K O M U N I K A T Nr 3/2012

Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki

W sezonie 2012 rozegranych zostanie osiem rund TMMP,  oraz dziewięć rund NSMP.

Do klasyfikacji TMMP zaliczanych będzie sześć rund.
Do klasyfikacji NSMP zaliczanych będzie siedem rund.

Do klasyfikacji Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych zaliczanych będzie:
                - w konkurencji TMMP cztery rundy
                - w konkurencji NSMP pięć rund

Wysokość startowego w rundzie wynosi w 2012 roku 70 zł/załogi.

W rozgrywkach Turystycznego Pucharu Polski rozegranych zostanie 14 rund kwalifikacyjnych.
Runda Finałowa odbędzie się podczas rajdu RWP organizowanego przez KM Winogrady.

Przewodniczący

Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM

Stanisław Reterski

Warszawa, 21.02.2012 r.

Komisje: