K O M U N I K A T      Nr 2/2013

Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki

 

W dniach 15 - 17 marca 2013 r. GKSPiT PZM organizuje:

Naradę Szkoleniową Turystyki Motorowej PZM.

 

Celem narady jest m.in.:

- szkolenie Organizatorów Sportu Popularnego PZM a w tym m.in:

- omówienie zmian w regulaminach:
  Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski, TPP,  NPP,

            - omówienie zmian w programie obliczeniowym wyników imprez,

            - omówienie zmian w przekazywaniu informacji do newslettera PZM,

- spotkanie członków poszczególnych Podkomisji GKSPiT PZM, w szczególności         

  omówienie problematyki przeprowadzania imprez turystyczno-nawigacyjnych,
              zapisów kodyfikacyjnych i regulaminowych,

- omówienie przygotowania do sezonu 2013 i perspektyw na lata 2013-2015, a m.in.:

- kalendarza imprez 2013 i plan na 2014 r.,

- bieżących działań i zadań GKSPiT PZM,

- planów działalności PZM na kadencję 2011-2015,

- ważnych wydarzeń w PZM,

- współpracy z:

- komisjami pozasportowymi: GKPZ, GKBRD, GKC,

- Biurem Marketingu PZM,

- jednostkami działalności gospodarczej: Spółki Holdingu PZM, PZM TRAVEL,

  PZM AUTOTOUR,

 

Narada odbędzie się w miejscowości Pieczyska k/Koronowa (nad Zalewem Koronowskim),

w OSW Exploris, ul. Wypoczynkowa, 86-010 Koronowo, tel. 52 382 71 76,
e-mail: pieczyska@exploris.pl   www.exploris.pl .

 

W naradzie udział wezmą:

a/ członkowie GKSPiT,

b/ członkowie Podkomisji GKSPiT,

c/ członkowie Okręgowych Komisji SPiT,

d/ zaproszeni goście,

e/ inni uczestnicy i osoby towarzyszące.

 

Koszt pobytu uczestników 221 zł/osobę

wg p-tów: a, d - pokrywa ZG PZM,

pozostałe - pokrywają okręgi lub kluby,

 

Pozostałe osoby przekazują wpłatę na konto ZO PZM Bydgoszcz

nr konta : 33 1500 1360 1213 6001 9205 0000

z dopiskiem „Narada GKSPiT Pieczyska”.

 

Zgłoszenia do udziału wraz z wpłatami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2013 r. przyjmuje Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy, ul. Fordońska 116

85-739 BYDGOSZCZ, tel./ fax. 52 345-20-44

zarząd-okregowy.bydgoszcz@pzm.pl    www.bydgoszcz.pzm.pl

 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY NARADY:

 

15.03.13 r. piątek

18:00 przyjazd zakwaterowanie, kolacja

19:00 - 20:00 posiedzenie GKSPiT

20:30 posiedzenia podkomisji (I część)

 

16.03.13 r. sobota

8:00   -  8:30  śniadanie

8:30   - 10:30 posiedzenia podkomisji (II część)

10:30 - 13:30 posiedzenie ogólne wg. zagadnień jw.

14:00 - 15:00 obiad

15:30 - 17:30 otwarte spotkanie GKSPiT z przedstawicielami OKSPiT

17:30 - 18:00 posumowanie narady

19:00 - 20:00 posiedzenie GKSPiT

20:30 - 23:00 kolacja koleżeńska

 

17.03.13 r. niedziela

8:30 - 9:30 śniadanie

 

Sprawy organizacyjne:

Przedstawicieli OKSPiT zobowiązuje się do przywiezienia na naradę lub wcześniejszego przysłania do ZG PZM (e-mail: elzbieta.wlodarczyk@pzm.pl):

- informacji z działalności w sporcie popularnym i turystyce za 2012 r.,

- informacji (wraz z kalendarzami: okręgowymi i klubowymi), nt działalności w 2013 r.,

- ewentualnych propozycji do regulaminów i zadań dla SPiT PZM w najbliższej kadencji.

 

 

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM

 

Warszawa, luty 2013 r.

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat22013.pdf198.65 KB
Komisje: