K O M U N I K A T      Nr 7/2014

Głównej Komisji Sportów Popularnych
i Turystyki

 

W związku z przebiegającą aktualizacją uprawnień sędziowskich OSP na rok 2014 i zgłaszanymi przez kluby planami szkoleniowymi, wyjaśniamy że zgodnie z Regulaminem OSP wyd. 2013, oraz materiałami instruktażowymi OSP PZM 2014, program szkolenia  i egzaminu na  stopień „O” i „P” jest jednakowy.

 

Uprawnienia stopnia „P” uzyskują sędziowie stopnia „O”, posiadający 2 letnią, wymaganą praktykę wykazaną punktami w KPOSP (Książeczce Pracy OSP) oraz obowiązkowo co najmniej dwukrotnym uczestnictwem w kierownictwie imprez  kalendarza centralnego GKSPiT PZM, wykazanym w załączniku 4 (pkt. II.2 Regulaminu OSP 2013).

 

Zgodnie z pkt. V.2 Regulaminu OSP 2013, osoby bez aktualnych uprawnień OSP stopni „O” i „P” (załącznik nr 7 Regulaminu OSP 2013) mogą ubiegać się o  ich wznowienie po zdaniu egzaminu przed OKE.

 

W/w warunki, wykazane w KPOSP, Okręgi przesyłają do GKSPiT PZM  na właściwych załącznikach nr 3 i nr 4. 

 

Warszawa 3.02.2014 r.

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat7-2014.pdf102.33 KB
Komisje: