K O M U N I K A T      Nr 5/2014

Głównej Komisji Sportów Popularnych
i Turystyki

 

Zgodnie z par. II,pkt 7.  Regulaminu Organizatora Sportu Popularnego, Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Polskiego Związku Motorowego prezentuje wykaz rekomendowanych instruktorów mogących pełnić funkcje kierownicze w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, zespołach szkolących, komandorów (dyrektorów) imprez międzynarodowych, delegatów i obserwatorów GKSPiT.

 

Benedykt Chądzyński

GKSPiT

Jerzy Gierałt

Automobilklub Rzeszowski

Leszek Kałużny

GKSPiT

Wojciech Kluk

Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski

Andrzej Kołodziejski

Automobilklub Polski

Sonia Osiecka-Babut

Automobilklub Śląski

Marek Pańka

Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów

Andrzej Piwoński

GKSPiT

Krzysztof Pospieszny

Automobilklub Wielkopolski

Henryk Punt

Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów

Stanisław Reterski

GKSPiT

Maurycy Skowroński

Automobilklub Wielkopolski

Jarosław Sulczyński

Automobilklub Wielkopolski

Michał Michalak

Automobilklub Wielkopolski

Norbert Kuźniak Automobilklub Wielkopolski
Robert Werle GKSPiT

Ryszard Śliwiński

GKSPiT

Jerzy Trzaska

Automobilklub Polski

Krzewski Maciej

Automobilklub Mysłowicki

Andrzej Morel 

Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów

 Warszawa 3.02.2014 r.

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat52014.pdf543.39 KB
Komisje: