KOMUNIKAT  Nr 6/2012
Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki

Dotyczy: Regulaminu Turystycznego Pucharu Polski 2012

Doprecyzowane zostały: punkt 8.3 i 9.2. W wyniku wprowadzonych zmian został usunięty punkt 8.4.

GKSPiT, Warszawa 28.10.2012

Komisje: