K O M U N I K A T      Nr 3/2014
Głównej Komisji Sportów Popularnych
i Turystyki

W dniach 1-2 marca 2014 r. GKSPiT PZM organizuje Naradę Marketingową Turystyki Motorowej PZM.

Celem narady jest m.in.:

  1. Spotkanie GKSPiT oraz aktywnych organizatorów imprez z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Sportów Popularnych i Turystyki, a podczas spotkania:

- przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych OKSPiT,
- przedstawienie planów i kalendarzy imprez planowanych w okręgach w 2014 roku.,
- dyskusja nad przedstawionymi informacjami i opracowanie wniosków dot. dalszego działania Komisji Okręgowych oraz współdziałania z GKSPiT PZM.

  1. Marketing w zakresie działania Zarządu Głównego PZM, GKSPiT PZM, Zarządów Okręgowych i Klubów zrzeszonych w PZM:

- pokaz spotów reklamowych GKSPiT, służących promowaniu turystyki motorowej oraz omówienie celowości i zasad ich rozpowszechniania,
- przedstawienie planów i zasad współpracy GKSPiT z Biurem Marketingu ZG PZM, zapoznanie uczestników z bieżącymi i perspektywicznymi planami i zamierzeniami w promowaniu imprez motorowych i pozyskiwaniu nowych uczestników,
- przygotowania do sezonu 2013 i realizacji strategii działania do 2015 roku,
- współpracy z komisjami pozasportowymi: GKPZ, GKBRD, GKC,

 

Narada odbędzie się w miejscowości Jachranka k/Serocka, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Sp. z o.o., Jachranka 73, 05-140 Serock
Tel. 22 7687901, Fax.: 22 7687910,
e-mail: biuro@csk-jachranka.pl,
recepcja@csk-jachranka.pl
http://www.csk-jachranka.pl
współrzędne GPS: N: 52°29'19,10", E: 20°57'53,61"

W naradzie udział wezmą:
a/ członkowie GKSPiT,
b/ członkowie Podkomisji GKSPiT,
c/ członkowie Okręgowych Komisji SPiT,
d/ zaproszeni goście,
e/ inni uczestnicy, zainteresowani tematyka marketingu w turystyce motorowej PZM.

Koszt pobytu uczestników 200 zł/osobę
wg p-tów: a, b i d - pokrywa ZG PZM,
koszt uczestnictwa pozostałych osób pokrywają okręgi, kluby lub uczestnicy indywidualnie.

Jest możliwość skorzystania z noclegu z 28.02/1.03 w cenie 50 zł/os.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto ZG PZM ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa
nr konta: BZWBK 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000
z dopiskiem „Narada GKSPiT Jachranka”.

Zgłoszenia do udziału , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2014 r. przyjmuje Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM – kol. Elżbieta Włodarczyk.

Tel.: 22 5420122   E-mail: elzbieta.wlodarczyk@pzm.pl.

PROGRAM RAMOWY NARADY:

1.03.14 r. sobota

10:00 przyjazd zakwaterowanie, II śniadanie
11:00 - 14:00              I. spotkanie z  OKSPiT
14:00 - 15:00              obiad
16:00 - 20:00              II. spotkanie marketingowe
20:30 - 23:00              kolacja

2.03.14 r. niedziela

  8:00 -   9:30              śniadanie
  9:30 - 10:00              podsumowanie narady
10:30                          wyjazd uczestników

Program narady może ulec zmianie i uszczegółowieniu.

Sprawy organizacyjne:
Przedstawicieli OKSPiT zobowiązuje się do przywiezienia na naradę lub wcześniejszego przysłania do ZG PZM (e-mail: elzbieta.wlodarczyk@pzm.pl):

- informacji z działalności w sporcie popularnym i turystyce za 2013 r.,
- informacji (wraz z kalendarzami: okręgowymi i klubowymi), dot. działalności w 2013 r.,

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM
Warszawa, luty 2014 r.

UWAGA!

  1. Do Komunikatu GKSPiT PZM dołącza się listę uczestników narady.
  2. Lista delegowanych osób może być, w uzasadnionych przypadkach, uzupełniona lub skorygowana przez Prezesów Okręgów.

 

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat32014.pdf112.92 KB
PDF icon listauczestnikownarady-jachranka2014.pdf102.64 KB
Komisje: