GKSPiT, zgodnie z punktem zgodnie z pkt-em 8.1 i 8.6 regulaminu NPP PZM dopuszcza do staru w Nawigacyjnym Pucharze Polski załogi od poz 1. do poz. 13, figurujące na ogłoszonej na stronie PZM, liście wyników NPP 2015, .

Tabela wyników NPP 2015

Komisje: