojazdu bądź korzystały z tańszych alternatywnych środków transportu (kolej, samolot etc.), chyba że nie pozwalają na to określone czynniki (np. czas pracy danych osób, który nie musi się pokrywać, konieczność indywidualnego transportu na zawodach, dostępność pojazdów organizatora, etc.)

  • ekwiwalent sędziowski na wszystkich  imprezach mistrzowskich i zawodach Pucharu Polski wypłacany wg stawki podanej poniżej za pełnienie funkcji:

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wymienione w tej części stawki i kwoty ekwiwalentów sędziowskich  określone są według wartości brutto i wypłacane są zgodnie z przepisami prawa:

 

Obserwator PZM (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (350 PLN/os. za każdy dzień)

 

Przewodniczący Zespołu Sędziów Sportowych (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (350 PLN/os. za każdy dzień)

 

Członek Zespołu Sędziów Sportowych (2 osoby)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

 

Sekretarz ZSS, (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (200 PLN/os. za każdy dzień)

 

Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

 

Delegat PZM ds. Bezpieczeństwa Zawodników i Publiczności  (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

 

Delegat Techniczny PZM (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

 

Zespół Sędziów Technicznych (w tym 3 osoby  zaaprobowane  przez Delegata Technicznego PZM)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (250 PLN/os. za każdy dzień)

 

Komisarz ds. Ochrony Środowiska, (1 osoba)

za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (200 PLN/os. za każdy dzień)

 

* dodatkowy dzień nie przysługuje jeżeli odległość od miejsca zamieszkania jest ≤ 100 km

 

Koordynator systemu GPS PZM (1 osoba) - 300 PLN x 3 dni (3 noclegi) bez zwrotu kosztów użycia samochodu

 

Centrum Kierowania Rajdem (RSMP, RMPST) / Wyścigiem:

  • Kierownik – 300 PLN x 3 dni (3 noclegi)
  • Operator - 250 PLN x 3 dni (3 noclegi)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Powyższe zasady i warunki  dotyczą również zawodów zgłoszonych do kalendarza FIA na rok 2023.

 

Dla wszystkich pozostałych sędziów imprez mistrzowskich i zawodów Pucharu Polski odpłatności za pełnienie funkcji podczas zawodów ustala i wypłaca ekwiwalentem z własnych środków organizator zawodów.

 

Dla imprez zgłoszonych do kalendarza OKSS PZM wysokość odpłatności za pełnienie funkcji na zawodach ustala Zarząd Okręgowy PZM, a wypłaca ekwiwalentem z własnych środków organizator zawodów.

 

Dla imprez klubowych stawki ekwiwalentów sędziowskich ustala i wypłaca z własnych środków organizator.

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ekwiwalent-sedziowski-sport-samochodowy-2023.pdf102.34 KB
Komisje: