K O M U N I K A T      Nr 6/2014
Głównej Komisji Sportów Popularnych
i Turystyki

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM na posiedzeniu
w dniu 31.01.2014 r. podjęła następujące uchwały:

 

UCHWAŁA nr 1/2014 - dot. Kalendarza Imprez w sezonie 2014

UCHWAŁA nr 2/2014 - dot. budżetu GKSPiT w sezonie 2014

UCHWAŁA nr 3/2014 - dot. wysokości dofinansowania imprez GKSPiT w sezonie 2014

Załącznik do uchwały nr 3/2014

UCHWAŁA nr 4/2014 - dot. regulaminów imprez GKSPiT w sezonie 2014

UCHWAŁA nr 5/2014 - dot. wydawnictw GKSPiT w sezonie 2014

Załącznik do uchwały nr 5/2014

UCHWAŁA nr 6/2014 - dot. zasad dofinansowania imprez GKSPiT w sezonie 2014

UCHWAŁA nr 7/2014 - dot. utworzenia Podkomisji Turystyki Terenowej i Off-Road

 

Warszawa 7.02.2014 r.

Pobierz: 
Komisje: