K O M U N I K A T Nr 2/2012

Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki

 

W dniach 16-18 marca 2012r. GKSPiT organizuje:

Naradę Szkoleniową Turystyki Motorowej PZM.

 

Celem narady jest m.in.:

- szkolenie Organizatorów Sportu Popularnego PZM a w tym prezentacja:

- regulaminów Mistrzostw Polski, TPP,  OSP,

- nowego programu szkolenia organizatorów,

- zaktualizowanego programu  obliczeniowego wyników imprez,

- spotkanie członków poszczególnych Podkomisji GKSPiT PZM,

- omówienie przygotowanie do sezonu 2012 i perspektyw na lata 2011-2015, a m.in.:

- kalendarza imprez 2012 i plan na 2013 r.,

- bieżących działań  i zadań GKSPiT PZM,

- planów działalności PZM na kadencję 2011-2015,

- ważnych wydarzenia w PZM,

- współpracy z komisjami pozasportowymi: GKPZ, GKBRD, KCiC.

 

Narada odbędzie się w miejscowości Pieczyska k/Koronowa (nad Zalewem

Koronowskim), w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Żagiel”.

 

W naradzie udział wezmą:

a/ członkowie GKSPiT,

b/ członkowie Podkomisji GKSPiT,

c/ członkowie Okręgowych Komisji SPiT,

d/ zaproszeni goście,

e/ inni uczestnicy i osoby towarzyszące.

 

Koszt pobytu uczestników 208 zł/osobę

wg p-tów a, b i d - pokrywa ZG PZM,

wg pkt c - pokrywają okręgi lub kluby,

 

Pozostałe osoby przekazują wpłatę na konto ZO PZM Bydgoszcz

nr konta : 33 1500 1360 1213 6001 9205 0000

z dopiskiem „Narada GKSPiT Pieczyska”.

 

Zgłoszenia do udziału wraz z wpłatami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

1.03.2012 r. przyjmuje Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy, ul. Fordońska 116

85-739 BYDGOSZCZ, tel./ fax. (0-52) 345-20-44

bydgoszcz@pzm.com.pl  www.bydgoszcz.pzm.pl

 

PROGRAM RAMOWY NARADY:

16.03.12 r. piątek

- 18:00 przyjazd zakwaterowanie, kolacja

19:00 - 20:00 posiedzenie GKSPiT

20:30 posiedzenia podkomisji (I część)

20:30 posiedzenie Przewodniczących GKSPiT, GKBRD, GKPZ, KCiC

17.03.12 r. sobota

8:00 - 8:30     śniadanie

8:30 - 10:30   posiedzenia podkomisji (II część)

10:30 - 13:30 posiedzenie ogólne wg. zagadnień jw.

14:00 - 15:00 obiad

15:30 - 17:30 otwarte spotkanie GKSPiT z przedstawicielami OKSPiT

17:30 - 18:00 posumowanie narady

19:00 - 20:00 posiedzenie GKSPiT

20:30 - 23:00 kolacja koleżeńska

18.03.12 r. niedziela

8:30 - 9:30 śniadanie

 

Sprawy organizacyjne:

Przedstawicieli OKSPiT zobowiązuje się do przywiezienia na naradę lub wcześniejszego przysłania do ZG PZM (e-mail: turystyka@pzm.pl):

- informacji z działalności w sporcie popularnym i turystyce za 2011 r.,

- informacji (wraz z kalendarzami: okręgowymi i klubowymi) ), nt działalności w 2012 r.,

- ewentualnych propozycji do regulaminów i zadań dla SPiT PZM w najbliższej kadencji.

 

Przewodniczący

Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM

Stanisław Reterski

Warszawa, luty 2012 r.

Komisje: